Ohlášky na tento týden a kázání jLK

07.07.2024 - naše farnosti

 

  Ohlášky

farnost-noveaveseli-maly.jpg farnost-bohdalov-maly.jpg

  pro ˂N. Veselí        a            Bohdalov˃

od    7. do 14. 7. 2024 dá-li Pán

- sepsal J. Peňáz,736529221. Nemocniční kaplan v N. Městě má mobil 733741473

7/7 Neděle 14. v mez. sv.

 8:00 N.VESELÍ za rodiče Vladimíra a Věru Chlubnovy a celý rod Chlubnův, Tlačbabův, Švomův a Mutlův

 10:00 BOHDALOV za Otakara Vacka a Zdeňku Vackovu a Marii Sobotkovu a za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie za duše v očistci a za živou rodinu a za budoucí pokolení a dar předání víry

11:30  Chroustov za živé a zemřelé občany i rodáky, Křižanov 14h 50. výročí

Ohlášky dnes: Pán Bůh zaplať všem za vaše modlitby, dary a každou pomoc v kostele i na faře, zvláště při liturgii. Otázka z minulého týdne z kalendáře Poklady víry: K čemu Bůh sesílá utrpení? Odpověď: Bůh sesílá utrpení, aby hříšné napravil a dobré pak zdokonalil a v nebi více oblažil. Otázka z této neděle: Proč se máme odevzdat do vůle Boží? Odpověď: Protože Bůh při všem zamýšlí jen naše dobro. Zájemci o N. Jeruzalém v úterý 16/7 v Kunštátě přihlašujte se u paní Musilové, záloha 100,- Kč se platí hned. Máme kalendáře na rok 2025 za 79,- Kč, k tomu si můžete jako dárek vzít III. díl vzpomínek Septuaginta

8/7 Pondělísv. Kiliána, Nora

7:00 Nové Veselí za farníky 7/7

18:00 Kyjov na úmysl napsaný v kapli  a sv. zpověď před poutí

9/7 Úterý  - sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

7:00 Nové Veselí za farníky 14/7

18:00 Budeč na úmysl napsaný v kapli  a sv. zpověď před poutí

10/7 Středa – sv. Amálie (Libuše)

18:00 Nové Veselí za

11/7 Čtvrtek – sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

18:00 Bohdalov  ke cti sv. Michaela arch. za Francii a Evropu a mír

12/7 Pátek - sv. Jana Qualberta, Bořek

18:00 Nové Veselí  za

13/7 - Sobota - sv. Jindřicha, Markéta  

7:00 Nové Veselí za ž a + čl. Matice vel.

14/7 Neděle 15. v mez. (blah. Hroznaty, Karolína )

 8:00 N.VES za Leopolda Vítka, jeho syna Leoše, za Květoslavu Hájkovu, roz. Nováčkovu, Jana Škařupu a sestru Janu a bratra Zbyňka

 10:00 BOHDALOV za Jana Mokrého a syna Pavla, rodinu Mokrých a Kosourovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

14:00 BOHDALOV  křest Jana Boháčka

Otázka z kalendáře Poklady víry na další neděli: Jak se k nám chovají svatí andělé?  Z kázání j LK: Cesta k radosti. V dnešní vstupní modlitbě do mše svaté zaznívá třikrát slovo radost: „Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplń nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Jak dosáhnout této radosti? Cesta k radosti vede skrze víru v Boha a oběť. 1. V protestantském časopise zaměřeném na dobro a zlo zazněla v anketě otázka: Kdy jste na vlastní kůži zažili situaci, kdy zlo bylo přemoženo dobrem? Když jsem si tu otázku přečetl, tak se mi chtělo zařvat: „VŽDYCKY!“ Nikdy si přece nemohu připustit, že by mě zlo skolilo, i když to tak někdy vypadá. Paní v květinářství jsem donesl čokoládu, protože měla ve výloze nápis: ČLOVĚK BY MĚL BÝT VŽDYCKY VDĚČNÝ, ZA KAŽDÝ OKAMŽIK SVÉHO ŽIVOTA, JAK NEJVÍC MŮŽE. Ona mi na oplátku dala růži. Všichni máme možnost dávat si růže a čokolády, ať ten Zlý vidí, že je bez šance, i když někdy od něho dostaneme pěknou nakládačku. No a co. Stejně nakonec půjde k čertu, odkud ostatně přišel. Pán Bůh s námi a zlý pryč! 2. V katolickém časopise – týdeníku SVĚTLO č. 30 je článek CELÁ VÍRA V JEDNÉ RUCE. Je to svědectví Joachima kardinála Meisnera o modlitbě svatého růžence z knihy vzpomínek s názvem: POKUD SE PŘIZPŮSOBÍTE, TAK TO MŮŽETE ROVNOU SBALIT. V roce 1975 jsem sloužil první mši svatou jako biskup. Všiml jsem si skupiny cizinců v kostele. Byla to skupina lidí z Kazachstánu, kteří mně řekli: „Dnes jsme poprvé po třiceti šesti letech vstoupili do kostela a zúčastnili se mše svaté. A zeptali se: „Kterým pravdám víry máme učit naše děti, aby mohly dosáhnout věčného života?“ Takovou rozumnou a inteligentní otázku mi nikdo nikdy v životě nepoložil. Nabídl jsem jim Bibli a Katechismus. Namítli: „Vzít toto do Sovětského svazu by bylo horší než pašovat zbraně.“ – „Můžete si vzít růženec?“ – „Ano, ten si můžeme zavěsit na krk jako šperk.“ - „Na začátku je kříž – modlíme se a vyznáváme svou víru, všechno co potřebujeme věřit. Potom tři perly – prosíme o dar víry, naděje a lásky – to je to co máme žít. A potom celý Nový Zákon – skutečnost Kristova vtělení v radostném růženci. Skutečnost Kristova vykupitelského utrpení v růženci bolestném. A naše završení v růženci slavném. Dnes můžeme dodat – díky svatému Janu Pavlu II. - skutečnost Kristovy služby v jeho veřejném působení – v růženci Světla. Jeden muž vzal do ruky růženec a zvolal: „Nyní mám tedy v ruce celou naši katolickou víru!“ Kardinál rád nazýval svatý růženec – to je železná rezerva naší víry v kapesním vydání nebo modlitební řetěz na němž je tajným písmem napsáno evangelium, které je možné číst jen modlicíma se rukama. Modlil se všech patnáct desátků – každý den. Je to společník na cesty, je to naše opora, cesta jež vede k cíli. Doprovází nás po celý život – od kolébky až po hrob. Při jednom kázání řekl: „Až mě dáte do rakve – všechno mi sundáte – mitru, prsten, kříž, berlu, ale do rukou mi dejte růženec. Chci ho ukázat Panně Marii, aby mi mohla ukázat plod svého života Ježíše, požehnaný plod jejího života. Každý den se modlím modlitbu vojevůdce ze 17. století: „Když už není opory, Matčina ruka záchranu růžencem všem nám ponouká. Tak jako Kristu v nejtěžší chvíli – ať je nám útěchou její pohled milý. Amen. 3. Dnes je svátek blahoslavené rodiny – Josefa, Viktorie a jejich sedmi dětí Ulmových. Rodiče nedodrželi nacistický zákon o Židech a rok a půl je ukrývali. Po udání chamtivým člověkem byli společně s nimi zmasakrováni. Od státu Izrael dostali vyznamenání – „spravedlivý mezi národy“ a katolickou církví v roce 2023 prohlášeni za blahoslavené – včetně svého nenarozeného dítěte, které přijalo křest krve.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)