Dožínky, vinobraní atd - přímluvy a obětní dary - první možnost

07.09.2019 - lidová zbožnost

Při mši svaté můžeme spojit přímluvy s předáním symbolických darů, které se ponesou na začátku obětního průvodu před chlebem a vínem ke mši svaté. Čtvrtým darem je dožínkový věnec, může jich být více, jeden za každou obec farnosti. Spolu s nimi se mohou nést i kytičky z klásků, které se požehnají a po skončení bohoslužby rozdávají, aby doma celý rok připomínaly naši vděčnost za úrodu. V bytě se mohou  použít i ke kropení svěcenou vodou. V krajích, kde se nepěstuje vinná réva je možno vynechat 5. a 6. dar. Každý, kdo ponese dar, řekne přímluvu a dar pak (předá knězi, který jej) položí na oltář.

 

Kněz:
Modleme se v pokoji k Pánu:

 

                    První zástupce nese bochník chleba a říká:
Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm, za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem.
  Lidé odpoví, chléb se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře (ne přímo na něj).

 

 Druhý zástupce nese misku s ovocem a říká:
Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr.
  Lidé odpoví, ovoce se položí na oltář, protože je můžeme považovat za přírodní výzdobu.

 

 Třetí zástupce nese misku se zeleninou a říká:
Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země, za všechny nemocné a trpící, abys je na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov.
  Lidé odpoví, zelenina se položí na oltář.

 

 Čtvrtý zástupce nese věnec (věnce) z klásků a říká:
Přinášíme ti, Pane, tento věnec z obilí, které vyrostlo na polích naší farnosti, za celé naše farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět.
                    Lidé odpoví, věnec (věnce) se položí k oltáři spolu s kytičkami z klásků.

 

 Pátý zástupce nese hrozny vína a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto hrozny z našich vinohradů, za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu dobře rozuměli.
                      Lidé odpoví, hrozny se položí na oltář.

 

 Šestý zástupce nese láhev vína a říká:
Přinášíme ti, Pane, toto víno, plod révy a plod lidské práce, za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost.
  Lidé odpoví,víno se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře.

 

 Sedmý zástupce nese květiny a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto květiny, dary našich zahrad, za naši mládež, aby se všichni mladí lidé  nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi ty sám.
                      Lidé odpoví, květiny se položí na oltář.

 

 Osmý zástupce nese koláče a sladkosti a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto koláče a sladkosti, které jsme díky tvým darům mohli doma upéci, za naše děti, aby si vždycky vážily všeho, co máme od tebe a využívaly toho k dobrému a chránily přírodu.
                      Lidé odpoví, koláče a sladkosti se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře.

 

Kněz: 
Ujmi se nás a spas nás, Bože, smiluj se nad námi a ochraňuj nás svou milostí. Shlédni na přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii, a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdáváme tvému Kristu. Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění, nyní i vždycky a na věky věků.
 
Pak se předá chléb a víno ke mši svaté.

 

Před závěrečným požehnáním se připomene, že bude platit i pro připravené kytičky z klásků, ty se pak rozdávají účastníkům po mši svaté.

Komentáře:

děkuji | Eva, Znojmo - 14.9.2010

Děkuji za námět | Holeš - 19.9.2009

Děkuji | Jiřina Chud. - 3.9.2009

Díky | Pavel D. J. - 14.9.2008

zobraz komentářepřidej komentář

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (2)

 

sv. Cyril a Metoděj (0)

 

sv. Jan Nepomucký (1)

 

sv. Jan Pavel II. (4)

 

sv. Jan Sarkandr (0)

 

sv. Josef (1)

 

sv. Ludmila (8)

 

sv. Zdislava (19)

 

celkem hlasovalo 35 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. ledna 2020

svátek má Zdeněk

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU