Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2019 dá-li Pán Bůh - ze Sv. Kopečka na Velehrad - XII. pouť ze Sv. Hostýna a zároveň IX. moravská Compostela

02.10.2018 - pěší pouť na Velehrad

DÁ-LI PÁN BŮH

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež

XI. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň VIII. Moravská Compostela

ve dnech neděle 30.6. – čtvrtek 4.7.2019

– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15

Dá-li Pán .............

 

S pomocí Boží putujeme pojedenácté vstříc Pánu  od neděle 30.6. - 4.7.2019
Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete zprávu z pouti 2017, abyste si mohli udělat obrázek:

 PUTUJEME

* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 10. výročí + poutníka Stanislava Budaře

* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím

 * s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

 

POUTNÍ TRASA:

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

Neděle 30.6.2019 Sv. Kopeček – Pavlovice u Přerova, 30 km

Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.),Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),

Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. – občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),

Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí na hned na místě – nocleh 50,- Kč/osoba, večeře asi 80,- Kč/osoba.

Pondělí 1.7. 2019 Pavlovice – Sv. Hostýn, 20 km

Pavlovice 7:00 snídaně – 30 Kč platí se na místě, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),

Ochozy (11:50 přích., 12:15 odch.- polední přestávka na občerstvení), Bílavsko (12:55 přích.; 13:15 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:55 přích.; 14:10 odch.), Pod Valy (15:00 přích.; 15:15 odch.),

Na Sv. Hostýně:  vstup do baziliky, ubytování,

mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené zájemce v horní restauraci - večeře je 90,- snídaně 55,- Kč, platí se na místě

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

Úterý 2. července 2019  Sv. Hostýn - Zlín, 20 km

Snídaně z vlastních zdrojů, příp. jen pro předem přihlášené na Ovčárně, platí každý sám

8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále

9:15 - mše svatá s ostatními poutníky – v bazilice

10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, 11:00 odchod

dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45

14:45 - LUKOVEČEK  odchod 15:45

16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA

17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie, večerní pobožnost v 18:30 hod – sbírka na poutní místo a večeři, poté večeře ve venkovním prostoru, po ní odchod směr Zlín, ubytování v Orlovně

Středa 3. července 2019 Zlín - Napajedla, 22 km

snídaně z vlastních zdrojů nebo v místních provozovnách

8:00 - Zlín - modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba, v 8:15 - u kostela seskupení, předávání křížků novým poutníkům jejich registrace  a odchod, minimální zastávky, MALENOVICE nahoře, pak rychle ke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a hned odchod z křižovatky - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy - krátká pobožnost, sbírka na kostel a lehké občerstvení v kulturním domě

15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod v 15:25

NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové 16:15 - uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování v klášteře v 16:30

18:00 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje a občerstvení na faře,  

Čtvrtek 4. července 2019 Napajedla Velehrad, 20 km

6:00 - snídaně na farní zahradě v Napajedlech

6:45 - adorace v kostele

7:15 - odchod z kostela sv. Bartoloměje  

7:45 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,

8:30 - 9:00 zastávka u Spytihněvi, čekáme  novojičínské poutníky, kteří přijedou vlakem

Panel č. 6 Babice - občerstvení - 9:30 - 10:00

HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:45 - 11:00

Panel č. 4 - SUŠICE kolem 11:25

12:05 – Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak ve spolkovém domě občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 13:30 odchod

Panel č. 3 Jalubí 14:05 - 14:20, horní okraj Modré 14:30

Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 14:40 - 14:55

15:00 – Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,

15:20 - 15:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do chrámu Páně a růženec

16:00 - mše svatá, pro pěší poutníky z více směrů, i ze Žarošic a Prostějova, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin, možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pro přihlášené.

19:30 večer lidí dobré vůle

Pátek 5. července 2019: mše svaté v bazilice v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá, 15:00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu

 

Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

 

Poplatky pro ty, kdo vycházejí ze Sv. Hostýna - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:

Při registraci každý zaplatí 100 Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič) pokud je nezaplatil už na Sv. Kopečku.

Nocležné na Sv. Hostýně – na posteli s vlastním spacákem v pokoji se sociál zařízením společným na chodbě – 106 Kč pro prvních 30 přihlášených, jinak na pokoji s vlastním soc. zařízením 156 Kč, ve spacáku na zemi v klubovnách 50 Kč, ubytování ve Zlíně v orlovně 50 Kč, večerní občerstvení, ubytování a snídaně v Napajedlech 70 Kč, ubytování na Velehradě 80 Kč – ve spacáku na zemi.

Dohromady: Sv. Hostýn velký pokoj 320,- malý pokoj 370,- na zemi 270,- (kdo bude spát na Velehradě, připlatí si ještě 80,- Kč).

Na místě se platí v Pavlovicích nocleh 50 Kč, večeře asi 80 Kč, snídaně 30 Kč, na Sv. Hostýně na Ovčárně jen předem přihlášení zájemci si platí večeři a snídani.

 

K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Přihlášky: 

Ti, kdo chtějí vycházet v neděli 30.6.2019 ze Svatého Kopečka, ať se hlásí na: m.svatokopecka@tiscali.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně 2.7., ať se hlásí na: matice@hostyn.cz

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti

a slavný za církev po celém světě

  

Zpráva o pouti L.P. 2017:

Bohu díky za počasí - pršelo jen v noci a nás padla občas jen rosa, slunce nepálilo naplno, často bylo pod mrakem - a za rodiče a zdraví a tělo

andělům a svatým díky za ochranu po cestě - nic vážného se nestalo.

Pán Bůh zaplať všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, v  Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě.

Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 36, ze Sv. Hostýna už 99 a roční ANIČKA v kočárku a pan řidič doprovodného vozidla obětavý František Mrázek. Asi 20 % poutníků mělo pod 20 let, byli mezi nimi i tři hoši školou povinní: Štěpán, Martin a Vojtěch. Nejstarší byla 78-letá Jitka, nejstarší kluk měl o 5 let méně.

Když jsme šli po rovině od Olomouce na Sv. Hostýn, byly často u cesty kříže. Všiml jsem si, že kolem každého byla pečlivě vysečena tráva, asi 4 metry z každé strany a po celé ploše příkopy či okraje, až k plodině pěstované na poli. To jsem v jiných částech naší vlasti neviděl, i když je mi jasné, že ve svahu se tak pěkný čtverec vyséci nedá. Jsou oblasti, kde se ani nesnaží aspoň tu vysokou plevel  trochu uklidit. 

2.7. jsme vyšli ze Sv. Hostýna, kde matice všechno krásně zařídila a připravila (podobně jako její sestra na Sv. Kopečku). V Lukovečku to opět bylo nádherné a ve Fryštáku jsme se u hrobu P. Stuchlého setkali s jednou sestrou z farnosti, která nám vše vysvětlila a ještě zazpívala prosby za mládež  k Donu Boskovi. Cítili jsme, že zastupuje celou farnost i salesiánské dílo.

3.7. jsme byli přijati v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích, kde jsem do pamětní knihy  svým jménem a podle pravdy napsal, že "kopce jsou každým rokem vyšší" a jménem všech také podle pravdy, že "přijetí je každým rokem lepší". Totéž by se dalo napsat na každém místě, kde se zastavíme.

 4.7. nás kolem Baťova kanálu už šlo 121, protože dojeli poutníci z Novojičínska, kteří pěšky po nedělích doputovali do Napajedel (a F. Mrázek jel před námi po státní silnici).

 Probírali jsme knihu P. Štěpána Smolena: DO BOJE S RŮŽENCEM aneb Jak se porazit a přitom vyhrát. Veršíky, kterými o. Štěpán každou kapitolu uzavírá a do nichž vkládá hlavní poučení, jsme se snažili pro lepší zapamatování zhudebnit. Díky, sestro Jano, za pěkné nápěvy a nápady.

Poslední den nás od půl šesté ráno asi do půl dvanácté dopoledne natáčela Česká televize. Je zajímavé, že z těchto bezmála šesti hodin práce v terénu vznikl po hodinách práce ve stříhárně dvou a čtvrtminutový pořad, který najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno v čase  4:43 - 6:58

 U Jalubí jsme 4.7. viděli v polích první kombajny. Letos už začaly žně, ačkoli se tvrdí, že datum 5.7. pro svátek sv. Cyrila a Metoděje bylo vybráno tak, aby už byly skončené poslední senoseče v horách a zároveň aby bylo před začátkem prvních žní na rovinách.

Pán Bůh zaplať všem, kteří vyřizovali papíry, pomáhali organizovat poutníky, nesli kříže, rozhlas, předříkávali a  zpívali. Mockrát Pán Bůh zaplať. Před Velehradem se přidalo 25 poutníků ze Sv. Antonínka a v bazilice jsme se setkali ještě s 6 poutníky z Pozořic a Milonic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Pavlem Lacinou a 7 poutníky ze Žarošic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Josefem Pohankou. Nejméně 40 poutníků připutovalo z Lovčic, 2 manželé až z Velkého Meziříčí a 4 poutníci z Blanska, což činí přesně 205 a pan řidič navíc.

Po mši svaté dostalo přes 40 poutníků velký dřevěný kříž. Bylo dohodnuto, že jej dostane každý, kdo došel na Velehrad nejméně  sedmkrát, což je číslo plnosti.  Razítko a pamětní list dostali všichni, kdo chtěli.

Foto z pouti na Velehrad jsou na  http://jkudrnac.rajce.idnes.cz/kopecek-hostyn-velehrad_2017/

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 18. listopadu 2018

svátek má Romana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU