Dožínky, vinobraní atd - přímluvy a obětní dary - ve Znojmě při vinobraní

07.09.2019 - lidová zbožnost

 

Sbor zpívá:

Požehnaný jsi, Bože, na věky, z tvé ruky všechno máme.

Požehnaný jsi, Bože veliký, dary Ti přinášíme.

Sbor: brumendo

 

1. dar - hrozny:

Lektor:

Přinášíme ti, Pane, tyto hrozny z našich vinohradů za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé, aby jejich láska rostla a upevňovala se, aby se rodiny staly prvním místem předávání víry a mladí i staří aby si spolu dobře rozuměli.

Jedna celá rodina je přináší k oltáři. 

Sbor zpívá: Požehnaný .....

 

2. dar - ovoce: přinášejí zástupci veřejného života 

Sbor: brumendo

Lektor:

Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby své působení ve veřejném životě brali jako službu člověku a hledali společné dobro prospívající všem.

Sbor zpívá: Požehnanný ...…   atd

 

3. dar - zelenina: přinášejí senioři

Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země za všechny staré, nemocné a trpící, aby tebou posilováni neztráceli naději a uvědomovali si, že svým utrpením spojeným s Kristem mohou mít podíl na záchraně světa.

 

4. dar - okurky: přinášejí obyvatelé Znojma

Přinášíme ti, Pane, tyto okurky, které vyrostly na znojemských polích a zahradách, za všechny obyvatele našeho města a tohoto kraje, abys je provázel jejich život svým požehnáním a pomáhal jim nacházet správnou cestu k sobě.

 

5. dar - snop obilí: přinášejí rolníci a další pracující

Přinášíme ti, Pane, tento snop obilí, které vyrostlo na našich polích, za všechny pracující, zvláště za rolníky, aby jim práce přinášela radost, stávala se místem vzájemné služby a za to, aby všichni měli možnost práci najít.

 

6. dar - květiny: přinášejí děti

Přinášíme ti, Pane, tyto květiny za naši farnost, zvláště za dět, aby se farní společenství stále stmelovalo kolem tebe, svého středu, a žilo v lásce a porozumění a naše děti aby se stávaly radostí církve i společnosti.

 

7. dar - bochník chleba: přinášejí řeholnice

Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm za všechny osoby zasvěceného života a služebníky církve, aby se stali znamením přicházejícího Božího království a sytili nás Božím slovem a chlebem věčného života.

 

8. dar - chléb a víno ke mši svaté hrozny: přináší mládež

Přinášíme ti, Pane, tento chléb a víno, dary, které budou proměněny ve Tvé Tělo a Krev jako znamení Tvé vrcholné lásky k člověku, a prosíme za všechny přítomné a jejich blízké živé i zemřelé, aby se jim účast na mši svaté stala posilou pro každodenním život.

Komentáře:

děkuji | Eva, Znojmo - 14.9.2010

zúčastnila jsem se mše svaté v chrámu svatého Mikuláše ve Znojmě v sobotu o vinobraní 2010. Byl to krásný zážitek.

Děkuji za námět | Holeš - 19.9.2009

Použito 20. 9. 2009 Opava- Malé Hoštice místní kaple - Farnost Velké Hoštice

Děkuji | Jiřina Chud. - 3.9.2009

Děkuji za přímluvy k dožínkám, chceme letos tady v Sokolnicích něco takového uspořádat.

Díky | Pavel D. J. - 14.9.2008

Moc mi to pomůže


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU