Pěší poutě na Velehrad i z něj L.P. 2020 - XX. pp - z Vítochova

08.01.2020 - pěší pouť na Velehrad

Společenství cyrilometodějských  poutníků Vás srdečně zve na

XX. pěší pouť  na Velehrad

(Vítochovsko - Vírský  proud)

    16. 8. 2020   neděle - předetapa - Radešínská Svratka - Vítochov - mše svatá v 19 hodin   (přihlášky a informace u P. Leszka a  P. Habrovce)

    17. 8. pondělí: 1. etapa (20 km)  -  vycházíme ze starobylého cyrilometodějského poutního místa  Vítochov  ve  12 hodin - Vír přehrada, Rovečné -  občerstvení  -  Olešnice   18,30 h mše svatá, nocleh v rodinách

   18. 8. úterý:     2. etapa (24 km)   7,30 h - Olešnice - Křetín - Letovice -  Boskovice   v 18 h mše svatá   kostele sv. Jakuba,  nocleh v rodinách)

    19. 8. středa:   3. etapa (29 km)   6,30 h  Boskovice - Sloup -  Ruprechtov   - 18 h mše svatá, nocleh v rodinách

     20. 8. čtvrtek:  4. etapa (30 km)   7,15 h Ruprechtov - Račice - Rostěnice: 12 h mše svatá - Milonice     18,30 h večerní chvály,   nocleh v rodinách

    21. 8. pátek:    5. etapa (31 km)   6,30 h Milonice - Koryčany - hora sv. Klimenta - Boršice - 18 h mše svatá, nocleh na faře a v rodinách

   22. 8. sobota:  6. etapa (8 km)   8 h Boršice ....10,30h: Velehrad - obnovení zasvěcení   našeho národa Bohu skrze Pannu Marii ; 11,00 - sv. růženec v basilice; 11,30 h - mše svatá    15 h - Te Deum, sv. požehnání,  rozloučení.     Můžete se připojit  kdekoli, je nutné se přihlásit u jáhna Ladislava Kince.  

 

Pouť budeme  obětovat  (kromě vlastních úmyslů) - na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví  opravdu žilo a letos zvláště:  za Církev, vlast, rodiny a mládež, příznivé počasí;  

duchovní téma:  

                                

Pouť na Velehrad (autobusem)

22. 8. sobota  -  program stejný jako 6. etapa pěší poutě.

Informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání noclehů a míst v autobuse) co nejdříve! - jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79, tel. 516463315, 606948970, e.mail: kinc@biskupstvi.cz.

Příspěvek na dopravu zavazadel, nápoje, režii: 200 Kč, 

děti a mládež 100 Kč (z početných rodin díky dobrodincům 0 Kč), záloha na autobus je 250 Kč

Komentáře:

přidej komentář

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (2)

 

sv. Cyril a Metoděj (0)

 

sv. Jan Nepomucký (1)

 

sv. Jan Pavel II. (4)

 

sv. Jan Sarkandr (0)

 

sv. Josef (1)

 

sv. Ludmila (8)

 

sv. Zdislava (19)

 

celkem hlasovalo 35 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. ledna 2020

svátek má Zdeněk

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU