Dožínky, vinobraní atd - přímluvy a obětní dary - ve Znojmě při vinobraní

07.09.2019 - lidová zbožnost

 

Sbor zpívá:

Požehnaný jsi, Bože, na věky, z tvé ruky všechno máme.

Požehnaný jsi, Bože veliký, dary Ti přinášíme.

Sbor: brumendo

 

1. dar - hrozny:

Lektor:

Přinášíme ti, Pane, tyto hrozny z našich vinohradů za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé, aby jejich láska rostla a upevňovala se, aby se rodiny staly prvním místem předávání víry a mladí i staří aby si spolu dobře rozuměli.

Jedna celá rodina je přináší k oltáři. 

Sbor zpívá: Požehnaný .....

 

2. dar - ovoce: přinášejí zástupci veřejného života 

Sbor: brumendo

Lektor:

Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby své působení ve veřejném životě brali jako službu člověku a hledali společné dobro prospívající všem.

Sbor zpívá: Požehnanný ...…   atd

 

3. dar - zelenina: přinášejí senioři

Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země za všechny staré, nemocné a trpící, aby tebou posilováni neztráceli naději a uvědomovali si, že svým utrpením spojeným s Kristem mohou mít podíl na záchraně světa.

 

4. dar - okurky: přinášejí obyvatelé Znojma

Přinášíme ti, Pane, tyto okurky, které vyrostly na znojemských polích a zahradách, za všechny obyvatele našeho města a tohoto kraje, abys je provázel jejich život svým požehnáním a pomáhal jim nacházet správnou cestu k sobě.

 

5. dar - snop obilí: přinášejí rolníci a další pracující

Přinášíme ti, Pane, tento snop obilí, které vyrostlo na našich polích, za všechny pracující, zvláště za rolníky, aby jim práce přinášela radost, stávala se místem vzájemné služby a za to, aby všichni měli možnost práci najít.

 

6. dar - květiny: přinášejí děti

Přinášíme ti, Pane, tyto květiny za naši farnost, zvláště za dět, aby se farní společenství stále stmelovalo kolem tebe, svého středu, a žilo v lásce a porozumění a naše děti aby se stávaly radostí církve i společnosti.

 

7. dar - bochník chleba: přinášejí řeholnice

Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm za všechny osoby zasvěceného života a služebníky církve, aby se stali znamením přicházejícího Božího království a sytili nás Božím slovem a chlebem věčného života.

 

8. dar - chléb a víno ke mši svaté hrozny: přináší mládež

Přinášíme ti, Pane, tento chléb a víno, dary, které budou proměněny ve Tvé Tělo a Krev jako znamení Tvé vrcholné lásky k člověku, a prosíme za všechny přítomné a jejich blízké živé i zemřelé, aby se jim účast na mši svaté stala posilou pro každodenním život.

Komentáře:

děkuji | Eva, Znojmo - 14.9.2010

Děkuji za námět | Holeš - 19.9.2009

Děkuji | Jiřina Chud. - 3.9.2009

Díky | Pavel D. J. - 14.9.2008

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU