Ohlášky na tento týden

10.12.2023 - naše farnosti

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově

od 10. do 17.12. 2023 dá-li Pán - sepsal J. Peňáz,736529221. Nemocniční kaplan v N. Městě má mobil 733741473

10/12 Neděle 2. adventní, Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

8:00 N. VESELÍ za Františka a Růženu Váchovy, jej. rodiče, dceru, vnuka a 3 zetě /10:00 BOHDALOV za Bohumíra a Růženu Tlačbabovy, dvoje rodiče, Miloslava Boháčka, sourozence, rodiče a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Ohlášky dnes: Pán Bůh zaplať za vaše dnešní dary, za všechny služby při mši svaté i za vaše modlitby a každou pomoc. Před týdnem se vybralo v NV 5300, v Bohdalově VČETNĚ DARŮ 4200.  V době adventní a vánoční budeme říkat po Tajemství víry: Kdykoli jíme tento chléb…Děti dnes dostaly obrázek kostela v Kladrubech a přečtou si proč a pomodlí se za všechny stavitele ale i uklízečky a zdobitelky kostelů. Dále dostanou oplatky s krátkým dopisem Ježíškovi. Těm malým to přečtou starší sourozenci nebo rodiče. Velcí i malí jsou zváni na roráty, u nás budou 3 x týdně, v pátek o půl sedmé ráno v Bohdalově, ve čtvrtek a sobotu také v ½ 7 ve Veselí, vypravte se na ně, je to oběť, ale bez oběti se nikam nedoletí. Je to i duchovní dárek Pánu Ježíši. 12. a 13.12. je celodenní růženec za mír a naši vlast. Je to opravdu důležité a advent k tomu přímo vybízí. Všichni si můžete vybrat půl hodiny modlitby na jeden desátek. Utrhněte si jeden nebo i více pásků a doma se je pomodlete, nejlépe spolu. Prosím pěkně o postavení betléma do čtvrtka večera.]

11/12 Pondělí – sv. sv. Damasa I., Dana

7:00 N. VESELÍ  za farníky 17/12              15:30 Kotlasy         17:00 Rudolec

12/12 Úterý – sv. Panny Marie Guadalupské, Simona

7:00 N. VESELÍ                                          15:30 Pokojov         17:00 Budeč

13/12 Středa, sv. Lucie, 17h N.J. Olešnice 7:00 !! N.Veselí za prar.Šidlovy acr  

14/12 Čtvrtek - sv.  Jana od Kříže, Lydie --- 17:30 zkouška

6:30 RORÁTY N. VESELÍ  za ž a + členy Matice velehradské

14:00 Bohdalov pohřeb Filipky Smejkalové

15/12 Pátek – sv. Valeriána, Radana, PO POLEDNÍM ANDĚL PÁNĚ BUDOU ZVONIT HRANY K ZÍTŘEJŠÍMU POHŘBU - tímto se obnovuje tato tradice 6:30 RORÁTY BOHDALOV  za mír                                             15:30 Újezd

17:00 N. Veselí   , pak kratší adorace, při ní příležitost ke svátosti smíření

16/12 Sobota – sv.  Adelhaidy, Albína, SVÁTOST SMÍŘENÍ OD 6 HOD,. OD 8:30 CIZÍ ZPOPVĚDNÍK V NV, OD 9:30 V BOHDALOVĚ

6:30 RORÁTY N. VESELÍ  za VNL   odpol: N.VESELÍ pohřeb Emilie Křivské

NV 16:00 HRA: UKRADENÝ BETLÉM

17/12 Neděle 3. adventní - sv. Lazara, Daniel

8:00 N. VESELÍ za Josefa a Františku Švomovy, za Andělu a Josefa Bartoňovy a Jindřišku Bartoňovu a za živé a mrtvé rodiny Magdaléna

10:00 Bohdalov za Miroslava Zikmunda, syna, rodiče Svobodovy a Zikmundovy a Boží pomoc a ochranu   NV 17:00 HRA: UKRADENÝ BETLÉM

POZVÁNKY: 1) Pamatujte na úmysly modliteb, je to spojení s celou církví. V prosinci se modlíme na úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast, s našimi biskupy za lidi bez naděje: Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla. Při MODLITBÁCH ZA NEJMENŠÍ se v PROSINCI klaníme pro nás vtělenému a narozenému Slovu.

2) V novém církevním roce uvažujeme o anketě před 1. svatým přijímáním, která bude v lednu a pro všechny.  

3) Bylo by dobré založit LP 2024 živý růženec v každé obci (pokud tam ještě není) na podporu evangelizace, která je programem o. biskupa na tento rok. Musí si to vzít na starost někdo mladší, do 70 let. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20 tajemství

Promluva jáhna Ladislava na 2. neděli adventní

Hlas Boží volá i tebe. Využij příležitosti udělat pořádek ve své duši, svém srdci a ve svém nitru.

Přijmi svátost smíření s Bohem a lidmi ve svaté zpovědi, která je mnohem silnějším prostředkem než voda Jordánu.

Přijímej každý den Boží Slovo – například skrze Průvodce Adventem, četbou Písma Svatého.

Přijímej co nejčastěji Dar všech darů – Pána Ježíše ve svatém přijímání.

Žasni nad příkladem skutečně věřících v Boha. Například nad životem svatých dětí, tak jak to přináší nové už 67. číslo časopisu Milujte se. Na prvních stránkách je svědectví o „hlasu života“ Michaelky Haukové. Toto malé dítě nám může svým vztahem k Pánu Ježíši otevřít oči, tak jako svým životem a slovem otvíral svatý Jan Křtitel.

Dnes (10.12.) si připomínáme svátek Panny Marie Loretánské. Kolik to kopií Svatého domku z Loreta zdobí naši krásné vlast, celý svět. Svatý Jan Pavel II. se v Loretu v roce 1995 setkal s 350 000 tisíci mladých lidí. V toce 2004 tam konal poslední pouť svého pozemského života, při které zdůraznil: „Loreto je po staletí opravdovým srdcem křesťanské mariánské úcty.“

V čem spočívá také poselství Loreta: „Bůh si udělal domov uprostřed svého lidu.“ Proč? Aby nás přivedl do pravého, skutečného a věčně blaženého domova v nebi. Proto je tak důležité, abychom slova své modlitby plnili – na prvním místě chválou Boží, děkováním a pokud o něco prosíme pro sebe a ty, které nám Pán Bůh svěřil - o to, abychom po – zdejší pouti spočinuli v nebeském domově.

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)