Co je vidět z rozhledny nad Rosičkou

07.09.2019 - naše farnosti

Rozhledy z Rosičky jako dárek

 Motto: Rodný kraj máš jenom jeden.

ROZHLEDY Z ROSIČKY

dárek k 100. výročí vzniku ČESKOSLOVENSKÉ REBUBLIKY

jejím občanům (nejen) na ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINĚ

též dárek o. biskupovi Zdenkovi Wasserbauerovi, rodáku ze Sázavy, do jejíhož katastru les i rozhledna nad obcí Rosičkou patří, který pro nás měl mši sv. 17/11 2018 u hrobu sv. Václava v katedrále, kde jsme děkovali za svobodu a prosili za církev, vlast i rodiny

Fotografie a popisy převzaty

z  https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/rozhledna-rosicka/

Děkujeme.

Obsah:

Z rozhledny na severovýchod: OD PEPERKU  PO ŽĎÁRSKÉ SILO

Na východ: OD ŽĎÁRSKÉHO SILA PO NOVÉ VESELÍ

Na jihovýchod: OD PRAVÉHO OKRAJE NOVÉHO VESELÍ PO BOHDALOV

Na jih: OD BOHDALOVA PO SIRÁKOV 

Na jihozápad: OD SIRÁKOVA PO LEVÝ OKRAJ NÍŽKOVA 

Na západ: OD STŘEDU NÍŽKOVA PŘES ŠPINOV PO BUKOVOU 

Na severozápad: OD PŘIBYSLAVI V DÁLI PO POŘEŽÍN BLÍZKO

Na sever: OD POŘEŽÍNA PO PEPEREK

Pracovní vydání. Počítá se s jasnou viditelností a s dalekohledem.

 

Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, proroctví Danielovo 3, 75)

 

Z Rosičky na severovýchod:

OD PEPERKU S KAMENNÝM VRCHEM V POZADÍ PO ŽĎÁRSKÉ SILO

// znamená čáru nad krajinou s jménem kopce, případně s číslem na obrázku zde. Na výše uvedeném webu jsou však fotografie jasnější.  

  z-rosicky-na-severovych-nova-oasl.jpg 

/ 77 / Kamenný vrch mezi Vojn. Městcem a Herálcem, 803 m n. m. (17 km) před ním Peperek, 675 m n. m. (5 km), svými dvěma hrby trochu připomínající velblouda, směrem k nám je na něm stožár schovaný v lesích

/ 78 / Šindelný vrch mezi Vojnovým Městcem a Cikhájí, 806 m n. m. (16 km) před ním v lesích Škrdlovice / 79 /

/ 80 / Tisůvka s typickým zubem a před ní úplně blízko Šlakhamry,

/ 81 / blíže k nám Adamův kopec nad Pilskou nádrží, 656 m n. m. (7 km)

/ 82 / skoro rovná Žákova hora od Cikhaje k Fryšavě, 810 m n. m. (17 km),

// úplně blízko před námi napravo od posledních domů Sázavy kopec Salvátor také před Pilskou nádrží / 83 /, 630 m n. m. (7 km)

// šipka nahoru SEVEROVÝCHOD

/ 84 / Křivý Javor za Fryšavou, 824 m n. m. (17 km), pod ním Štenice a žluté budovy hotelu Sázava, 

/ 85 / Brožova skalka,786 m n. m. (16 km) a pod ní část Počítek zvaná Čtvrtě

ZELENÁ HORA,  nad ní les a na obzoru Sklenský vrch, 779 m n. m. (14 km), od ní doprava začíná Žďár nad Sázavou

/ 1 / kopec Lhotka, pod ním hospodářské budovy u Vysokého / 2 /, blíže k nám sídliště Vysočany a úplně blízko Česká Mez,

/ 3 / úplně na obzoru Kopeček u Studnic, 822 m n. m. (20 km), přímo pod ním 3 meteorologické stožáry, blíže k nám těsně vlevo od komínu bývalé teplárny jsou Vlachovice, vlevo od nich pár stromů na vrcholu Tři smrky, 776 m n. m. (15 km)

/ 4 / Bílá skála, 777 m n. m. (16 km) mezi Vlachovicemi a Novým Městem, za ní doprava hospodářské budovy u Rokytna

/ 5 / Pohledecká skála s vysílači, 812 m n. m. (21 km), před ní žluté haly Žďasu

/ 6 / komín Žďasu a přímo za ním Harusův kopec nad Radňovicemi, 741 m n. m. (15 km)

/ 7 /  Šibenice, 706 m n. m. (15 km) vpravo od ní dole Nové Město na Moravě / 8 /, nad ním pod dalšími lesy Zubří (20 km)

/ 9 / úplně na obzoru vykukuje za mnoha lesy vlevo od sila v dáli Pletenice mezi Lískem a Písečným, 734 m n. m. (26 km),

/ 10 / žďárské silo, vlevo od něj vidíme poměrně roztažené Mělkovice od autobazaru až po nové domy  směrem k Veselíčku

 

Z Rosičky na východ:

OD ŽĎÁRSKÉHO SILA PO NOVÉ VESELÍ

z-rosicky-na-vych-oasl.jpg

/ 10 / Žďárské silo,

/ 11 / na obzoru Křib, 704 m n. m. (28 km), mezi Písečným a Janovičkami

// kopec Horka u Jam, 650 m n. m. (11 km) s velkým zdaleka viditelným stožárem

/ 12 / Olešná, 666 m n. m. (20 km), nad obcí Olešná, se stožárem, před námi je levý okraj obce Rosička a za jejím levým okrajem Matějovský rybník

// šipka nahoru VÝCHOD

/ 13 / Vejdoch, 663 m n. m. (12 km) s třapečkem tvořeným dvěma lipami z r. 1968 (a křížem z r. 2018 mezi nimi) a obec Jámy pod ním do široka rozprostřena doprava a dolů, nalevo od hospodářských jamských budov úplně na obzoru // kopec u Prosetína, 668 m n. m. (39 km)

/ 14 / kopec zvaný Kopec, 655 m n. m. (19 km) mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou, 630 m n. m. (7 km), kousek doprava blíže k nám  // Chlumek nad obcí Hlinné porostlý lesem s výstřihem směrem k nám, doprava a blíže k nám  za prvními lesy kouká Vatín

/ 15 / Bukový vrch u Nedvědice, 699 m n. m. (41 km) a doprava komín úpravny u Rožné

/ 16 / Sýkoř s rozhlednou u Doubravníka, 702 m n. m. (42 km),

/ 17 / kopec Dejmalka u Bukova, 603 m n. m. (31 km), nejblíže k nám Nové Veselí, zleva průmyslová zóna, hned za ní Strážná, 582 m n. m. (5 km), lidově zvaný Vort, pokud si někdo vzpomene, že stojí voják na vartě, tak uvažuje naprosto správně, za ní vzadu v lesích stožár u kravína nad Sazomínem, za ním možná i kousek Obyčtova,

/ 18 / Kraví Hora u Stříteže, 611 m n. m. (33 km), před Olším u Tišnova, před námi Nové Veselí - Městečko a věž kostela

/ 19 / na obzoru Kosova hora u Moravce 594 m n.m. (23 km), přímo před ní novoveselský rybník / 20 /, za ním v lesích Suky, od nich doprava nad poli stožár u silnice z Ostrova nad Oslavou do Laštoviček

úplně pod námi Rosička, 

 

Z Rosičky na jihovýchod:

OD PRAVÉHO OKRAJE NOVÉHO VESELÍ PO BOHDALOV

z-rosicky-na-jihovych-oasl.jpg

/ 21 / úplně na obzoru za pravým okrajem Nového Veselí Křib u Skleného nad Oslavou, 626 m n. m. (20 km)

za pravým okrajem Rosičky dále doprava jsou vidět mezi lesy blíže k nám Kotlasy, před námi Matějov, za ním úplně na obzoru // Vokouňák u Heřmanova, 664 m n. m. (30 km), pod lesy na obzoru  dlouhá žlutá stavba nádraží v Křižanově, dále doprava  Radenice těsně pod lesy na obzoru

// SVATÁ U KADOLCE VE FARNOSTI KŘIŽANOV, 680 m n. m. (30 km), na obzoru vpravo od kaple v Matějově. Tam měla svou dětskou poustevnu svatá Zdislava, dnes je tam kříž, socha a oltář v dřevěném altánku, na zděnou kapli se zatím čeká

/ 22 / kopec Na nivách, 662 m n. m. (21 km), nad Cyrilovem s několika lesíky, v tom napravo stojí 2 vysílače viditelné zdaleka a ze všech stran

// za ním vzadu vpravo je kopec Na Skalách u Ořechova, 654 m n. m. (29 km),

// šipka nahoru JIHOVÝCHOD, hned vedle stožár u silnice mezi od Nového Veselí do Újezdu, ten leží za prvním lesem a za ním na obzoru je / 23 / kopec Horka u Ronova nad ořechovským lomem, místo dalekého rozhledu, 612 m n. m. (30 km),

 24 / Březejcký les 625 m n. m. (30 km), u stejnojmenné obce za Velkým Meziříčím

/ 25 / kopec Ambrožný mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem nad obcí Lhotky, 640 m n. m. (26 km) s dvěma stožáry,/ 26 / Bučí u Velkého Meziříčí, 572 m n. m. (25 km), přímo před námi Újezd

/ 27 / blikající rozhledna na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, 555 m n. m. (24 km) a opticky vedle ní stožár mezi Martinicemi a Mostištěmi

/ 28 / kopec Na Boučku nad Pavlovem, typický několika malým ostrůvky lesa, 647 m n. m. (12 km),

/ 30 / zalesněný kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km), pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově / 29 /, tím směrem by snad mohla být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech

 

Z Rosičky na jih:

OD BOHDALOVA PO SIRÁKOV

z-rosicky-na-jih-oasl.jpg

/ 30 / kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),

pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově / 29 /, tím směrem by snad mohly být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech

/ 31 / vysílač na kopci Havlina u Chroustova, 707 m n. m. (10 km),

// šipka nahoru JIH

/ 33 / kopec Na Horách, vzdálený od vysílače na Havlině jen 1,3 km, ale už na katastru Arnolce, 700 m n. m. (9 km) - připomínka toho, jak se malé vzdálenosti při pohledu z malé dálky zdají velké

/ 34 / kopec Blažkov, 694 m n. m. (5 km), s nápisem bez šipky,

Přes něj vede zemská hranice, hranice diecézí i hranice hlavního evropského rozvodí mezi Černým a Severním mořem, slavnostně vyznačená na silnici mezi Újezdem a Sirákovem / 32 /

/ 35 / obec Sirákov s věží kostelíka Panny Marie,

 

Z Rosičky na jihozápad:

OD SIRÁKOVA PO LEVÝ OKRAJ NÍŽKOVA

 z-rosicky-na-jihozap-oaslovana.jpg

/ 35 / obec Sirákov s věží kostelíka,

/ 36 / za ním na obzoru Veselský vrch za Telčí, 712 m n. m. (42 km), za hospodářskými budovami na jeho pravém okraji úplně na obzoru jsou při jasném počasí vidět dvě větrné elektrárny, pokud na ně zasvítí slunce, stojí u obce Pavlov (jižně od Stonařova směrem na Telč),

/ 37 / za poli a loukami k Poděšínu asi v polovině na obzoru Sokolíčko u Stonařova, 666 m n. m. (31 km),

/ 38 / přímo za obcí Poděšín zprava je na obzoru Holý vrch u Rančířova u Jihlavy, / 39 / 660 m n. m. (26 km),

/ 40 / dále doprava Mistrovský kopec u Třeště, 699 m n. m. (37 km) a

/ 41 / blíže k nám kopec Na Vyhlídce v okolí Velkého Beranova, 606 m n. m. (24 km),

/ 42 / na samém obzoru Špičák před Třeští, 734 m n. m. (35 km),

// šipka nahoru JIHOZÁPAD

/ 43 / Javořice za Třeští, 837 m n. m. (51 km), s víc jak stometrovým stožárem,

/ 44 / za blízkým stožárem v katastru Poděšína je na obzoru Skelný vrch u Batelova, 787 m n. m. (48 km),

osamocený strom - Bechynova lipka na kopci od Polné k nám mezi Zábornou a Hrbovem

v dáli Jihlava a kouř z jejích komínů, mírně doleva za je ní Kamenný vrch / 45 /, někdy pojmenovaný i Kamenný kopec, 651 m n. m. (29 km)

/ 46 / Lísek mezi Jihlávkou a Počátkami, 760 m n. m. (50 km), vykukuje opravdu z velké dálky přímo za Jihlavou

// za loukami a poli mezi Poděšínem a Nížkovem je úplně vzadu nejvyšší bod Čeřínek / 47 / u Kostelce u Jihlavy, ale směrem do Čech, 761 m n. m. (34 km),

/ 48 / pod ním blíže k nám Rudný - Šacberk, sportovní areál severně od Jihlavy, 613 m n. m. (22 km), napravo na obzoru // Mešnice v katastru Nového Rychnova, 754 m n. m. (37 km),

/ 49 / doprava blíže k nám je Ptačí vrch za dálničním výjezdem Jihlava - Pánov, 637 m n. m. (22 km), nad ním vzadu zleva klesající hřeben kopce zvaného Na Kopcích / 50 / u Nového Rychnova, který leží 10 km k nám od Pelhřimova, 737 m n. m. (43 km), pohledově nalevo od Nížkova

před námi Nížkov, nad jeho levým okrajem je úplně na obzoru kopec na

KŘEMEŠNÍKU s poutním kostelem Nejsvětější Trojice, také v katastru Nového Rychnova, 765 m n. m. (40 km), a hned doprava za ním, nám ovšem dost skrytý Roháč u Smrčné mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem, 684 m n. m. (25 km),

 

Z Rosičky na západ:

OD STŘEDU NÍŽKOVA PŘES ŠPINOV PO BUKOVOU

z-rosicky-na-zap-oasl.jpg

 

nad středem obce Nížkov jsou na obzoru:

/ 51 / Čtverák, 702 m n. m. (26 km), a / 52 / Strážník za Větrným Jeníkovem, 713 m n. m. (29 km), a kopec / 53 / Skalky před ním, 709 m n. m. (26 km), s vysokým vysílačem a kousek doprava // Kosovský vrch u Kosov také blízko V. Jeníkova, 682 m n. m. (24 km), neplést si tyto Kosovy s Kosovem, ani Horním Kosovem ani Hosovem v blízkosti Jihlavy

za hospodářskými budovami na pravém okraji Nížkova je obec Špinov a za ní 2 větrné elektrárny u Věžnice na okrese Havlíčkův Brod (na okrese Jihlava však najdeme Věžnice v čísle množném),

/ 54 / // vysílač na kopci Vysočina u Štoků, 621 m n. m. (18 km),

/ 55 / Krásná vyhlídka u Humpolce, 663 m n. m. (34 km), na obzoru vypadá jakoby useknutý les se schodkem na jeho pravé straně

mezi Nížkovem a sousední obcí Buková je před námi malý kulatý lesík, za ním vlevo jakoby až za obzorem // Strážiště za Humpolcem, 744 m n. m. (61 km),

// šipka nahoru ZÁPAD,

/ 56 / zřícenina hradu Orlík u Humpolce, 645 m n. m. (33 km) s rozhlednou, která vypadá jako hřebík v mezeře mezi lesy

Pak už je přímo před námi obec Buková, vlevo od ní na obzoru

/ 57 / kopec Orlík 678 m n. m. (31 km) bez hradu a stožárů také u Humpolce, jen 4 km po modré od zříceniny hradu Orlík, vidíme jej vlevo od obce Buková

/ 58 / kopec jménem Kopec u obce Věž u Humpolce, 655 m n. m. (31 km) vidíme na obzoru přímo za obcí Buková

/ 59 / blíže k nám Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem, 587 m n. m. (15 km), kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů

// na obzoru kopec Ve Vršku za Herálcem a před Humpolcem, 548 m n. m. (30 km),

/ 60 / dále doprava je před obzorem Lipnice nad Sázavou, takže není moc výrazná - 32 km,

 

Z Rosičky na severozápad:

OD PŘIBYSLAVI V DÁLI PO BLÍZKÝ POŘEŽÍN

z-rosicky-na-sz-oaslovana.jpg

/ 61 / kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, 715 m n. m. (40 km) a vpravo od něj v údolí Sázavy vidíme ve veliké dálce

// Luka, kopec na jižním tedy levém břehu Sázavy u Ledče nad Sázavou, 498 m n. m. (51 km) / 62 / Březák až u Divišova na okrese Benešov, 533 m n. m. (79 km) // kopec Klásek u Psářů, tam kde i dálnice dost stoupá, 503 m n. m. (67 km)

- Přibyslav blíže k nám široce rozprostřená, s dominantou kostela s červenou bání a neomítnutým zdivem

/ 63 / Duškův kopec u Pohledu u Havlíčkova Brodu, 539 m n. m. (15 km), poměrně blízko, ale stejně je až patero lesy - roste na něm 6. les od nás

/ 64 / Žebrákovský vrch u Světlé nad Sázavou, 601 m n. m. (38 km), Světlá nad Sázavou - 36 km, // Horní Chlum u Okrouhlice za Havlíčkovým Brodem, 570 m n. m. (27 km) je na obzoru přímo za věží přibyslavského, // dále doprava je na obzoru Borovina někde u Habrů, 587 m n. m. (41 km) // Kalvárie - kopec, který vidíme před obzorem mezi středem města a průmyslovou zónou, stojí nad Pohledem směrem k poutnímu místu sv. Anny, 523 m n. m. (15 km),

/ 65 / na obzoru vpravo od průmyslové zóny je Volský vrch přímo na sever od Havlíčkova Brodu poblíž Horní a Dolní Krupé, 598 m n. m. (25 km) a je mírný / 66 / kopec s mezerou v porostu, jakoby s vykotlaným lesem a s názvem U Kapličky u obce Tis ležící severozápadně od Havl. Brodu, 581 m n. m. (32 km),

/ 67 / v polovině vzdálenosti mezi nimi a Přibyslaví vykukuje za obzorem větrná elektrárna u obce Kámen (32 km od nás) na silnici z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov

// dále na obzoru doprava rozhledna na kopci Vizáb, 599 m n. m. (29 km), za obcí Sedletín západně od Chotěboře, jižně od Golčova Jeníkova

SEVEROZÁPAD

/ 68 / dále doprava od Sedletína směrem k nám je kopec Nad Vsí, 596 m n. m. (25 km), ta ves se jmenuje Jilem a rozkládá se za ním,

ve stejném směru nejblíže k nám obec Hřiště u Přibyslavi, trochu zakryté lesem a za ním obec Žižkovo Pole - na mapě i v terénu nad Přibyslaví

doprava blízko před námi jsou Nové Dvory s mnoha hospodářskými budovami

na obzoru je / 69 / Fiedlerův kopec, 615 m n. m. (20 km) mezi Českou Bělou a Chotěboří

dále doprava nejblíže k nám je Pořežín a za ním Modlíkov trochu zakrytý lesem, dál tím směrem je Chotěboř, kterou nevidíme, ale

napravo od Pořežína je / 70 / Pořežínský kopec, 596 m n. m. (6 km), lidově zvaný Klobouk


 Z Rosičky na sever:

OD POŘEŽÍNA PO PEPEREK

z-rosicky-na-sever-vc.-por-oaslovana.jpg

napravo od Pořežínského kopce /70/ je za stožárem

/ 71 Malá Losenice a za ní na obzoru Havlíčkova Borová s bílým kostelem sv. Víta, o kterém píše místní rodák Karel Havlíček

/ 72 / dále doprava Pátkův kopec, 631 m n. m. (7 km), přímo u Malé Losenice

za Huťským dvorem přímo pod námi u silnice k Nížkovu a za rozlehlými hospodářskými budovami u řeky Sázavy je vzadu Velká Losenice s bílým kostelem a šedou špičatou věží, podle toho, jak ji máme před sebou roztaženou, má člověk chuť dát jí přívlastek široká,

/ 73 / vlevo od ní je na obzoru kopec Henzlička v katastru Havlíčkovy Borové, 692 m n. m. (11 km), pod ní vidíme Vepřovou

a ještě blíže k nám / 74 / Malolosenický kopec, 613 m n. m. (7 km) u silnice z Velké do Malé Losenice

SEVER

/ 75 / kopec Světka vpravo nad Velkou Losenicí 640 m n. m. (6 km) a pod ním blíže k nám žlutá budova s rovnou střechou - nádraží Sázava, pod ním je nová kaple Panny Marie Karmelské na horním okraji obce Sázava právě směrem k nádraží

/ 76 / kousek doprava Vápenice, 628 m n. m. (7 km),

dále doprava jsou lesy směrem k Peperku, 675 m n. m. (5 km),

 

PODĚKOVÁNÍ:

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět.

Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo. Sláva, díky a čest.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

A na závěr tři přání na způsob prosby:

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Komentáře:

Krásný hled je na ten Boží svět | Rozhledna Javořice - 29.10.2018

Vynikající. Děkuji


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (2)

 

sv. Cyril a Metoděj (0)

 

sv. Jan Nepomucký (1)

 

sv. Jan Pavel II. (4)

 

sv. Jan Sarkandr (0)

 

sv. Josef (1)

 

sv. Ludmila (8)

 

sv. Zdislava (19)

 

celkem hlasovalo 35 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. ledna 2020

svátek má Zdeněk

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU