Pěší poutě na Velehrad i z něj L.P. 2020 - Přehled pěších poutí na Velehrad 2 0 2 0

29.09.2019 - pěší pouť na Velehrad

 

Na Velehrad putujeme pěšky poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

a zvláště za příznivé počasí, za mír, za církev, za vlast a za rodiny a mládež

- s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4,15 Dá-li Pán ...

 

XX. pěší pouť na Velehrad 2020

Pondělí 17. 8. - sobota 22.8.2020

Vycházíme z 19 míst, pouť vrcholí v bazilice v sobotu 22.8.2020 v 10.30

 

Cyrilometodějská pouť 2020 - XXXIX. ročník  Levý Hradec - Velehrad 

Pozvánka na etapovou pěší pouť  po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli  křesťanskou víru a na poděkování za dar víry 

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu 

a společenství cyrilometodějských poutníků 

Začínáme  I. etapou - sobota 15.2.2020 Levý Hradec - mše sv. v 9.30

DALŠÍ ETAPY  budou  na sousední podstránce            

 

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

XIII. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň IX. Moravská Compostela

ve dnech úterý 30.6. - sobota 4.7.2020

 

VIII. POUT ZE SVATÉHO ANTONÍNKA NA VELEHRAD

4.7.2020 Blatnice pod sv. Antonínkem - Velehrad, Česká republika

Tradiční pěší pouť ze Svatého Antonínka na Velehrad, 30 km.

 

XI. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2020

Sobota 26.9. - pondělí 28.9.2020

 

XIII. pěší pouť mládeže z Opavska 

Více zde: http://opavskapout.wz.cz/Pesipoute.html

 

Mons Jan Peňáz, http://www.poutnik-jan.cz/ 

P. M. Dunda, http://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz

Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU