XX. pěší pout´ na Velehrad L.P. 2020 - ze Sv. Kopečka na Velehrad - XIII. pouť ze Sv. Hostýna a zároveň X. moravská Compostela

13.08.2020 - pěší pouť na Velehrad

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

 

 -- S MALÝMI ZMĚNAMI KVŮLI DOZNÍVAJÍCÍ KARANTÉNĚ --

 

1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež¨

2) na poděkování za překonání pandemie s prosbou za další Boží ochranu

XIII. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň X. Moravská Compostela

ve dnech úterý 30.6. – sobota 4.7.2020

– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15

Dá-li Pán .............

A PŘESNĚ PODLE SMĚRNIC PLATNÝCH V TÉ DOBĚ

------------------

letos je nutno přihlásit se co nejdříve, nemůžeme to nechávat až na doraz

 

S pomocí Boží putujeme podvanácté vstříc Pánu  

od úterý 30.6. - 4.7.2020
Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete zprávu z pouti 2017, abyste si mohli udělat obrázek:

 PUTUJEME

* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 11. výročí + poutníka Stanislava Budaře

* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím

 * s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

 

POUTNÍ TRASA:

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

Úterý 30.6.2020 Sv. Kopeček – Pavlovice u Přerova, 30 km

Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.), Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),

Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. – občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),

Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh s dostatečnými odstupy, obojí se platí i se snídaní už při startu.

Středa 1.7. 2020 Pavlovice – Sv. Hostýn, 20 km

Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),

Ochozy (11:50 přích., Anděl Páně a HNED odchod) Bílavsko (12:45 přích.; 12:50 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:30 přích.; odpolední přestávka na občerstvení,  PÁN BŮH ZAPLAŤ!  14:30 odch.), Pod Valy (15:20 přích.; 15:35 odch.),

Na Sv. Hostýně:  HNED vstup do baziliky, ubytování,

mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené - večeře stojí 90,- snídaně formou rautu 80,- Kč, zájemci o oboje se hlásí hned při zápisu a hned vše uhradí.

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

Čtvrtek 2. července 2020  Sv. Hostýn - Štípa, 20 km

Snídaně z vlastních zdrojů, připravena bude jen pro předem přihlášené.

8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále

až v 9:30 - mše svatá s ostatními poutníky – v bazilice

10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, 11:00 odchod

dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45

14:45 - LUKOVEČEK  zastávka, občerstvení, odchod 15:45

16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak

odchod směr ŠTÍPA

17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie,  pobožnost v 18:30 hod – večeře u kostela, nocleh v sokolovně s dostatečnými odstupy

Pátek 3. července 2020 Štípa - Otrokovice, 25 km

v 7 h. odcházíme od poutního kostela

zastávka ve Zlíně - modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba, 

 pak rychle ke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a hned od zastavení nad obcí polními cestami směr Otrokovice, tam pozdní oběd i večeře z vlastních zdrojů nebo využitím obchodních domů.

Mše sv. s farností, nocleh pod kostelem sv. Vojtěcha s dostatečnými odstupy.

 

Sobota 4. července 2020 OTROKOVICE - Velehrad, 23 km

5:45 - snídaně z vlastních zdrojů

6:00 - odchod od kostela sv. Vojtěcha  

7:45 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,

8:30 - 9:00 zastávka u Spytihněvi, čekáme  novojičínské poutníky, kteří přijedou vlakem

Panel č. 6 Babice - občerstvení - 9:30 - 10:00

HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:45 - 11:00

Panel č. 4 - SUŠICE kolem 11:25

12:05 – Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak v domě zahrádkářů občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 13:30 odchod

Panel č. 3 Jalubí 14:05 - 14:20, horní okraj Modré 14:30

Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 14:40 - 14:55

15:00 – Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s ostatními poutníky, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,

15:20 - 15:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a a růženec a mše svatá, uvidíme kde, po ní předávání poutních listin, pro přihlášené možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje s dostatečnými odstupy.

 

Neděle 5. července 2020: mše svaté v bazilice dle letošního rozpisu

(loni byly v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá, 15:00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu)

 

Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

 

Poplatky - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:

Při registraci každý zaplatí 100 Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič). Hned na Sv. Kopečku se platí také večeře, nocleh a snídaně v Pavlovicích - 80,- a 50,- a 30,- Kč.

Nocležné na Sv. Hostýně – na posteli s vlastním spacákem v pokoji se sociál zařízením společným na chodbě – 126 Kč, ve spacáku na zemi v klubovnách 80 Kč, ubytování ve Zlíně v orlovně 50 Kč, večerní občerstvení, ubytování a snídaně v Napajedlech 70 Kč, ubytování na Velehradě 80 Kč – ve spacáku na zemi.

Dohromady pro ty, kdo vycházejí ze Sv. Kopečka a spí na Sv. Hostýně na posteli - 506,-  a pro ty, kdo spí na zemi  - 460,-  (kdo bude spát na Velehradě, připlatí si ještě 80,- Kč). Ti, kdo vycházejí až ze Sv. Hostýna, platí tam   - 220,- Kč

O večeři a snídani na Sv. Hostýně se zájemci hlásí už při zápisu na Sv. Kopečku - večeře za 90 Kč a snídaně je formou rautu za 80 Kč. 

 

K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Přihlášky: 

Ti, kdo chtějí vycházet v neděli 30.6.2019 ze Svatého Kopečka, ať se hlásí na: jednatel@maticesvatokopecka.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně 2.7., ať se hlásí na: matice@hostyn.cz

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti

a slavný za církev po celém světě

  

Zpráva o pouti L.P. 2017:

Bohu díky za počasí - pršelo jen v noci a nás padla občas jen rosa, slunce nepálilo naplno, často bylo pod mrakem - a za rodiče a zdraví a tělo

andělům a svatým díky za ochranu po cestě - nic vážného se nestalo.

Pán Bůh zaplať všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, v  Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě.

Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 36, ze Sv. Hostýna už 99 a roční ANIČKA v kočárku a pan řidič doprovodného vozidla obětavý František Mrázek. Asi 20 % poutníků mělo pod 20 let, byli mezi nimi i tři hoši školou povinní: Štěpán, Martin a Vojtěch. Nejstarší byla 78-letá Jitka, nejstarší kluk měl o 5 let méně.

Když jsme šli po rovině od Olomouce na Sv. Hostýn, byly často u cesty kříže. Všiml jsem si, že kolem každého byla pečlivě vysečena tráva, asi 4 metry z každé strany a po celé ploše příkopy či okraje, až k plodině pěstované na poli. To jsem v jiných částech naší vlasti neviděl, i když je mi jasné, že ve svahu se tak pěkný čtverec vyséci nedá. Jsou oblasti, kde se ani nesnaží aspoň tu vysokou plevel  trochu uklidit. 

2.7. jsme vyšli ze Sv. Hostýna, kde matice všechno krásně zařídila a připravila (podobně jako její sestra na Sv. Kopečku). V Lukovečku to opět bylo nádherné a ve Fryštáku jsme se u hrobu P. Stuchlého setkali s jednou sestrou z farnosti, která nám vše vysvětlila a ještě zazpívala prosby za mládež  k Donu Boskovi. Cítili jsme, že zastupuje celou farnost i salesiánské dílo.

3.7. jsme byli přijati v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích, kde jsem do pamětní knihy  svým jménem a podle pravdy napsal, že "kopce jsou každým rokem vyšší" a jménem všech také podle pravdy, že "přijetí je každým rokem lepší". Totéž by se dalo napsat na každém místě, kde se zastavíme.

 4.7. nás kolem Baťova kanálu už šlo 121, protože dojeli poutníci z Novojičínska, kteří pěšky po nedělích doputovali do Napajedel (a F. Mrázek jel před námi po státní silnici).

 Probírali jsme knihu P. Štěpána Smolena: DO BOJE S RŮŽENCEM aneb Jak se porazit a přitom vyhrát. Veršíky, kterými o. Štěpán každou kapitolu uzavírá a do nichž vkládá hlavní poučení, jsme se snažili pro lepší zapamatování zhudebnit. Díky, sestro Jano, za pěkné nápěvy a nápady.

Poslední den nás od půl šesté ráno asi do půl dvanácté dopoledne natáčela Česká televize. Je zajímavé, že z těchto bezmála šesti hodin práce v terénu vznikl po hodinách práce ve stříhárně dvou a čtvrtminutový pořad, který najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno v čase  4:43 - 6:58

 U Jalubí jsme 4.7. viděli v polích první kombajny. Letos už začaly žně, ačkoli se tvrdí, že datum 5.7. pro svátek sv. Cyrila a Metoděje bylo vybráno tak, aby už byly skončené poslední senoseče v horách a zároveň aby bylo před začátkem prvních žní na rovinách.

Pán Bůh zaplať všem, kteří vyřizovali papíry, pomáhali organizovat poutníky, nesli kříže, rozhlas, předříkávali a  zpívali. Mockrát Pán Bůh zaplať. Před Velehradem se přidalo 25 poutníků ze Sv. Antonínka a v bazilice jsme se setkali ještě s 6 poutníky z Pozořic a Milonic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Pavlem Lacinou a 7 poutníky ze Žarošic, kteří připutovali se  svým pastýřem o. Josefem Pohankou. Nejméně 40 poutníků připutovalo z Lovčic, 2 manželé až z Velkého Meziříčí a 4 poutníci z Blanska, což činí přesně 205 a pan řidič navíc.

Po mši svaté dostalo přes 40 poutníků velký dřevěný kříž. Bylo dohodnuto, že jej dostane každý, kdo došel na Velehrad nejméně  sedmkrát, což je číslo plnosti.  Razítko a pamětní list dostali všichni, kdo chtěli.

Foto z pouti na Velehrad jsou na  http://jkudrnac.rajce.idnes.cz/kopecek-hostyn-velehrad_2017/

Zpráva o pouti L.P. 2018

Bohu díky, jeho andělům a svatým též!

Křesťanským Pán Bůh zaplať děkujeme též všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, u Svaté Vody, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě. Děkujeme také Katolickému týdeníku za nápoje pro žíznivé poutníky a panu místostarostovi za přivítání na Velehradě. Díky p. Františku Mrázkovi a celé jeho rodině za vožení a nakládání zavazadel. A já děkuji všem poutníkům za kázeň a vytrvalost, od nejmenší 6 leté Lidušky až po ty nejstarší kluky a holky už přes 70 let. Děkuji také za vedení zpěvů a nesení zesilovače zvuku.

Byli jste dobří!

Děkujeme také za nádherné video, které si můžete prohlédnout zde

https://www.zonerama.com/FarnikzFrantiskova/608495

Ze Sv. Kopečka nás v sobotu 30.6. 2018 vyšlo 39, ze Sv. Hostýna už 94, na Velehrad došlo 103. Bylo s námi více rodin a hodně mladých. Bohu díky. Po cestě jsme se modlili rozjímavý růženec, rozjímali nad biblickými citáty na zastaveních a občas četli z nejnovějšího papežského listu: Radujte se a jásejte.

Na Velehradě nás čekalo 28 poutníků ze Sv. Antonínka, v bazilice P. Pohanka s 45 žarošickými a P. Lacina s 11 poutníky z Pozořic  a Milonic - celkem nás tedy připutovalo 178.

Upřesnění jsou možná a žádaná.

Zajímavosti:

První dva dny foukal ostrý vítr, bylo to, příjemné, ale museli jsme si hlídat klobouky. Bylo vidět do daleka.

Fary i kostely na trase každým rokem rostou do krásy, uvnitř i zvenku.

Osobně mám dojem, že žádná geologická eroze nefunguje, každý kopec se mi každým rokem zdá vyšší.

Nejkrásnější dojem jsem měl na Sv. Hostýně, kde si na trávníku pod prvními schody, tedy u nohou Panny Marie, hrály malé děti a když nás poutníky uviděly a uslyšely, úžasem otevřely svá dětská kukadla dokořán. Vícekrát po cestě jsme dostali neplánované občerstvení na cestu.

Česká  televize za námi přijela už 3.7. takže se ve zprávách z pěšího putování objevily i milé Oldřichovice.

Krásné uvítání panem místostarostou na Velehradě.

Poprvé společná fotka všech poutníků u opatského domu s bazilikou v pozadí.

Mši sv. sloužil biskup Josef Nuzík.

Pak všem poutníkům vydány krásné pamětní listy připravené Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU