Ohlášky na tento týden a promluva jáhna Ladislava

09.06.2024 - naše farnosti

 

  Ohlášky

farnost-noveaveseli-maly.jpg farnost-bohdalov-maly.jpg

  pro ˂N. Veselí        a            Bohdalov˃

od   9. 6. do 16. 6. 2024 dá-li Pán

- sepsal J. Peňáz,736529221. Nemocniční kaplan v N. Městě má mobil 733741473

9/6 Neděle 10. v mezidobí – sv.  Efréma Syrského, Stanislava

8:00 N. VESELÍ za Adolfa Chlubnu, manželku, dva syny a snachu    10:00 BOHDALOV za farníky, zvláště za  DĚTI, KTERÉ JDOU POPRVÉ KE STOLU PÁNĚ

Ohlášky dnes: Pán Bůh zaplať všem za vaše modlitby, dary a každou pomoc v kostele i na faře, zvláště při liturgii. Děti dostaly dnes obrázek se slovy vánoční písně a v knížce najdou zajímavé věci o pražském Jezulátku. Z kalendáře Poklady víry otázka z minulé neděle: Co znamená: Bůh řídí svět? Odpověď: Bůh řídí všechno a nic se neděje bez jeho vůle nebo dopuštění.

10/6 Pondělí - sv. Maxima, Gita  

7:00 Nové Veselí za nejmenší   

17:30 Pokojov  na úmysl napsaný v kapli

19:00 Kotlasy na úmysl napsaný v kapli

11/6 Úterý  - sv. Barnabáše, Bruno

7:00 Nové Veselí na úmysl dárce 1/5

17:30 Březí na úmysl napsaný v kapli

19:00 Matějov na úmysl napsaný v kapli

12/6 Středa – sv. Jana z Fakunda nebo blah. Marie Antoníny Kratochvílové, Antonie

18:00 Nové Veselí na úmysl dárce 2/5

13/6 Čtvrtek – sv. Antonína z Padovy, Nový Jeruzalém v Olešné v 18 h.

7:00 NOVÉ VESELÍ za za ž a + čl. Matice vel.

14/6 Pátek - sv. Anastáze, Roland

18:00 Nové Veselí  za zemřelého  Jiřího  Louba

15/6 - Sobota - sv. Víta

7:00 Nové Veselí  na úmysl dárce 3/5

16:00 Nové Veselí – 1. svátost smíření

16/6 Neděle 11. v mezidobí, sv. Benona (Zbyňka),

 10:00 N.VES. za farníky, zvláště za děti, které jdou k 1. sv. přijímání    

 8:00 BOHDALOV za Bohuslava Svobodu, jeho rodinu, za Josefa a Olgu Havelkovy, jejich rodiče, rodinu Březkovu a Boží požehnání  a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Otázka na tento týden z kalendáře Poklady víry: Proč dopouští Bůh i hříchy?

Akolyté budou pověřeni podávat svaté přijímání buď s knězem, když je více lidí anebo donášet nemocným, kdy kněz by to sám nestihl. To první v liturgickém oblečení, to druhé v pěkném občanském oblečení. Pro naše farnosti byli biskupem Pavlem na tři roky jmenováni 4.4. 2024  tito čtyři, kteří prošli kurzem: Miloslav Sobotka, Ing Jaromír Václav Lán, Ing Petr Švoma a David Chalupa.

z kázání jáhna Ladislava:

1.čtení …Bůh se ptá člověka: Kde jsi? Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Cos to udělala?

Žalm: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

2.čtení ….Neleží nám na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přeci pominou, neviditelné budou trvat věčně.

Evangelium…. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr, i sestra i matka.

Slib.

Adam pojedl ze stromu. Hospodin mu dal všechno, úplně všechno. Dal mu všechno, aby byl člověk skutečně šťastný…..kromě jednoho. Člověk nesměl určovat co je zlé a co dobré. To ví jen Bůh, který je vševědoucí. Proto Bůh – ve své - pro nás nepředstavitelné lásce – zakázal člověku - jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla. Proto také tuto život zničující neposlušnost, které se dopustil první člověk a které se dopouštíme častokrát i my, musel přijít nahradit Boží Syn – Pán Ježíš svou poslušností.

Muž svádí svou vinu na ženu, svým způsobem i na Boha, který mu ženu dal jako dar. Žena svádí svou vinu na pokušitele. Pokušení není samo o sobě hřích, až náš souhlas s vůlí pokušitele, spoluprací s nepřítelem je hříchem. Ve slovech kajícího žalmu se snažíme prosebnou modlitbou napravit následky svého hříchu. Svatý Pavel nám klade na srdce, jak je důležité myslet na věčné věci, na ty, které nepominou. Kolik svého myšlení, slov, skutků věnuji tomu co pomine a kolik tomu co bude trvat věčně? Např. modlitba, četba a rozjímání Božího Slova, účast na bohoslužbě, dobré skutky – oproti marnění času sledováním různých obrazovek. Pán Bůh nám stále dává příležitost, stále nám dává své dary. Na stará (a bolavá) kolena přišel jeden člověk na jednu úžasnou věc. Spojil fyzickou práci - plení zeleniny na zahradě s poslechem přednášek našich uznávaných kazatelů – například P. Vojtěcha Kodeta, P. Mariána Kufy, Tomáše kardinála Špidlíka. Pro ty, kteří chtějí poznat a plnit Boží vůli a chtějí se dostat mezi „úzkého rodinného kruhu“ Pána Ježíše uvádím jeden příklad z promluv kardinála Tomáše Špidlíka:

V modlitbě, kterou nám Pán Ježíš odkázal – Otče náš – prosíme o odpuštění hříchů na základě slibu, že také my odpustíme těm, kteří se proti nám prohřešili. Jedna žena mu řekla toto svědectví: „Za vlády komunistů jsme emigrovali do západního Německa. Velkým úsilím jsme se naučili řeč, získali práci, pořídili si bydlení. Později si manžel ještě pořídil německou milenku a opustil mě. Musela jsem začít ve všem znovu, sama. Po několika letech jsem na ulici potkala člověka – lidskou trosku, bezdomovce. Nevěřila jsem svým očím, byl to můj manžel. Na útěk, který jsme si v té chvíli asi přáli oba, bylo pozdě. Po chvíli hlubokého mlčení jsem mu v síle slibu, který Bohu každý den opakuji – jako i my odpouštíme našim viníkům - řekla: „Vrať se, já ti odpouštím.“ A když se - zřejmě v šoku – k ničemu neměl, tak jsem ho vzala za ruku a odvedla ho domů, nejdřív do koupelny. A teď – jsem nejšťastnější žena na světě. Když se vzájemně podíváme do očí, tak se v těch jeho často zalesknou slzy.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)