Pěší poutě na Velehrad L.P. 2021 - XXI. pp - z Vítochova

24.09.2021 - pěší pouť na Velehrad

23. - 28. srpna 2021 už 21. ročník

Za několik dnů nám začíná - dá-li Pán Bůh, andělé, svatí, nesvatí a epidemiologická situace v naší vlasti  - pro některé z Vás první, pro jiné několikáté nebo dvacáté pěší putování na posvátný Velehrad - pod heslem „Radost pro všechen lid" 

Společné úmysly XXI. pěší poutě na Velehrad: 

a)na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,  s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

b) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

                      - s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15  - dá-li Pán ............. 

podle toho co je možné, podle směrnic pro život platných v ČR v týdnu 23. - 28. srpna 2021

 

Téma pouti: ..dědictví otců zachovej nám Pane.....

 

Plánovaný průběh 20. pěší poutě na Velehrad - 2020 - „severozápadní proud" - Radešínská Svratka, Vítochov, Vírská přehrada, Olešnice, Letovice, Boskovice, Němčice, Sloup v Mor. Krasu,  Ruprechtov, Rostěnice,  Milonice, hora sv. Klimenta, Boršice - Velehrad 

 

Neděle - 22. 8. - Předetapa: - Ve 13 hodin vyrazí poutníci pod vedením P. Pavla Habrovce z Radešínské Svratky na Vítochov. V 19 hodin bude mše svatá. Po ní bude pohoštění a ubytování v kulturním domě. 

Dovoz zavazadel si zajistí poutníci na Vítochov sami nebo se domluví s P. Pavlem Habrovcem. 

Pondělí  23. 8. - Úvodní etapa:    ! Pozor změna !  V 11 hodin - Vítochov  kostel - Anděl Páně, evangelium, slovo na cestu,  žehnání poutnických cyrilometodějských křížků pro ty, kdo jdou na pouť poprvé.  Vycházíme po silnici, na Karasín, kolem rozhledny,  dále lesem, přes hráz Vírské přehrady - zde bude přestávka na občerstvení.  Potom pokračujeme přes Chlum, Věstín,  Rovečné (modlitba v kostele, občerstvení na faře), Velké Tresné do Olešnice.  Zde v 18,00 mše svatá po mši svaté ubytování poutníků v rodinách. 

Zavazadla si na Vítochov dopraví každý sám, z Vítochova se batohy naloží na doprovodné vozidlo a budou poutníkům vezeny až na Velehrad.  Důležité upozornění a prosba: Neberte si, pokud je to možné turistické krosny s kovovou konstrukcí - zaberou hodně místa a jsou neskladné, vhodné jsou batohy, cestovní tašky a pod. Vezměte si jen věci nezbytně nutné!  Jídlo na cestu -  moc si ho neberte, zásoby se rychle kazí, většinou nám dávají jíst cestou nebo se dá koupit čerstvé. 

Celkem asi 21 km: Vítochov - Vír 8 ... Vír - Rovečné 4... Rovečné - Olešnice   8

Úterý  24. 8. - 1.etapa:  Olešnice  v 7,30 ranní chvály. V 8,00 hodin odchod z Olešnice  po červené značce - Ústup, Křetín  - 7 km - po silnici Letovic -  náměstí 6 km. Zde polední zastávka. ! Pozor změna! Letos nebude na oběd v nemocnici.  Na náměstí v Letovicích je několik restaurací a různých obchodů, kde je možné si pořídit něco k obědu. 

Odchod v 14, 00 hod - z náměstí sv. - stoupání 3,2 km Podolí - silnice, klesání - 1,6 km -  Míchov - silnice, rovina, stoupání - 6,2 km  .  Cesta - asi -  14 km do Letovic,  11 km do Boskovic   - celkem  asi - 25 km. 

Boskovice kostel v 18  - mše svatá. Po mši svaté ubytování v Boskovicích buď v rodinách nebo  na faře.

Středa  25. 8. - 2. etapa.  Boskovice 6,30 hodin - ranní chvály, slovo na cestu. Vyjdeme po silnici, později lesem po červené turistické cestě, stoupání, silnice  - 4,8 km - Valchov (zastávka u obchodu na občerstvení)  po žluté tur. cestě, lesem, stoupání - 3 km  - Němčice (kostel - téma) - po turistické cestě, převážně lesem,  pozvolné klesání - 5 km - Sloup - přivítání u Panny Marie Bolestné -  polední zastávka s občerstvením asi 2 hodiny -  dále po červené t.c.  - po silnici kolem Sloupsko-šošůvských jeskyní do Ostrova u Macochy - 5 km, odtud po lesní cestě do Senetářova (kostel - téma) - 5 km - krátká občerstvovací zastávka.  Podomí -  po silnici  -  2,5 km - Ruprechtov 2,5 km zde ubytování v rodinách a v penzionu, v 18 hodin mše svatá -  Cesta  do Sloupu 13 km, do Ruprechtova  15 - celkem  asi - 28 km.

Čtvrtek  26.8 - 3. etapa.  Ruprechtov  7, 30 hodin - ranní chvály, slovo na cestu  - lesem a potom po málo frekventované silnici  - 6 km - Račice - zde čekání na západní proud z Velkého Meziříčí - nebo oni na nás, možnost občerstvení u

místních obchodů - po silnici, tur. stezka, zelená, červená - 5,5 km - Luleč  - po silnici  - 3 km - Rostěnice - mše svatá,  (zastávka u kostela a v kostele - 2 hod, občerstvení od místních farníků) - po silnici - 4 km - Kučerov - po silnici - 3 km -  6 km Milonice, zde  v  18,15 hodin  večerní chvály.  18,30 - rozebrání poutníků do rodin.  Cesta celkem asi 28 km, ubytování po rodinách (nebo v tělocvičně).

Pátek 27. 8. - 4. etapa.    Milonice 6,45  hodin, ranní chvály v kostele, slovo na cestu. Po silnici  - 2 km -  Nesovice po silnici,  Snovídky - 4 km - Nemotice po silnici - 2 km  -Mouchnice - po silnici 4 km -  Koryčany (krátká pobožnost v kostele, možnost nákupu v místních obchodech,  zastávka 30 min) odtud po silnici  - 4,7 km -na parkoviště „U křížku" - zde modlitba uprostřed dne a  „oběd" - z vlastních zásob asi hodinu,  odtud lesem žluté turistické - 1,8 km - na sv. Kliment, kde bude setkání všech proudů, cyrilometodějská bohoslužba vedená Mons. Peňázem, krátký  odpočinek,  cesta do Tupes, zde mše svatá  v 18 hodin - promluva - Mons. Jan Peňáz, nocleh v tělocvičně nebo po rodinách.   Celkem  asi 31 km. 

Sobota 28. 8. - 5. etapa v 7.30  - v kostele ranní chvály, 7,45  před kostelem setkání všech poutníků  pěších a autobusových, slovo na cestu, odtud na Velehrad. V 10,30 hodin v basilice,- obnovení zasvěcení  národa Panně Marii, přijetí nových členů Společenství čistých srdcí, svatý růženec,  příležitost sv. zpovědi.  V 11,30 hodin mše svatá - brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.  Cesta asi  8 km.   Po mši svaté občerstvení - Matice Velehradská připravuje pro poutníky guláš.  Odpoledne ve 14 hodin film o pěších poutích na Velehrad v různých ročních obdobích, v 15 hodin - přednáška, následuje Bože chválíme Tebe,  svátostné požehnání, odjezd domů autobusy.

Co se týká ubytování - pokud máte známé u kterých jste byli ubytováni z minulých ročníků, tak se jich zeptejte, zda Vás přijmou  a dejte mi vědět na e-mail, kdo a kde má zajištěn nocleh. 

Vítaná je pomoc poutníků - mužů při nošení zvukového zařízení (amplionu), nakládání a vykládání zavazadel z vozíků, dále při vedení zpěvu a modliteb do mikrofonu.

Prosím všechny, zvlášť ženy a dívky, aby pamatovali na vhodný oděv (vzdušný a slušný) - nejen v kostele, ale i během dne.    Toto vše - dá-li Bůh -  a podle počasí a jiných okolností je vždy možná změna. 

Hlavní úmysl poutě je za osobní obrácení (od špatného k dobrému a od dobrého k lepšímu) a za obrácení našeho národa k Bohu. 

Příspěvek na náklady, režii a nápoje pro pěší poutníky: 200 Kč, děti studenti - 100 Kč, děti a studenti z početných rodin (početná rodina:  rodiče přijali od Pána a Dárce života 4 a více dětí) díky dobrodincům - 0 Kč.  

Autobus zpátky - 250 Kč,  děti a studenti - 150 Kč, děti a studenti z početných rodin - 0 Kč. 

Dotazy, nápady a připomínky -  jáhen Ladislav Kinc, 606948970, 516463315,731136801 (církevní síť)  kinc@dieceze.cz,  59264 Prosetín 79                                                                                          

                                                                                                               Všem Vám žehnám - jáhen Ladislav

 

 

Povinná četba:    Pravidla pro pěší putování na Velehrad:

        DVANÁCTERO  POUTNÍKA

I.      Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti (kromě společného) , na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před  Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.

II.             Poutník si je vědom, že po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III.            Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.     

IV.           Poutník se snaží o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku.

V.            Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těžkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbližování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním.

VI.           Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých možností do služeb při pouti a nehledá výmluvy ...

VII.          Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.)

VIII.         Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku.

IX.            Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce.

X.             Poutník si je vědom i kajícího rozměru poutě, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu  dle svých možností mít ducha odříkání a sebezáporu (např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení.

XI.    Poutník se nevzdává - PRO MILÉHO NIC TĚŽKÉHO.

XII.   Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)