Pěší poutě na Velehrad L.P. 2021 - XL. etapová pěší pouť z Levého Hradce

24.09.2021 - pěší pouť na Velehrad

23. - 28. srpna 2021 už 21. ročník

 

Cyrilometodějská pouť 2021 - 40. ročník

Vážení pěší poutníci! prozatím jsme kvůli nouzovému stavu (do 14.2.) posunuli o týden začátek poutě (tj. ze soboty 13.2. na sobotu 20.2). 
Zjednodušili a zkrátili jsme trasu: ačkoli si František Reichel přál, abychom cestou navštívili hrob kardinála Tomáška v katedrále a také hrob sv. Ludmily u sv. Jiří na Hradě, nebude to možné, protože Hrad je prakticky uzavřen a katedrála nepřístupná pro běžné věřící (původně to mělo trvat jen do konce nouzového stavu, ale bude to asi prodlouženo).
Rok svaté Ludmily jsme si tak prozatím připomněli jen nohama našich poutníků, kteří zahájili "mínus první" etapu na Tetíně (30.1.). A k hrobu kardinála Tomáška zajdeme rádi, až to bude možné.

Zahájíme tedy (pokud se to ještě dodatečně nezmění) na Levém Hradci 20.2. jako obvykle, až se sejdeme po 9,30 (doprava vlakem z Masarykova nádraží 8,42 do Roztoky-Žalov /8,59/, nebo autobusem z Dejvické č. 340 9,05 -   9,27 nebo č. 350 v 8,35 - rozcestí Žalov /8,54/) a po požehnání na cestu (před kostelem) vyrazíme (tedy bez zahajovací mše svaté, protože v malém kostele sv. Klimenta je povoleno během koronaviru jen pět účastníků bohoslužby!). Půjdeme v rozestupech - nejlépe po dvojicích či členech jedné domácnosti - nejkratší trasou přes přívoz u Klecan (zatím funguje normálně) a kolem Vltavy až k (již obnovené) trójské lávce a pak přes Stromovku nahoru na Letnou a dolů přes Čechův most a Pařížskou k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí (tady v rozestupech po dvojicích 2 m od sebe zazpíváme alespoň Salve Regina, když už tady nebudeme mít mši svatou, jak jsme původně plánovali) a pak do kostela Panny Marie Sněžné, kde s námi bude bratr Jakub slavit mši svatou s nedělní platností (někdy po 15. hodině - až přijdeme).
mapka (14 km): https://mapy.cz/s/desucoraro

Nocovat mohou mimopražští poutníci u poutníků pražských (s kým se domluví), a v neděli začneme u Panny Marie Sněžné (beze mše, protože bychom překročili počet účastníků nedělní mše) a vyrazíme co nejdříve, cca v 9.00. Jsou možné dvě trasy, obě povedou přes Vršovice (kde se na Bohdalci zastavíme na hřbitově u hrobu Františka Reichela) do Kolovrat (končíme na železniční stanici, odkud se můžeme vrátit do Prahy):

mapky:  https://mapy.cz/s/hujupabure

 (mimo hlavní ulice - 19,8 km) https://mapy.cz/s/fasorahoto

 (nejkratší - 19,1 km) 

Za organizátory CMP Libor Gottfried  Uršula Janků


Další etapy zde:

https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/40-pesi-pout-z-leveho-hradce/

 

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:

Libor Gottfried:    739 389 158         e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel: 725 939 385         e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků:        731 604 392         e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka:  286 891 447        

Celkové i aktuální informace  jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz

 

Závěrečná modlitba:

 

"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. dubna 2024

svátek má Marcela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)