Pěší poutě na Velehrad L.P. 2021 - XXI. pp - z Vítochova

24.09.2021 - pěší pouť na Velehrad

23. - 28. srpna 2021 už 21. ročník

Za několik dnů nám začíná - dá-li Pán Bůh, andělé, svatí, nesvatí a epidemiologická situace v naší vlasti  - pro některé z Vás první, pro jiné několikáté nebo dvacáté pěší putování na posvátný Velehrad - pod heslem „Radost pro všechen lid" 

Společné úmysly XXI. pěší poutě na Velehrad: 

a)na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,  s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

b) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

                      - s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15  - dá-li Pán ............. 

podle toho co je možné, podle směrnic pro život platných v ČR v týdnu 23. - 28. srpna 2021

 

Téma pouti: ..dědictví otců zachovej nám Pane.....

 

Plánovaný průběh 20. pěší poutě na Velehrad - 2020 - „severozápadní proud" - Radešínská Svratka, Vítochov, Vírská přehrada, Olešnice, Letovice, Boskovice, Němčice, Sloup v Mor. Krasu,  Ruprechtov, Rostěnice,  Milonice, hora sv. Klimenta, Boršice - Velehrad 

 

Neděle - 22. 8. - Předetapa: - Ve 13 hodin vyrazí poutníci pod vedením P. Pavla Habrovce z Radešínské Svratky na Vítochov. V 19 hodin bude mše svatá. Po ní bude pohoštění a ubytování v kulturním domě. 

Dovoz zavazadel si zajistí poutníci na Vítochov sami nebo se domluví s P. Pavlem Habrovcem. 

Pondělí  23. 8. - Úvodní etapa:    ! Pozor změna !  V 11 hodin - Vítochov  kostel - Anděl Páně, evangelium, slovo na cestu,  žehnání poutnických cyrilometodějských křížků pro ty, kdo jdou na pouť poprvé.  Vycházíme po silnici, na Karasín, kolem rozhledny,  dále lesem, přes hráz Vírské přehrady - zde bude přestávka na občerstvení.  Potom pokračujeme přes Chlum, Věstín,  Rovečné (modlitba v kostele, občerstvení na faře), Velké Tresné do Olešnice.  Zde v 18,00 mše svatá po mši svaté ubytování poutníků v rodinách. 

Zavazadla si na Vítochov dopraví každý sám, z Vítochova se batohy naloží na doprovodné vozidlo a budou poutníkům vezeny až na Velehrad.  Důležité upozornění a prosba: Neberte si, pokud je to možné turistické krosny s kovovou konstrukcí - zaberou hodně místa a jsou neskladné, vhodné jsou batohy, cestovní tašky a pod. Vezměte si jen věci nezbytně nutné!  Jídlo na cestu -  moc si ho neberte, zásoby se rychle kazí, většinou nám dávají jíst cestou nebo se dá koupit čerstvé. 

Celkem asi 21 km: Vítochov - Vír 8 ... Vír - Rovečné 4... Rovečné - Olešnice   8

Úterý  24. 8. - 1.etapa:  Olešnice  v 7,30 ranní chvály. V 8,00 hodin odchod z Olešnice  po červené značce - Ústup, Křetín  - 7 km - po silnici Letovic -  náměstí 6 km. Zde polední zastávka. ! Pozor změna! Letos nebude na oběd v nemocnici.  Na náměstí v Letovicích je několik restaurací a různých obchodů, kde je možné si pořídit něco k obědu. 

Odchod v 14, 00 hod - z náměstí sv. - stoupání 3,2 km Podolí - silnice, klesání - 1,6 km -  Míchov - silnice, rovina, stoupání - 6,2 km  .  Cesta - asi -  14 km do Letovic,  11 km do Boskovic   - celkem  asi - 25 km. 

Boskovice kostel v 18  - mše svatá. Po mši svaté ubytování v Boskovicích buď v rodinách nebo  na faře.

Středa  25. 8. - 2. etapa.  Boskovice 6,30 hodin - ranní chvály, slovo na cestu. Vyjdeme po silnici, později lesem po červené turistické cestě, stoupání, silnice  - 4,8 km - Valchov (zastávka u obchodu na občerstvení)  po žluté tur. cestě, lesem, stoupání - 3 km  - Němčice (kostel - téma) - po turistické cestě, převážně lesem,  pozvolné klesání - 5 km - Sloup - přivítání u Panny Marie Bolestné -  polední zastávka s občerstvením asi 2 hodiny -  dále po červené t.c.  - po silnici kolem Sloupsko-šošůvských jeskyní do Ostrova u Macochy - 5 km, odtud po lesní cestě do Senetářova (kostel - téma) - 5 km - krátká občerstvovací zastávka.  Podomí -  po silnici  -  2,5 km - Ruprechtov 2,5 km zde ubytování v rodinách a v penzionu, v 18 hodin mše svatá -  Cesta  do Sloupu 13 km, do Ruprechtova  15 - celkem  asi - 28 km.

Čtvrtek  26.8 - 3. etapa.  Ruprechtov  7, 30 hodin - ranní chvály, slovo na cestu  - lesem a potom po málo frekventované silnici  - 6 km - Račice - zde čekání na západní proud z Velkého Meziříčí - nebo oni na nás, možnost občerstvení u

místních obchodů - po silnici, tur. stezka, zelená, červená - 5,5 km - Luleč  - po silnici  - 3 km - Rostěnice - mše svatá,  (zastávka u kostela a v kostele - 2 hod, občerstvení od místních farníků) - po silnici - 4 km - Kučerov - po silnici - 3 km -  6 km Milonice, zde  v  18,15 hodin  večerní chvály.  18,30 - rozebrání poutníků do rodin.  Cesta celkem asi 28 km, ubytování po rodinách (nebo v tělocvičně).

Pátek 27. 8. - 4. etapa.    Milonice 6,45  hodin, ranní chvály v kostele, slovo na cestu. Po silnici  - 2 km -  Nesovice po silnici,  Snovídky - 4 km - Nemotice po silnici - 2 km  -Mouchnice - po silnici 4 km -  Koryčany (krátká pobožnost v kostele, možnost nákupu v místních obchodech,  zastávka 30 min) odtud po silnici  - 4,7 km -na parkoviště „U křížku" - zde modlitba uprostřed dne a  „oběd" - z vlastních zásob asi hodinu,  odtud lesem žluté turistické - 1,8 km - na sv. Kliment, kde bude setkání všech proudů, cyrilometodějská bohoslužba vedená Mons. Peňázem, krátký  odpočinek,  cesta do Tupes, zde mše svatá  v 18 hodin - promluva - Mons. Jan Peňáz, nocleh v tělocvičně nebo po rodinách.   Celkem  asi 31 km. 

Sobota 28. 8. - 5. etapa v 7.30  - v kostele ranní chvály, 7,45  před kostelem setkání všech poutníků  pěších a autobusových, slovo na cestu, odtud na Velehrad. V 10,30 hodin v basilice,- obnovení zasvěcení  národa Panně Marii, přijetí nových členů Společenství čistých srdcí, svatý růženec,  příležitost sv. zpovědi.  V 11,30 hodin mše svatá - brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.  Cesta asi  8 km.   Po mši svaté občerstvení - Matice Velehradská připravuje pro poutníky guláš.  Odpoledne ve 14 hodin film o pěších poutích na Velehrad v různých ročních obdobích, v 15 hodin - přednáška, následuje Bože chválíme Tebe,  svátostné požehnání, odjezd domů autobusy.

Co se týká ubytování - pokud máte známé u kterých jste byli ubytováni z minulých ročníků, tak se jich zeptejte, zda Vás přijmou  a dejte mi vědět na e-mail, kdo a kde má zajištěn nocleh. 

Vítaná je pomoc poutníků - mužů při nošení zvukového zařízení (amplionu), nakládání a vykládání zavazadel z vozíků, dále při vedení zpěvu a modliteb do mikrofonu.

Prosím všechny, zvlášť ženy a dívky, aby pamatovali na vhodný oděv (vzdušný a slušný) - nejen v kostele, ale i během dne.    Toto vše - dá-li Bůh -  a podle počasí a jiných okolností je vždy možná změna. 

Hlavní úmysl poutě je za osobní obrácení (od špatného k dobrému a od dobrého k lepšímu) a za obrácení našeho národa k Bohu. 

Příspěvek na náklady, režii a nápoje pro pěší poutníky: 200 Kč, děti studenti - 100 Kč, děti a studenti z početných rodin (početná rodina:  rodiče přijali od Pána a Dárce života 4 a více dětí) díky dobrodincům - 0 Kč.  

Autobus zpátky - 250 Kč,  děti a studenti - 150 Kč, děti a studenti z početných rodin - 0 Kč. 

Dotazy, nápady a připomínky -  jáhen Ladislav Kinc, 606948970, 516463315,731136801 (církevní síť)  kinc@dieceze.cz,  59264 Prosetín 79                                                                                          

                                                                                                               Všem Vám žehnám - jáhen Ladislav

 

 

Povinná četba:    Pravidla pro pěší putování na Velehrad:

        DVANÁCTERO  POUTNÍKA

I.      Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti (kromě společného) , na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před  Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.

II.             Poutník si je vědom, že po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III.            Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.     

IV.           Poutník se snaží o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku.

V.            Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těžkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbližování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním.

VI.           Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých možností do služeb při pouti a nehledá výmluvy ...

VII.          Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.)

VIII.         Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku.

IX.            Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce.

X.             Poutník si je vědom i kajícího rozměru poutě, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu  dle svých možností mít ducha odříkání a sebezáporu (např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení.

XI.    Poutník se nevzdává - PRO MILÉHO NIC TĚŽKÉHO.

XII.   Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)