Co je vidět z rozhledny nad Rosičkou

08.05.2020 - naše farnosti

Rozhledy z Rosičky jako dárek

 Motto: Rodný kraj máš jenom jeden.

ROZHLEDY Z ROSIČKY

dárek k 100. výročí vzniku ČESKOSLOVENSKÉ REBUBLIKY

jejím občanům (nejen) na ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINĚ

též dárek o. biskupovi Zdenkovi Wasserbauerovi, rodáku ze Sázavy, do jejíhož katastru les i rozhledna nad obcí Rosičkou patří, který pro nás měl mši sv. 17/11 2018 u hrobu sv. Václava v katedrále, kde jsme děkovali za svobodu a prosili za církev, vlast i rodiny

Fotografie a popisy převzaty

z  https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/rozhledna-rosicka/

Děkujeme.

Obsah:

Z rozhledny na severovýchod: OD PEPERKU  PO ŽĎÁRSKÉ SILO

Na východ: OD ŽĎÁRSKÉHO SILA PO NOVÉ VESELÍ

Na jihovýchod: OD PRAVÉHO OKRAJE NOVÉHO VESELÍ PO BOHDALOV

Na jih: OD BOHDALOVA PO SIRÁKOV 

Na jihozápad: OD SIRÁKOVA PO LEVÝ OKRAJ NÍŽKOVA 

Na západ: OD STŘEDU NÍŽKOVA PŘES ŠPINOV PO BUKOVOU 

Na severozápad: OD PŘIBYSLAVI V DÁLI PO POŘEŽÍN BLÍZKO

Na sever: OD POŘEŽÍNA PO PEPEREK

Pracovní vydání. Počítá se s jasnou viditelností a s dalekohledem.

 

Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, proroctví Danielovo 3, 75)

 

Z Rosičky na severovýchod:

OD PEPERKU S KAMENNÝM VRCHEM V POZADÍ PO ŽĎÁRSKÉ SILO

// znamená čáru nad krajinou s jménem kopce, případně s číslem na obrázku zde. Na výše uvedeném webu jsou však fotografie jasnější.  

  z-rosicky-na-severovych-nova-oasl.jpg 

/ 77 / Kamenný vrch mezi Vojn. Městcem a Herálcem, 803 m n. m. (17 km) před ním Peperek, 675 m n. m. (5 km), svými dvěma hrby trochu připomínající velblouda, směrem k nám je na něm stožár schovaný v lesích

/ 78 / Šindelný vrch mezi Vojnovým Městcem a Cikhájí, 806 m n. m. (16 km) před ním v lesích Škrdlovice / 79 /

/ 80 / Tisůvka s typickým zubem a před ní úplně blízko Šlakhamry,

/ 81 / blíže k nám Adamův kopec nad Pilskou nádrží, 656 m n. m. (7 km)

/ 82 / skoro rovná Žákova hora od Cikhaje k Fryšavě, 810 m n. m. (17 km),

// úplně blízko před námi napravo od posledních domů Sázavy kopec Salvátor také před Pilskou nádrží / 83 /, 630 m n. m. (7 km)

// šipka nahoru SEVEROVÝCHOD

/ 84 / Křivý Javor za Fryšavou, 824 m n. m. (17 km), pod ním Štenice a žluté budovy hotelu Sázava, 

/ 85 / Brožova skalka,786 m n. m. (16 km) a pod ní část Počítek zvaná Čtvrtě

ZELENÁ HORA,  nad ní les a na obzoru Sklenský vrch, 779 m n. m. (14 km), od ní doprava začíná Žďár nad Sázavou

/ 1 / kopec Lhotka, pod ním hospodářské budovy u Vysokého / 2 /, blíže k nám sídliště Vysočany a úplně blízko Česká Mez,

/ 3 / úplně na obzoru Kopeček u Studnic, 822 m n. m. (20 km), přímo pod ním 3 meteorologické stožáry, blíže k nám těsně vlevo od komínu bývalé teplárny jsou Vlachovice, vlevo od nich pár stromů na vrcholu Tři smrky, 776 m n. m. (15 km)

/ 4 / Bílá skála, 777 m n. m. (16 km) mezi Vlachovicemi a Novým Městem, za ní doprava hospodářské budovy u Rokytna

/ 5 / Pohledecká skála s vysílači, 812 m n. m. (21 km), před ní žluté haly Žďasu

/ 6 / komín Žďasu a přímo za ním Harusův kopec nad Radňovicemi, 741 m n. m. (15 km)

/ 7 /  Šibenice, 706 m n. m. (15 km) vpravo od ní dole Nové Město na Moravě / 8 /, nad ním pod dalšími lesy Zubří (20 km)

/ 9 / úplně na obzoru vykukuje za mnoha lesy vlevo od sila v dáli Pletenice mezi Lískem a Písečným, 734 m n. m. (26 km),

/ 10 / žďárské silo, vlevo od něj vidíme poměrně roztažené Mělkovice od autobazaru až po nové domy  směrem k Veselíčku

 

Z Rosičky na východ:

OD ŽĎÁRSKÉHO SILA PO NOVÉ VESELÍ

z-rosicky-na-vych-oasl.jpg

/ 10 / Žďárské silo,

/ 11 / na obzoru Křib, 704 m n. m. (28 km), mezi Písečným a Janovičkami

// kopec Horka u Jam, 650 m n. m. (11 km) s velkým zdaleka viditelným stožárem

/ 12 / Olešná, 666 m n. m. (20 km), nad obcí Olešná, se stožárem, před námi je levý okraj obce Rosička a za jejím levým okrajem Matějovský rybník

// šipka nahoru VÝCHOD

/ 13 / Vejdoch, 663 m n. m. (12 km) s třapečkem tvořeným dvěma lipami z r. 1968 (a křížem z r. 2018 mezi nimi) a obec Jámy pod ním do široka rozprostřena doprava a dolů, nalevo od hospodářských jamských budov úplně na obzoru // kopec u Prosetína, 668 m n. m. (39 km)

/ 14 / kopec zvaný Kopec, 655 m n. m. (19 km) mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou, 630 m n. m. (7 km), kousek doprava blíže k nám  // Chlumek nad obcí Hlinné porostlý lesem s výstřihem směrem k nám, doprava a blíže k nám  za prvními lesy kouká Vatín

/ 15 / Bukový vrch u Nedvědice, 699 m n. m. (41 km) a doprava komín úpravny u Rožné

/ 16 / Sýkoř s rozhlednou u Doubravníka, 702 m n. m. (42 km),

/ 17 / kopec Dejmalka u Bukova, 603 m n. m. (31 km), nejblíže k nám Nové Veselí, zleva průmyslová zóna, hned za ní Strážná, 582 m n. m. (5 km), lidově zvaný Vort, pokud si někdo vzpomene, že stojí voják na vartě, tak uvažuje naprosto správně, za ní vzadu v lesích stožár u kravína nad Sazomínem, za ním možná i kousek Obyčtova,

/ 18 / Kraví Hora u Stříteže, 611 m n. m. (33 km), před Olším u Tišnova, před námi Nové Veselí - Městečko a věž kostela

/ 19 / na obzoru Kosova hora u Moravce 594 m n.m. (23 km), přímo před ní novoveselský rybník / 20 /, za ním v lesích Suky, od nich doprava nad poli stožár u silnice z Ostrova nad Oslavou do Laštoviček

úplně pod námi Rosička, 

 

Z Rosičky na jihovýchod:

OD PRAVÉHO OKRAJE NOVÉHO VESELÍ PO BOHDALOV

z-rosicky-na-jihovych-oasl.jpg

/ 21 / úplně na obzoru za pravým okrajem Nového Veselí Křib u Skleného nad Oslavou, 626 m n. m. (20 km)

za pravým okrajem Rosičky dále doprava jsou vidět mezi lesy blíže k nám Kotlasy, před námi Matějov, za ním úplně na obzoru // Vokouňák u Heřmanova, 664 m n. m. (30 km), pod lesy na obzoru  dlouhá žlutá stavba nádraží v Křižanově, dále doprava  Radenice těsně pod lesy na obzoru

// SVATÁ U KADOLCE VE FARNOSTI KŘIŽANOV, 680 m n. m. (30 km), na obzoru vpravo od kaple v Matějově. Tam měla svou dětskou poustevnu svatá Zdislava, dnes je tam kříž, socha a oltář v dřevěném altánku, na zděnou kapli se zatím čeká

/ 22 / kopec Na nivách, 662 m n. m. (21 km), nad Cyrilovem s několika lesíky, v tom napravo stojí 2 vysílače viditelné zdaleka a ze všech stran

// za ním vzadu vpravo je kopec Na Skalách u Ořechova, 654 m n. m. (29 km),

// šipka nahoru JIHOVÝCHOD, hned vedle stožár u silnice mezi od Nového Veselí do Újezdu, ten leží za prvním lesem a za ním na obzoru je / 23 / kopec Horka u Ronova nad ořechovským lomem, místo dalekého rozhledu, 612 m n. m. (30 km),

 24 / Březejcký les 625 m n. m. (30 km), u stejnojmenné obce za Velkým Meziříčím

/ 25 / kopec Ambrožný mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem nad obcí Lhotky, 640 m n. m. (26 km) s dvěma stožáry,/ 26 / Bučí u Velkého Meziříčí, 572 m n. m. (25 km), přímo před námi Újezd

/ 27 / blikající rozhledna na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, 555 m n. m. (24 km) a opticky vedle ní stožár mezi Martinicemi a Mostištěmi

/ 28 / kopec Na Boučku nad Pavlovem, typický několika malým ostrůvky lesa, 647 m n. m. (12 km),

/ 30 / zalesněný kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km), pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově / 29 /, tím směrem by snad mohla být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech

 

Z Rosičky na jih:

OD BOHDALOVA PO SIRÁKOV

z-rosicky-na-jih-oasl.jpg

/ 30 / kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),

pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově / 29 /, tím směrem by snad mohly být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech

/ 31 / vysílač na kopci Havlina u Chroustova, 707 m n. m. (10 km),

// šipka nahoru JIH

/ 33 / kopec Na Horách, vzdálený od vysílače na Havlině jen 1,3 km, ale už na katastru Arnolce, 700 m n. m. (9 km) - připomínka toho, jak se malé vzdálenosti při pohledu z malé dálky zdají velké

/ 34 / kopec Blažkov, 694 m n. m. (5 km), s nápisem bez šipky,

Přes něj vede zemská hranice, hranice diecézí i hranice hlavního evropského rozvodí mezi Černým a Severním mořem, slavnostně vyznačená na silnici mezi Újezdem a Sirákovem / 32 /

/ 35 / obec Sirákov s věží kostelíka Panny Marie,

 

Z Rosičky na jihozápad:

OD SIRÁKOVA PO LEVÝ OKRAJ NÍŽKOVA

 z-rosicky-na-jihozap-oaslovana.jpg

/ 35 / obec Sirákov s věží kostelíka,

/ 36 / za ním na obzoru Veselský vrch za Telčí, 712 m n. m. (42 km), za hospodářskými budovami na jeho pravém okraji úplně na obzoru jsou při jasném počasí vidět dvě větrné elektrárny, pokud na ně zasvítí slunce, stojí u obce Pavlov (jižně od Stonařova směrem na Telč),

/ 37 / za poli a loukami k Poděšínu asi v polovině na obzoru Sokolíčko u Stonařova, 666 m n. m. (31 km),

/ 38 / přímo za obcí Poděšín zprava je na obzoru Holý vrch u Rančířova u Jihlavy, / 39 / 660 m n. m. (26 km),

/ 40 / dále doprava Mistrovský kopec u Třeště, 699 m n. m. (37 km) a

/ 41 / blíže k nám kopec Na Vyhlídce v okolí Velkého Beranova, 606 m n. m. (24 km),

/ 42 / na samém obzoru Špičák před Třeští, 734 m n. m. (35 km),

// šipka nahoru JIHOZÁPAD

/ 43 / Javořice za Třeští, 837 m n. m. (51 km), s víc jak stometrovým stožárem,

/ 44 / za blízkým stožárem v katastru Poděšína je na obzoru Skelný vrch u Batelova, 787 m n. m. (48 km),

osamocený strom - Bechynova lipka na kopci od Polné k nám mezi Zábornou a Hrbovem

v dáli Jihlava a kouř z jejích komínů, mírně doleva za je ní Kamenný vrch / 45 /, někdy pojmenovaný i Kamenný kopec, 651 m n. m. (29 km)

/ 46 / Lísek mezi Jihlávkou a Počátkami, 760 m n. m. (50 km), vykukuje opravdu z velké dálky přímo za Jihlavou

// za loukami a poli mezi Poděšínem a Nížkovem je úplně vzadu nejvyšší bod Čeřínek / 47 / u Kostelce u Jihlavy, ale směrem do Čech, 761 m n. m. (34 km),

/ 48 / pod ním blíže k nám Rudný - Šacberk, sportovní areál severně od Jihlavy, 613 m n. m. (22 km), napravo na obzoru // Mešnice v katastru Nového Rychnova, 754 m n. m. (37 km),

/ 49 / doprava blíže k nám je Ptačí vrch za dálničním výjezdem Jihlava - Pánov, 637 m n. m. (22 km), nad ním vzadu zleva klesající hřeben kopce zvaného Na Kopcích / 50 / u Nového Rychnova, který leží 10 km k nám od Pelhřimova, 737 m n. m. (43 km), pohledově nalevo od Nížkova

před námi Nížkov, nad jeho levým okrajem je úplně na obzoru kopec na

KŘEMEŠNÍKU s poutním kostelem Nejsvětější Trojice, také v katastru Nového Rychnova, 765 m n. m. (40 km), a hned doprava za ním, nám ovšem dost skrytý Roháč u Smrčné mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem, 684 m n. m. (25 km),

 

Z Rosičky na západ:

OD STŘEDU NÍŽKOVA PŘES ŠPINOV PO BUKOVOU

z-rosicky-na-zap-oasl.jpg

 

nad středem obce Nížkov jsou na obzoru:

/ 51 / Čtverák, 702 m n. m. (26 km), a / 52 / Strážník za Větrným Jeníkovem, 713 m n. m. (29 km), a kopec / 53 / Skalky před ním, 709 m n. m. (26 km), s vysokým vysílačem a kousek doprava // Kosovský vrch u Kosov také blízko V. Jeníkova, 682 m n. m. (24 km), neplést si tyto Kosovy s Kosovem, ani Horním Kosovem ani Hosovem v blízkosti Jihlavy

za hospodářskými budovami na pravém okraji Nížkova je obec Špinov a za ní 2 větrné elektrárny u Věžnice na okrese Havlíčkův Brod (na okrese Jihlava však najdeme Věžnice v čísle množném),

/ 54 / // vysílač na kopci Vysočina u Štoků, 621 m n. m. (18 km),

/ 55 / Krásná vyhlídka u Humpolce, 663 m n. m. (34 km), na obzoru vypadá jakoby useknutý les se schodkem na jeho pravé straně

mezi Nížkovem a sousední obcí Buková je před námi malý kulatý lesík, za ním vlevo jakoby až za obzorem // Strážiště za Humpolcem, 744 m n. m. (61 km),

// šipka nahoru ZÁPAD,

/ 56 / zřícenina hradu Orlík u Humpolce, 645 m n. m. (33 km) s rozhlednou, která vypadá jako hřebík v mezeře mezi lesy

Pak už je přímo před námi obec Buková, vlevo od ní na obzoru

/ 57 / kopec Orlík 678 m n. m. (31 km) bez hradu a stožárů také u Humpolce, jen 4 km po modré od zříceniny hradu Orlík, vidíme jej vlevo od obce Buková

/ 58 / kopec jménem Kopec u obce Věž u Humpolce, 655 m n. m. (31 km) vidíme na obzoru přímo za obcí Buková

/ 59 / blíže k nám Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem, 587 m n. m. (15 km), kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů

// na obzoru kopec Ve Vršku za Herálcem a před Humpolcem, 548 m n. m. (30 km),

/ 60 / dále doprava je před obzorem Lipnice nad Sázavou, takže není moc výrazná - 32 km,

 

Z Rosičky na severozápad:

OD PŘIBYSLAVI V DÁLI PO BLÍZKÝ POŘEŽÍN

z-rosicky-na-sz-oaslovana.jpg

/ 61 / kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, 715 m n. m. (40 km) a vpravo od něj v údolí Sázavy vidíme ve veliké dálce

// Luka, kopec na jižním tedy levém břehu Sázavy u Ledče nad Sázavou, 498 m n. m. (51 km) / 62 / Březák až u Divišova na okrese Benešov, 533 m n. m. (79 km) // kopec Klásek u Psářů, tam kde i dálnice dost stoupá, 503 m n. m. (67 km)

- Přibyslav blíže k nám široce rozprostřená, s dominantou kostela s červenou bání a neomítnutým zdivem

/ 63 / Duškův kopec u Pohledu u Havlíčkova Brodu, 539 m n. m. (15 km), poměrně blízko, ale stejně je až patero lesy - roste na něm 6. les od nás

/ 64 / Žebrákovský vrch u Světlé nad Sázavou, 601 m n. m. (38 km), Světlá nad Sázavou - 36 km, // Horní Chlum u Okrouhlice za Havlíčkovým Brodem, 570 m n. m. (27 km) je na obzoru přímo za věží přibyslavského, // dále doprava je na obzoru Borovina někde u Habrů, 587 m n. m. (41 km) // Kalvárie - kopec, který vidíme před obzorem mezi středem města a průmyslovou zónou, stojí nad Pohledem směrem k poutnímu místu sv. Anny, 523 m n. m. (15 km),

/ 65 / na obzoru vpravo od průmyslové zóny je Volský vrch přímo na sever od Havlíčkova Brodu poblíž Horní a Dolní Krupé, 598 m n. m. (25 km) a je mírný / 66 / kopec s mezerou v porostu, jakoby s vykotlaným lesem a s názvem U Kapličky u obce Tis ležící severozápadně od Havl. Brodu, 581 m n. m. (32 km),

/ 67 / v polovině vzdálenosti mezi nimi a Přibyslaví vykukuje za obzorem větrná elektrárna u obce Kámen (32 km od nás) na silnici z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov

// dále na obzoru doprava rozhledna na kopci Vizáb, 599 m n. m. (29 km), za obcí Sedletín západně od Chotěboře, jižně od Golčova Jeníkova

SEVEROZÁPAD

/ 68 / dále doprava od Sedletína směrem k nám je kopec Nad Vsí, 596 m n. m. (25 km), ta ves se jmenuje Jilem a rozkládá se za ním,

ve stejném směru nejblíže k nám obec Hřiště u Přibyslavi, trochu zakryté lesem a za ním obec Žižkovo Pole - na mapě i v terénu nad Přibyslaví

doprava blízko před námi jsou Nové Dvory s mnoha hospodářskými budovami

na obzoru je / 69 / Fiedlerův kopec, 615 m n. m. (20 km) mezi Českou Bělou a Chotěboří

dále doprava nejblíže k nám je Pořežín a za ním Modlíkov trochu zakrytý lesem, dál tím směrem je Chotěboř, kterou nevidíme, ale

napravo od Pořežína je / 70 / Pořežínský kopec, 596 m n. m. (6 km), lidově zvaný Klobouk


 Z Rosičky na sever:

OD POŘEŽÍNA PO PEPEREK

z-rosicky-na-sever-vc.-por-oaslovana.jpg

napravo od Pořežínského kopce /70/ je za stožárem

/ 71 Malá Losenice a za ní na obzoru Havlíčkova Borová s bílým kostelem sv. Víta, o kterém píše místní rodák Karel Havlíček

/ 72 / dále doprava Pátkův kopec, 631 m n. m. (7 km), přímo u Malé Losenice

za Huťským dvorem přímo pod námi u silnice k Nížkovu a za rozlehlými hospodářskými budovami u řeky Sázavy je vzadu Velká Losenice s bílým kostelem a šedou špičatou věží, podle toho, jak ji máme před sebou roztaženou, má člověk chuť dát jí přívlastek široká,

/ 73 / vlevo od ní je na obzoru kopec Henzlička v katastru Havlíčkovy Borové, 692 m n. m. (11 km), pod ní vidíme Vepřovou

a ještě blíže k nám / 74 / Malolosenický kopec, 613 m n. m. (7 km) u silnice z Velké do Malé Losenice

SEVER

/ 75 / kopec Světka vpravo nad Velkou Losenicí 640 m n. m. (6 km) a pod ním blíže k nám žlutá budova s rovnou střechou - nádraží Sázava, pod ním je nová kaple Panny Marie Karmelské na horním okraji obce Sázava právě směrem k nádraží

/ 76 / kousek doprava Vápenice, 628 m n. m. (7 km),

dále doprava jsou lesy směrem k Peperku, 675 m n. m. (5 km),

 

PODĚKOVÁNÍ:

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět.

Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo. Sláva, díky a čest.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

A na závěr tři přání na způsob prosby:

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Komentáře:

Krásný hled je na ten Boží svět | Rozhledna Javořice - 29.10.2018

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 22. ledna 2021

svátek má Slavomír

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)