Akce VZHŮRU SRDCE - Křížová cesta na Harusák - pamětní list

26.05.2019 - naše farnosti

NEDĚLE 5.5. V 16 CHROUSTOV

 

Heslo: Rodný kraj máš jen jeden.

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, Dan 3, 75)

 

KŘÍŽOVÁ CESTA Z RADŇOVIC NA HARUSÁK   

7. 4. 2019

 

ŽEHNÁNÍ POLÍ A LUK, LESŮ A VOD

A MODLITBA ZA OBCE V OKOLÍ I OBČANY, ZVLÁŠTĚ ROLNÍKY, LESNÍKY, RYBÁŘE A VŠECHNY KOLEM PŘÍRODY A KRAJINY

 

SLOVO BOŽÍ:

 Žalm 104, 23-24

Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

 

SLOVO CÍRKVE:

Modlitba k požehnání

Bože, náš nebeský Otče,

tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni;

zažeň škodlivé bouře a krupobití, plevel a škůdce, záplavy a vichřice

a dej nám hojnou úrodu, bohatou sklizeň a dostatek vody a čisté ovzduší 

a žehnej naší práci na polích a lukách, v lesích a u vod i na zahradách a v sadech, v domácnostech i dílnách, továrnách i ústavech, v nemocnicích a školách a na úřadech, ať přináší užitek,

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.   Amen.

 

Poděkujme všichni:

Sláva a dík Otci Stvořiteli za naši zem i vesmír.

Sláva a dík i Synu Vykupiteli za to, že přijal kříž a na něm za nás zemřel.

Sláva a dík i Duchu Svatému, že nás osvěcuje a utěšuje na naší pozemské pouti a dává naději na dosažení nebeského cíle.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

 

Další akce VZHŮRU SRDCE

na Havlinu u CHROUSTOVA  5. května v 16 hodin -  500 m, 12 m převýšení

ke kříži nad MATĚJOVEM v  26. května v 16 hodin  - 800 m, 31 m převýšení

 S POMOCÍ BOŽÍ

Podrobnosti k rozhledům i ke všemu kolem najdete na

 www.poutnik-jan.cz / naše farnosti

ROZHLED Z HARUSOVA KOPCE

30 OBCÍ (včetně ORP) VIDITELNÝCH Z VRCHOLU KŘÍŽOVÉ CESTY

(a od lyžařského rozcestníku u 12. zastavení):

harusak-30-obci-oaslovanach-resempled.jpg

1. RADŇOVICE

2. SLAVKOVICE

3. HLINNÉ

4. LAŠTOVIČKY

5. RADENICE

6. SKLENÉ NAD OSL.

7. ŘEČICE

8. RADEŠ. SVRATKA

9. HRBOV U V.M.

10. SVAŘENOV

11. NOVÝ TELEČKOV

12. KNĚŽEVES

13. NETÍN

14. RADOSTÍN N. O.

15. PAVLOV

16. CHROUSTOV

17. PAVLÍNOV

18. KOTLASY

19. VESELÍČKO

20. BOHDALOV

21. POKOJOV

22. RUDOLEC

23. MATĚJOV

24. ROSIČKA

25. ŽĎÁR N.S. 

26. - 28. HAMRY, NAJDEK, ŠLAKHAMRY 

 29. PŘIBYSLAV

 30. VYSOKÉ

25 KOPCŮ VIDITELNÝCH ZA JASNÉHO POČASÍ

Z JIHOZÁPADNÍ STRANY HARUSOVA KOPCE

harusak--25-vidit.-kopcu-resempled.jpg

CHLUMEK u Hlinného VEJDOCH u Jam

ROSIČKA u Rosičky

PEPEREK  u Hamrů

BLAŽKOV u Rudolce

HAVLINA u Chroustova

DĚDKOVSKÁ HORA

NA NIVÁCH u Radenic

FAJTŮV KOPEC u V. Mez.

AMBROŽNÝ u Křižanova

SVATÁ za Křižanovem

NA SKALÁCH u Kadolce

KLUČOVSKÁ HORA u Klučova za Třebíčí

PAVLÍNOVSKÁ HORKA

ČECHTÍNSKÝ KOPEC RUDNÝ a skiareál u Jihlavy

VYSOKÝ KÁMEN u Jihlavy

VYSOČINA u Štok

VYSOKÁ u Šlapanova

STRÁŽNÍK u Větr. Jeníkova

KŘEMEŠNÍK poutní místo

KRÁSNÁ VYHLÍDKA u 91.  km, ORLÍK - zřícenina a ORLÍK - kopec u Humpolce  KOPEC u Věže u Humpol.  

25 KOPCŮ A 30 OBCÍ

KOPCE s nadmořskou výškou v metrech a vzdušnou vzdáleností v kilometrech  OBCE s rokem 1. zmínky, druhem samosprávy: mč = místní část, so = samostatná obec, počtem obyvatel a zařazením do ORP: ZR, NM n M, VM, TR,

 


1. CHLUMEK u Hlinného (651 - 6)  

2. VEJDOCH u Jam (663  - 4,5)

3. ROSIČKA u Rosičky (644 m 14 km) s rozhlednou

4. PEPEREK (675 m - 13 km)

5. BLAŽKOV u Rudolce (694 m  -  18 km) na místě zaniklé obce

6. HAVLINA u Chroustova (707 m  -  19 km) s vysílačem

7. DĚDKOVSKÁ HORA (694 m - 19 km) nad obcí Dědkov na druhé straně hřebene

8. NA NIVÁCH nad Radenicemi (662 m - 17 km) s 3  stožáry

9. FAJTŮV KOPEC u Vel. Meziříčí s rozhlednou a blikajícími světly (555 m  -  24 km)

10. AMBROŽNÝ u Křižanova (640 m - 24 km) s dvěma stožáry

11. SVATÁ za Křižanovem nad Kadolcem (679 m - 24 km)

12. NA SKALÁCH (654 - 24 km) mezi Ořechovem a Kadolcem

13. KLUČOVSKÁ HORA u Klučova za Třebíčí (595 m - 46 km)

14. PAVLÍNOVSKÁ HORKA (615 m - 26 km) s „rozcuchaným" lesem

15. ČECHTÍNSKÝ KOPEC u Čechtína u Přibyslavic (661 m - 35 km)

16. RUDNÝ u skiareálu Šacberk u Jihlavy (613 m  -  36 km)

17. VYSOKÝ KÁMEN u Jihlavy (661 m  -  36 km)

18. VYSOČINA u Štok (621 m - 32 km)

19. VYSOKÁ u obce Vysoká u Šlapanova (587 m - 29 km)

20. STRÁŽNÍK u Větrného Jeníkova (713 m  -  44 km)

21. KŘEMEŠNÍK - poutní místo (765 m  - 55 km)

22. KRÁSNÁ VYHLÍDKA u Humpolce -zářez  u 91. km dálnice (663 m - 49 km)

23. ORLÍK - zřícenina hradu u Humpolce (645 m  - 47 km)

24. ORLÍK - kopec u Humpolce (678 m - 45 km)

25. kopec jménem KOPEC  u obce Věž na silnici z Humpolce do H. Brodu (655 m - 45 km)

 

1. RADŇOVICE 1269 -so-315 -NM

2. SLAVKOVICE 1264-mč-412-NM

3. HLINNÉ 1420-mč-174-NM

4. LAŠTOVIČKY 1786-mč-39-VM

5. RADENICE 1483-so-155-VM

6. SKLENÉ N. O. 1368-so-233-VM

7. ŘEČICE 1366-so-470-NM

8. RAD. SVRATKA 1290-so-609-NM

9. HRBOV U V.M. 1296-mč-157-VM

10. SVAŘENOV 1376-mč-118-VM

11. N. TELEČKOV 1550-so-102-TR

12. KNĚŽEVES 1370-so-146-ZR

13. NETÍN 1370-so-353-VM

14. RADOSTÍN n/O 1390-so-950-Z

15. PAVLOV 1370-so-331-ZR

16. CHROUSTOV 1464-mč-206-ZR

17. PAVLÍNOV 1470-so-249-VM

18. KOTLASY 1349-so-112-ZR

19. VESELÍČKO 16..-mč-193-ZR

20. BOHDALOV 1349-so-1170-ZR

21. POKOJOV 1483-so-155-ZR

22. RUDOLEC 1343-so-208-ZR

23. MATĚJOV 1320-so-214-ZR

24. ROSIČKA 1356-so-46-ZR

25. ŽĎÁR N.S. 1233-orp-20000 celk

26. HAMRY 1407-so-1572 celk-ZR

27. NAJDEK 1454-mč-243-ZR

28. ŠLAKHAMRY 1453-mč-68-ZR

29. PŘIBYSLAV 1207-so-4015-HB 

30. VYSOKÉ 1407-so-200-ZR

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 22. srpna 2019

svátek má Bohuslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU