14. února - 14 děkovných zastavení - u hrobu sv. Cyrila

14.02.2020 - pěší pouť na Velehrad

14. února není jen sv. Valentina, ale i výročí blažené smrti sv. Cyrila v roce 869 a celocírkevní památka obou bratří.

Každý rok se v tento den všichni Slované, kteří jsou právě v Římě, sejdou na místě, kde byl sv. Konstantin Cyril v roce 869 pohřben - v podzemí baziliky sv. Klimenta v blízkosti lateránské baziliky.

 bazilika-sv.-klimenta.jpg

Z jeho původního hrobu se nám dodnes zachovaly jen zbytky stěn. Na nich spočívá oltářní deska, kterou darovali v roce 1952 Slováci, jak dosvědčuje latinské věnování.

hrobasv.acyrila-celkove-z-wikip.jpg

U hrobu je 14 děkovných desek.

Přikládám jejich seznam, který připomene význam našich apoštolů a patronů Evropy. Je zajímavé sledovat, kdo a jak do něho přispěl.


Nad hrobem

(přesněji nad místem hrobu, doufám, že to mohu takto zestručnit)

1. Menší mozaika sv. Cyrila s bulharským a latinským poděkováním od Bulharů z roku 1929


Vpravo od hrobu jsou desky napsané:

2. latinsky jménem všech katolických Slovanů – z roku 1935

3. chorvatsky a latinsky - 1985

4. řecky a latinsky - 1988

5. ukrajinsky a latinsky – 1988

6. srbsky a latinsky

7. černohorsky a latinsky


Před hrobem:

8. rusky s nápisem: Svatým apoštolům rovným Cyrilu i Metoději od vděčné mládeže Ruska


Vlevo od hrobu:

9. slovinsky a latinsky – 1988

10. makedonsky a latinsky – kovová deska

11. rusky – velká bronzová deska

12. česky: Svatému Cyrilovi vděční Moravané Kostelec u Kyjova – kov na dřevu a malá kamenná deska

13. česky na krásném bílém mramoru: Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal: Tys mi je dal, Tobě, Bože, je vracím, svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel je přikryj. Věnuje vděčný český národ L.P. 2011

sv.-cyril-a-met-u-sv.-klim.jpg

Naproti hrobu

je 14. a největší poděkování: velká mozaika obou bratří – od Bulharů z roku 1975 - s bulharským a italským nápisem a vedle ní kovový věneček od Todora Živkova, tehdejšího nejvyššího představitele státu. Kousek dále na boční stěně uvidíme malou desku na památku kardinála Wiliama O´Connella, který byl držitelem titulu této baziliky v letech 1911–1944, a na zemi spatříme velkou dlaždici se jménem kardinála Francesca Canali (1834 -1835).

sv.-cyril-pred-bazilikou.jpg

Před bazilikou:

Na vnitřním nádvoří zbudovali Slováci sv. Cyrilu v roce 1100. výročí jeho blažené smrti symbolický pomník. Je to metr široký a přes metr vysoký oblý kámen s nápisem: Bazilika sv. Klimenta miesto posledního odpočinku sv. Konštantýna Cyrila tvorcu staroslovanského písma a písomníctva. Vďačný slovenský národ 827 – 869. Ve třech řečech (slovenské, italské a hlaholské) jsou tam úryvky ze 7.kapitoly Života sv. Metoděje a Proglasu.


V horní části baziliky

v boční kapli obou bratří jsou ostatky sv. Cyrila.

Když byl koncem 11. století dolní chrám opuštěn, byly jeho ostatky přeneseny do horního kostela a uloženy pod oltář kaple vpravo od hlavního vchodu. Za napoleonských válek z bezpečnostních důvodů uložil kanovník lateránské baziliky Lorenzo Mattei ostatky sv. Cyrila ve své domácí klenotnici, na což se časem zapomnělo. Teprve v roce 1963 je našel dominikán Leonard Boyle v Recanati u Loreta v paláci rodiny Antici-Mattei. Dne 14. listopadu 1963 je majitelka odevzdala papeži Pavlu VI. a tři dny na to byly slavnostně přeneseny do baziliky sv. Klimenta a uloženy na oltář sv. Cyrila a Metoděje, zřízený slovinským biskupem a velkým cyrilometodějským ctitelem J. J. Strossmayerem.

Bazilika je dodnes ve správě irských dominikánů. Jejich předchůdci řídili vykopávky, při kterých se objevila spodní bazilika a ještě pod ní stavba pohanská - Mithraeum.

(část textu a některé obrázky jsou z Wikipedie, ostatní foto Jan Klíma a Petr Hudec) 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU