Akce VZHŮRU SRDCE - Poslední letošní májová v Matějově 26.5.2019

02.09.2019 - naše farnosti

 

POSLEDNÍ LETOŠNÍ MÁJOVÁ V MATĚJOVĚ 26.5.2019

Přišlo na ni 102 lidí a matějovští napekli koláče a cukroví sladké i slané a podívali teplé i studené nápoje a také nápoje silné, ovšem v malém množství.

PÁN BŮH ZAPLAŤ.

Děkujme i hudebníkům a zpěvákům, i všem, kteří se zapojili do organizace, zvláště mladým roznašečům a průvodcům.

Modlili jsme se:

Pane Ježíši, náš Dobrý Pastýři, na přímluvu svého svatého apoštola Matěje nám daruj radost, že známe a můžeme hlásat evangelium.

Panno Maria, Královno míru, vypros mír na celé zemi, Královno rodin, vypros smíření a pokoj v rodinách, Pomocnice křesťanů, vypros nám věrnost a víru, naději a lásku, Útočiště hříšníků, vypros nám odpuštění hříchů a obrácení hříšníků, Matko Dobré rady, pomoz všem hledajícím a těm, kteří nesou velkou zodpovědnost, Potěšení zarmoucených, potěš všechny, kteří to nejvíce potřebují.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane. Na přímluvu svaté Zdislavy stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou, na přímluvu svaté Anežky uchovej nám svobodu a dej, ať si jí umíme vážit.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Děkujme:  Sláva, čest a dík  Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo.  Díky našim předkům za krajinu i památky. Odpočinutí věčné dej našim rodičům a všem předkům, všem našim dobrodincům a všem zemřelým, o Pane ...

Prosme: Bože, buď milostiv a žehnej nám i našim rodinám, obcím a celému kraji i naší vlasti i Evropě a církvi u nás i po celém světě. Zvláště prosíme za všechny představitele společnosti na všech úrovních a za představené církve. Žehnej našim polím a lukám, sadům i zahradám, lesům i vodám a dopřej nám příhodné počasí a hojnou úrodu. Bože, buď milostiv a žehnej nám ... Otče náš

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU