Pěší poutě na Velehrad i z něj L.P. 2020 - XX. pp - z Vítochova

29.09.2019 - pěší pouť na Velehrad

Společenství cyrilometodějských  poutníků Vás srdečně zve na

XX. pěší pouť  na Velehrad

(Vítochovsko - Vírský  proud)

    16. 8. 2020   neděle - předetapa - Radešínská Svratka - Vítochov - mše svatá v 19 hodin   (přihlášky a informace u P. Leszka a  P. Habrovce)

    17. 8. pondělí: 1. etapa (20 km)  -  vycházíme ze starobylého cyrilometodějského poutního místa  Vítochov  ve  12 hodin - Vír přehrada, Rovečné -  občerstvení  -  Olešnice   18,30 h mše svatá, nocleh v rodinách

   18. 8. úterý:     2. etapa (24 km)   7,30 h - Olešnice - Křetín - Letovice -  Boskovice   v 18 h mše svatá   kostele sv. Jakuba,  nocleh v rodinách)

    19. 8. středa:   3. etapa (29 km)   6,30 h  Boskovice - Sloup -  Ruprechtov   - 18 h mše svatá, nocleh v rodinách

     20. 8. čtvrtek:  4. etapa (30 km)   7,15 h Ruprechtov - Račice - Rostěnice: 12 h mše svatá - Milonice     18,30 h večerní chvály,   nocleh v rodinách

    21. 8. pátek:    5. etapa (31 km)   6,30 h Milonice - Koryčany - hora sv. Klimenta - Boršice - 18 h mše svatá, nocleh na faře a v rodinách

   22. 8. sobota:  6. etapa (8 km)   8 h Boršice ....10,30h: Velehrad - obnovení zasvěcení   našeho národa Bohu skrze Pannu Marii ; 11,00 - sv. růženec v basilice; 11,30 h - mše svatá    15 h - Te Deum, sv. požehnání,  rozloučení.     Můžete se připojit  kdekoli, je nutné se přihlásit u jáhna Ladislava Kince.  

 

Pouť budeme  obětovat  (kromě vlastních úmyslů) - na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví  opravdu žilo a letos zvláště:  za Církev, vlast, rodiny a mládež, příznivé počasí;  

duchovní téma:  

                                

Pouť na Velehrad (autobusem)

22. 8. sobota  -  program stejný jako 6. etapa pěší poutě.

Informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání noclehů a míst v autobuse) co nejdříve! - jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79, tel. 516463315, 606948970, e.mail: kinc@biskupstvi.cz.

Příspěvek na dopravu zavazadel, nápoje, režii: 200 Kč, 

děti a mládež 100 Kč (z početných rodin díky dobrodincům 0 Kč), záloha na autobus je 250 Kč

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU