Dožínky, vinobraní atd - přímluvy a obětní dary - první možnost

07.09.2019 - lidová zbožnost

Při mši svaté můžeme spojit přímluvy s předáním symbolických darů, které se ponesou na začátku obětního průvodu před chlebem a vínem ke mši svaté. Čtvrtým darem je dožínkový věnec, může jich být více, jeden za každou obec farnosti. Spolu s nimi se mohou nést i kytičky z klásků, které se požehnají a po skončení bohoslužby rozdávají, aby doma celý rok připomínaly naši vděčnost za úrodu. V bytě se mohou  použít i ke kropení svěcenou vodou. V krajích, kde se nepěstuje vinná réva je možno vynechat 5. a 6. dar. Každý, kdo ponese dar, řekne přímluvu a dar pak (předá knězi, který jej) položí na oltář.

 

Kněz:
Modleme se v pokoji k Pánu:

 

                    První zástupce nese bochník chleba a říká:
Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm, za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem.
  Lidé odpoví, chléb se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře (ne přímo na něj).

 

 Druhý zástupce nese misku s ovocem a říká:
Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr.
  Lidé odpoví, ovoce se položí na oltář, protože je můžeme považovat za přírodní výzdobu.

 

 Třetí zástupce nese misku se zeleninou a říká:
Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země, za všechny nemocné a trpící, abys je na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov.
  Lidé odpoví, zelenina se položí na oltář.

 

 Čtvrtý zástupce nese věnec (věnce) z klásků a říká:
Přinášíme ti, Pane, tento věnec z obilí, které vyrostlo na polích naší farnosti, za celé naše farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět.
                    Lidé odpoví, věnec (věnce) se položí k oltáři spolu s kytičkami z klásků.

 

 Pátý zástupce nese hrozny vína a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto hrozny z našich vinohradů, za naše rodiny, aby manželé spolu snášeli všechno dobré i zlé a mladí i staří si spolu dobře rozuměli.
                      Lidé odpoví, hrozny se položí na oltář.

 

 Šestý zástupce nese láhev vína a říká:
Přinášíme ti, Pane, toto víno, plod révy a plod lidské práce, za všechny zklamané, hledající a toužící po smíření a nápravě, aby vytrvali v dobrém až do konce a jejich bolest byla proměněna v radost.
  Lidé odpoví,víno se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře.

 

 Sedmý zástupce nese květiny a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto květiny, dary našich zahrad, za naši mládež, aby se všichni mladí lidé  nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi ty sám.
                      Lidé odpoví, květiny se položí na oltář.

 

 Osmý zástupce nese koláče a sladkosti a říká:
Přinášíme ti, Pane, tyto koláče a sladkosti, které jsme díky tvým darům mohli doma upéci, za naše děti, aby si vždycky vážily všeho, co máme od tebe a využívaly toho k dobrému a chránily přírodu.
                      Lidé odpoví, koláče a sladkosti se položí na vhodné místo v blízkosti oltáře.

 

Kněz: 
Ujmi se nás a spas nás, Bože, smiluj se nad námi a ochraňuj nás svou milostí. Shlédni na přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii, a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdáváme tvému Kristu. Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění, nyní i vždycky a na věky věků.
 
Pak se předá chléb a víno ke mši svaté.

 

Před závěrečným požehnáním se připomene, že bude platit i pro připravené kytičky z klásků, ty se pak rozdávají účastníkům po mši svaté.

Komentáře:

děkuji | Eva, Znojmo - 14.9.2010

zúčastnila jsem se mše svaté v chrámu svatého Mikuláše ve Znojmě v sobotu o vinobraní 2010. Byl to krásný zážitek.

Děkuji za námět | Holeš - 19.9.2009

Použito 20. 9. 2009 Opava- Malé Hoštice místní kaple - Farnost Velké Hoštice

Děkuji | Jiřina Chud. - 3.9.2009

Děkuji za přímluvy k dožínkám, chceme letos tady v Sokolnicích něco takového uspořádat.

Díky | Pavel D. J. - 14.9.2008

Moc mi to pomůže


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 10. července 2020

svátek má Libuše / Amálie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU