Slovenský oltář + 18 poděkování u hrobu sv. Cyrila v Římě v bazilice sv. Klimenta - Popis všech památek k 14.2.2023

12.03.2023 - pěší pouť na Velehrad

Doplněno přesně podle současného stavu

14. února není jen sv. Valentina, ale i výročí blažené smrti sv. Cyrila v roce 869 a celocírkevní památka obou bratří.

Každý rok se v tento den všichni Slované, kteří jsou právě v Římě, sejdou na místě, kde byl sv. Konstantin Cyril v roce 869 pohřben - v podzemí baziliky sv. Klimenta v blízkosti lateránské baziliky.

 

Z jeho původního hrobu se nám dodnes zachovaly jen zbytky stěn. Na nich spočívá oltářní deska, kterou darovali v roce 1952 Slováci, jak dosvědčuje latinské věnování.

Foto z r. 2016 vlevo, upostřed foto z ledna r. 2023 a vpravo s výzdobou k 14. únoru 2023:

hrobasv.acyrila-celkove-z-wikip.jpg     001-u-hrobu-sv.-cyrila-v-aime-leden-2023.jpg   001-u-hrobu-sv.-cyrila-v-aime-14.unor-2023.jpg

U hrobu je 17 děkovných desek a obrazů.

Přikládám jejich seznam, který připomene význam našich apoštolů a patronů Evropy. Je zajímavé sledovat, kdo a jak do něho přispěl.

 

Nad oltářem

1.) Menší mozaika sv. Cyrila s bulharským a latinským poděkováním od Bulharů z roku 1929

2.) Pod mozaikou jsou dvě starší kamenné tabulky s nápisem běloruským a italským: "Běloruský lid bude stále vděčný Bohu za apoštolát svatých Cyrila a Metoděje a také za jejich inspirovaný vliv na náš jazyk a kulturu."

 

Vpravo od mozaiky jsou desky napsané

3.) latinsky jménem všech katolických Slovanů – z roku 1935

4.) chorvatsky a latinsky - 1985

5.) řecky a latinsky - 1988

6.) ukrajinsky a latinsky – 1988

7.) srbsky a latinsky

8.) černohorsky a latinsky

 

Pod oltářem

9.) rusky s nápisem: Svatým apoštolům rovným Cyrilu i Metoději od vděčné mládeže Ruska

 

Desky vlevo od mozaiky

10.) slovinsky a latinsky – 1988 (hned vedle mozaiky)

11.) česky: Svatému Cyrilovi vděční Moravané Kostelec u Kyjova – kov na dřevu a malá kamenná deska (pod slovinskou)

12.) makedonsky a latinsky (kovová deska ještě více doleva a nahoře)

13.) česky na krásném bílém mramoru: Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal: Tys mi je dal, Tobě, Bože, je vracím, svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel je přikryj. Věnuje vděčný český národ L.P. 2011 (pod makedonskou)

14.) rusky – velká bronzová deska (vlevo od obou předchozích)

15.) slovenská deska požehnaná papežem Františkem 15.6.2022 k 60. výročí pořízení oltáře a odhalená v lednu 2023 k 30. výročí Slovenské republiky se znakem Slovenska a nápisem: „Pamiatke slovanských apoštolov svätého Konštantína – Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov Slovenska a Európy“. „Som spev pred svätým Evanjeliom! Ako už od prorokov máme chýry, národy budiť Kristus príde raz, lebo je svetlom, čo sa svetom šíri“ (Proglas, verš Prvý). „S večnou úctou a vďakou. Slovenský národ“ a letopočet „A.D. MMXXII“. (nahoře vlevo od ruské)

 relief-od-belorusu-resampl.jpg

16.) kovový obraz Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s běloruským a italským nápisem zakončeným slovy: Sv. Cyrilu a Metoději od vděčného Běloruska.

Je zajímavé, že archeologický dozor (u nás by se řeklo římští památkáři) už nepovolí přidat další desku.

 sv.-cyril-a-met-u-sv.-klim.jpg

Naproti oltáři

17.) největší poděkování: velká mozaika obou bratří – od Bulharů z roku 1975 - s bulharským a italským nápisem

18.) vedle toho kovový věneček od Todora Živkova, tehdejšího nejvyššího představitele státu.

 sv.-cyril-pred-bazilikou.jpg

 

Před bazilikou

Na vnitřním nádvoří zbudovali Slováci sv. Cyrilu v roce 1100. výročí jeho blažené smrti symbolický pomník. Je to metr široký a přes metr vysoký oblý kámen s nápisem: Bazilika sv. Klimenta miesto posledního odpočinku sv. Konštantýna Cyrila tvorcu staroslovanského písma a písomníctva. Vďačný slovenský národ 827 – 869. Ve třech řečech (slovenské, italské a hlaholské) tam jsou úryvky ze 7. kapitoly Života sv. Metoděje a Proglasu.

bazilika-sv.-klimenta.jpg

 

V horní části baziliky

v boční kapli obou bratří jsou ostatky sv. Cyrila. Když byl koncem 11. století dolní chrám opuštěn, byly jeho ostatky přeneseny do horního kostela a uloženy pod oltář kaple vpravo od hlavního vchodu. Za napoleonských válek z bezpečnostních důvodů uložil kanovník lateránské baziliky Lorenzo Mattei ostatky sv. Cyrila ve své domácí klenotnici, na což se časem zapomnělo. Teprve v roce 1963 je našel dominikán Leonard Boyle v Recanati u Loreta v paláci rodiny Antici-Mattei. Dne 14. listopadu 1963 je majitelka odevzdala papeži Pavlu VI. a tři dny na to byly slavnostně přeneseny do baziliky sv. Klimenta a uloženy na oltář sv. Cyrila a Metoděje, zřízený chorvatským biskupem a velkým cyrilometodějským ctitelem Josipem Jurajem Strossmayerem (1815-1905). Byl jmenován čestným občanem Prahy a jeho jméno nese náměstí v Holešovicích.

 

 

Bazilika je dodnes ve správě irských dominikánů. Jejich předchůdci řídili vykopávky, při kterých se objevila spodní bazilika a ještě pod ní stavba pohanská - Mithraeum.

(část textu a některé obrázky jsou z Wikipedie, ostatní foto Jan Klíma a Petr Hudec) 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)