Prosby za Evropu na sv. Kateřinu Sienskou

29.04.2020 - Křesťanská Evropa

 

Dnes jsme se sestrou šli na zatím prázdnou pastevní plochu Na Kutině u Studnic u Nového Města na Moravě. Na jejím vrcholu - 797 m nad mořem, souřadnice 49.6012933N, 16.0983369E, kopci nacházejícím se vzdušnou čarou 5 km od mého rodiště a 16 km od mého bydliště v N. Veselí, jsme se modlili za Evropu, protože byl svátek patronky Evropy a učitelky církve sv. Kateřiny Sienské (+ 1380, svatořečena 1461). Toto místo bylo vybráno proto, že odsud jsou za jasného počasí několikrát za rok vidět Alpy, konkrétně Schneeberg jižně od Vídně, 2076 m n. m, vzdušnou čarou 205 km.

Dnes jsme ho sice neviděli, ale prosili jsme o přímluvu sv. Kateřinu a všechny svaté patrony Evropy, i svaté našeho rodu, i naše osobní křestní a biřmovací patrony a modlili jsme se - sestra především (ale nejenom) za svých šest dětí, jejich rodiny se 17 vnoučaty a já za své farnosti současné i bývalé,  a společně za naše děkanství, náš kraj a diecézi, za celou naši vlast, za Rakousko a všechny země, v nichž se Alpy rozkládají, za celou Evropu a také Evropskou Unii a za všechny lidi dobré vůle. Prosili jsme i za nemocné při současné nákaze, za ty, kdo se o ně starají, za ty, kdo nemoci podlehli a jejich pozůstalé, za představitele církve a představitele společnosti, kteří právě v této době nesou velkou zodpovědnost, prosili jsme i za Boží požehnání pro vše, co se teď sází a zasévá a za tak potřebnou vláhu, a také za všechny potřebné a strádající.

Pak jsem žehnal na všechny strany, rodnému kraji, naši vlasti i celé Evropě.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)