Na Hod Boží při východu a západu slunce - Ráno

21.04.2019 - lidová zbožnost

 

 

Na letošní Hod Boží velikonoční jsme od Řezníkova kříže u Matějova z r. 1852  v 5.57 poprvé spatřili vycházející slunce (astronomický východ v 5.53)  nad kopcem Šibenice nad Novým Městem, po té, co jsme, si pojmenovali celý obzor od Žďasu až po Havlinu a viděli měsíc právě nad ní a pak se pomodlili.

Bylo nás 9, toto je pro vás, kteří jste nemohli přijít. Jste zváni na 12.4. 2020 - dá-li Pán Bůh.

 

Modlitba měla 5 částí

1) Rozšířené Sláva Otci i Synu - v den jeho vítězství

2) Zpívané Vesel se nebes Královno za zvuku zvonů - č. 407, zpívaný závěr a prosba za naše zemřelé

3) Báseň p. J. Jenáčka, kněze a řeholníka,bvězně rudé totality

4) Biblický chvalozpěv z breviáře

5) Prosba za vláhu

6) Požehnání oběma farnostem, všem domovům, zvláště nemocným, celému kraji a diecézi, naší vlasti i Evropě

K bodu 1)

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět a v noci prvního dne po sobotě slavně vstal zmrtvých. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo.

 

K bodu 3)

Dni plný slunce, vítán buď,

však ať jsi sebejasnější,

pravého, jediného Dne

jsi jenom pouhopouhý stín.

 

Uhněte z cesty, bludné sny,

do světla oblečte se vy,

vy děti Světla, vstaňte z tmy,

chorálem slunce srdce zní!

 

Nedělní bránu otevřel

v červáncích zlatý slunce klíč,

jak setníkova kopí hrot

otevřel Boží lásky proud.

 

Ať prýští světlo sluneční,

ať prýští milosrdenství,

k tvé cti ať píseň světla zní,

ať se i v nás už rozední.

 

Ať zpívá církev chvalozpěv

na Beránkovou spásnou krev,

je sluncem vykoupaný svět,

je křížem vykoupený z běd.

 

Zpívejme všichni, zpívejme

aleluja, aleluja,

ať celým světem víc a víc

zní aleluja bez hranic!

K bodu 4)

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19,5)

57Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

58Nebesa, velebte Pána, *

59andělé Páně, velebte Pána.

60Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

61všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

62Slunce a měsíci, velebte Pána, *

63nebeské hvězdy, velebte Pána.

64Všechny deště a roso, velebte Pána, *

65všechny větry, velebte Pána.

66Ohni a žáre, velebte Pána, *

67studeno a teplo, velebte Pána.

68Roso a jíní, velebte Pána, *

69zimo a chlade, velebte Pána.

70Ledy a sněhy, velebte Pána, *

71noci a dni, velebte Pána.

72Světlo a temno, velebte Pána, *

73blesky a mraky, velebte Pána.

74Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

75Hory a vrchy, velebte Pána, *

76vše, co na zemi roste, veleb Pána.

77Prameny, velebte Pána, *

78moře a řeky, velebte Pána.

79Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

80všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

81Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

82lidé, velebte Pána.

83Izraeli, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

84Kněží Páně, velebte Pána, *

85služebníci Páně, velebte Pána.

86Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *

87svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

88Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, *

chvalme a oslavujme ho navěky.

 

k č. 5)

z etiopské liturgie:

Prosme společně Pána: Pane, smiluj se.

- Za soudce a za všechny správce veřejných věcí prosíme,

aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti.

- Za celý svět prosíme,

aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého člověka vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.

- Za vláhu prosíme,

aby Pán poslal déšť na místa, která jej potřebují.

- Za řeky prosíme;

aby je Pán v hojnosti naplnil vodou života.

- Za plody země prosíme,

aby Pán dal zemi plodnost a dobrou setbu i sklizeň.

 

 

Zastavení u Řezníkova kříže z r 1852

Byl opraven díky rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v okolí Matějova jsou opravené a udržované.

Stojí u místní silnice, po které se od Chlubnova kříže sjíždíme zpět na okresní silnici. m. Kromě Rosičky a Zelené hory uvidíme znovu, co už známe z prvních zastavení, ale ne úplně všechno, protože jsme o trochu níže. Je možné také zde začínat a pak rozhled doplnit u 1. a 2. zastavení.

Vlevo vidíme komíny Žďasu (3+1), vlevo od nich krajinu směrem ke Sklenému, vpravo krajinu k Jiříkovicím. Za lesy se bělá kousek Žďáru s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici a na pravém okraji našeho okresního města bíle září budova sila. Za ní je Harusův kopec svysílačem, pak pásmo lesů zakončeno vpravo stožárem na kopci vrchy mezi Mělkovicemi a Jamami. Pak je kopec Vejdoch, Jámy trochu pod ním směrem doprava, Vatín blíže k nám. Pak se nám ukáže Nové Veselí v celé své šíři s kostelem uprostřed a rybníkem před námi. Hned vlevo za kostelní věží je za jasného počasí vidět kopec Sýkoř nad Doubravníkem, z našeho pohledu až za řekou Svratkou, i s bílou rozhlednou, která však není veřejnosti přístupná.

Dále doprava zase lesy, jeden stožár je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem a další ještě více doprava jakoby pod lesy. Za pásmem lesů pak vidíme úplně na obzoru malé lesíky nad Cyrilovem a z toho nejvyššího z nich vyčnívají dva vysílače - místo dalekého rozhledu.

Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Újezdem, který odsud nevidíme, a Novým Veselím. A ještě blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov, dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší strany je vysílač Havlina nad Chroustovem.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (23)

 

drahý špás. (5)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (1)

 

Sám(sama) nevím. (18)

 

celkem hlasovalo 79 lidí

předchozí ankety

Dnes je 17. července 2019

svátek má Martina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU