Akce VZHŮRU SRDCE - Křížová cesta na Harusák 7.4.2019 - pamětní list

02.09.2019 - naše farnosti

 

Heslo: Rodný kraj máš jen jeden.

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, Dan 3, 75)

 

KŘÍŽOVÁ CESTA Z RADŇOVIC NA HARUSÁK   

7. 4. 2019

 

ŽEHNÁNÍ POLÍ A LUK, LESŮ A VOD

A MODLITBA ZA OBCE V OKOLÍ I OBČANY, ZVLÁŠTĚ ROLNÍKY, LESNÍKY, RYBÁŘE A VŠECHNY KOLEM PŘÍRODY A KRAJINY

 

SLOVO BOŽÍ:

 Žalm 104, 23-24

Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

 

SLOVO CÍRKVE:

Modlitba k požehnání

Bože, náš nebeský Otče,

tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni;

zažeň škodlivé bouře a krupobití, plevel a škůdce, záplavy a vichřice

a dej nám hojnou úrodu, bohatou sklizeň a dostatek vody a čisté ovzduší 

a žehnej naší práci na polích a lukách, v lesích a u vod i na zahradách a v sadech, v domácnostech i dílnách, továrnách i ústavech, v nemocnicích a školách a na úřadech, ať přináší užitek,

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.   Amen.

 

Poděkujme všichni:

Sláva a dík Otci Stvořiteli za naši zem i vesmír.

Sláva a dík i Synu Vykupiteli za to, že přijal kříž a na něm za nás zemřel.

Sláva a dík i Duchu Svatému, že nás osvěcuje a utěšuje na naší pozemské pouti a dává naději na dosažení nebeského cíle.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

 

Další akce VZHŮRU SRDCE

na Havlinu u CHROUSTOVA  5. května v 16 hodin -  500 m, 12 m převýšení

ke kříži nad MATĚJOVEM v  26. května v 16 hodin  - 800 m, 31 m převýšení

 S POMOCÍ BOŽÍ

Podrobnosti k rozhledům i ke všemu kolem najdete na

 www.poutnik-jan.cz / naše farnosti

 

ROZHLED Z HARUSOVA KOPCE

30 OBCÍ (včetně ORP) VIDITELNÝCH Z VRCHOLU KŘÍŽOVÉ CESTY

(a od lyžařského rozcestníku u 12. zastavení):

25 KOPCŮ VIDITELNÝCH ZA JASNÉHO POČASÍ

Z JIHOZÁPADNÍ STRANY HARUSOVA KOPCE

 

KOPCE s nadmořskou výškou v metrech a vzdušnou vzdáleností v kilometrech 
harusak--25-vidit.-kopcu-resempled.jpg

 

1. CHLUMEK u Hlinného (651 - 6)  

2. VEJDOCH u Jam (663  - 4,5)

3. ROSIČKA u Rosičky (644 m 14 km) s rozhlednou

4. PEPEREK (675 m - 13 km)

5. BLAŽKOV u Rudolce (694 m  -  18 km) na místě zaniklé obce

6. HAVLINA u Chroustova (707 m  -  19 km) s vysílačem

7. DĚDKOVSKÁ HORA (694 m - 19 km) nad obcí Dědkov na druhé straně hřebene

8. NA NIVÁCH nad Radenicemi (662 m - 17 km) s 3  stožáry

9. FAJTŮV KOPEC u Vel. Meziříčí s rozhlednou a blikajícími světly (555 m  -  24 km)

10. AMBROŽNÝ u Křižanova (640 m - 24 km) s dvěma stožáry

11. SVATÁ za Křižanovem nad Kadolcem (679 m - 24 km)

12. NA SKALÁCH (654 - 24 km) mezi Ořechovem a Kadolcem

13. KLUČOVSKÁ HORA u Klučova za Třebíčí (595 m - 46 km)

14. PAVLÍNOVSKÁ HORKA (615 m - 26 km) s „rozcuchaným" lesem

15. ČECHTÍNSKÝ KOPEC u Čechtína u Přibyslavic (661 m - 35 km)

16. RUDNÝ u skiareálu Šacberk u Jihlavy (613 m  -  36 km)

17. VYSOKÝ KÁMEN u Jihlavy (661 m  -  36 km)

18. VYSOČINA u Štok (621 m - 32 km)

19. VYSOKÁ u obce Vysoká u Šlapanova (587 m - 29 km)

20. STRÁŽNÍK u Větrného Jeníkova (713 m  -  44 km)

21. KŘEMEŠNÍK - poutní místo (765 m  - 55 km)

22. KRÁSNÁ VYHLÍDKA u Humpolce -zářez  u 91. km dálnice (663 m - 49 km)

23. ORLÍK - zřícenina hradu u Humpolce (645 m  - 47 km)

24. ORLÍK - kopec u Humpolce (678 m - 45 km)

25. kopec jménem KOPEC  u obce Věž na silnici z Humpolce do H. Brodu (655 m - 45 km)

harusak-30-obci-oaslovanach-resempled.jpg

 

OBCE s rokem 1. zmínky, druhem samosprávy: mč = místní část, so = samostatná obec, počtem obyvatel a zařazením do ORP: ZR, NM n M, VM, TR

1. RADŇOVICE 1269 -so-315 -NM

2. SLAVKOVICE 1264-mč-412-NM

3. HLINNÉ 1420-mč-174-NM

4. LAŠTOVIČKY 1786-mč-39-VM

5. RADENICE 1483-so-155-VM

6. SKLENÉ N. O. 1368-so-233-VM

7. ŘEČICE 1366-so-470-NM

8. RAD. SVRATKA 1290-so-609-NM

9. HRBOV U V.M. 1296-mč-157-VM

10. SVAŘENOV 1376-mč-118-VM

11. N. TELEČKOV 1550-so-102-TR

12. KNĚŽEVES 1370-so-146-ZR

13. NETÍN 1370-so-353-VM

14. RADOSTÍN n/O 1390-so-950-Z

15. PAVLOV 1370-so-331-ZR

16. CHROUSTOV 1464-mč-206-ZR

17. PAVLÍNOV 1470-so-249-VM

18. KOTLASY 1349-so-112-ZR

19. VESELÍČKO 16..-mč-193-ZR

20. BOHDALOV 1349-so-1170-ZR

21. POKOJOV 1483-so-155-ZR

22. RUDOLEC 1343-so-208-ZR

23. MATĚJOV 1320-so-214-ZR

24. ROSIČKA 1356-so-46-ZR

25. ŽĎÁR N.S. 1233-orp-20000 celk

26. HAMRY 1407-so-1572 celk-ZR

27. NAJDEK 1454-mč-243-ZR

28. ŠLAKHAMRY 1453-mč-68-ZR

29. PŘIBYSLAV 1207-so-4015-HB 

30. VYSOKÉ 1407-so-200-ZR

Komentáře:

Zdravím také | Jan Peňáz - 5.4.2019

Srdečný pozdrav v Bohu | Marek Gyaneshwarpuri - Šenkyřík - 4.4.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 22. října 2020

svátek má Sabina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)