Ze Křtin do Křtin ke cti sv. Jakuba přes 4 mariánská poutní místa se BOHU DÍKY PODAŘILO už 11 x - Kronika poutí - sestupně

23.06.2022 - ostatní poutě

přesně za měsíc

XI. ročník - sobota 24.7.2021

Vyšlo nás za nádherného počasí, kdy foukal mírný větřík a slunéčko se místy na chvilku schovalo,  (pravda, po polední už pražilo více a nefoukalo skoro vůbec) ze KŘTIN 24, ze  SLOUPA  23, z BLANSKA 20, z VRANOVA 35, z ADAMOVA 21 A DO KŘTIN DOŠLO 18. Z TOHO 12 ŠLO CELOU CESTU.

BOHU DÍKY, ANDĚLŮM A SVATÝM, ZVLÁŠTĚ MOCNÉMU SV. JAKUBOVI DÍKY.

X. ročník - sobota 25.7.2020

 - slunečno, mírně oblačno, teploty vyšší, nikoli vysoké

Statistika:
Křtiny - Jedovnice 29 pěších poutníků
Jedovnice +2
Jedovnice - Sloup 31
sloup-v-mor.kr.25.7.2020.jpg
Sloup +3
Sloup - Blansko 34
Blansko -4 +3
Blansko - Vranov 33
Vranov -2 + 7
Vranov - Adamov 38
Adamov - 8 +2, mši sv. sloužil farář a městský děkan od sv. Jakuba v Brně Mons. Václav Slouk
Adamov - Křtiny  došlo 32 poutníků,  z toho jich 23 zvládlo celou cestu - s pomocí Boží ušli 50 km. REKORDNÍ ÚČAST.

Bohu, jeho svatým a andělům strážným díky za dosažení cíle.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům.

Jste dobří, poutníci, poutnice i pouťata!

 

2019

Vyšlo 18, z Jedovnic a Sloupa 19, z Blanska 15, z Adamova 15, od kapličky u studny na kraji Křtin 16, z toho 12 celou cestu v ohromném horku. Ve Křtinách občerstvení od členů evangelizační buňky a přivítání o. Metodějem, který nám zazvonil a pak se  s námi pomodlil večerní chvály.

Do Sloupu, kde jsme také byli přivítání a pohoštěni, jsme přišli s 5 minutovým zpožděním, do Blanska, kde to bylo opět krásné, asi s dvouminutovým, na Vranov se 70 minutovým, do Adamova, kde je to čím dál krásnější asi s pětiminutovým a do Křtin s 50 minutovým. Děkujeme všem za trpělivost. Děkujeme dobrodincům na všech místech za všechno, čím nám pomohli. Pán Bůh zaplať.

 Bohu díky, Panně Marii díky, sv. Jakubovi díky, andělům strážným díky,

Díky vám všem, milí spolupoutníci a spolupoutnice. Byli jste dobří.

 

2018

Vyšlo celkem 23 poutníků, požehnal jim o. Jan Krbec, správce farnosti

Pán Bůh zaplať za občerstvení ve Sloupě, Blansku a Adamově

Bohu díky za déšť - prosili jsme za něj - který přišel, právě, když jsme byli v kostele.

Andělům strážným dík za ochranu, vše dobře dopadlo.

Stav kolísal, někteří odešli, někteří se přidali až odpoledne, někteří se vrátili,

Do Křtin nás došlo zhruba stejně, o. Jan Krbec nás přivítal, poslední metry šel bosky (i pár poutníků) a posloužil vedením děkovné adorace.

Dá-li Pán, za rok zas.

 

2017

S pomocí Boží a pod ochranou sv. Jakuba vyšlo 15 poutníků, 11 jich ušlo celou cestu (to jest 50 km, neboť jsme přepočítali vzdálenosti). Ve Sloupě už nás bylo 21 a pod 20 jsme pak už neklesli. Nejmladšího poutníka Jakuba vezla maminka asi 8 km v kočáře, ale byla to už jeho druhá pouť. Loni ho nesla celou cestu pod srdcem. Poutník kráčí: levá, pravá, levá pravá. Přitom se modlí: děkuji, svěřuji, děkujeme, svěřujeme.

 

V sobotu 25.7. 2015 

KE CTI A SLÁVĚ S. JAKUBA A S  PROSBOU ZA PŘÍHODNÉ POČASÍ, DÉŠŤ, KNĚZE A FARNOSTI, KDE BUDE STĚHOVÁNÍ A KTEŘÍ SE MUSÍ LOUČIT A ZVYKAT A ZA NEMOCNÉ A NA DALŠÍ ÚMYSLY VYŠLO ZE KŘTIN PŘED VÝCHODEM SLUNCE 11 POUTNÍKŮ.

DO KŘTIN DOŠLO MINUTU PO ZÁPADU SLUNCE 17 POUTNÍKŮ, Z TOHO 9 JICH ŠLO CELOU CESTU PĚŠKY.

NA STARTU BYL KŘTINSKÝ JEDEN, V CÍLI 4.

 

Pátek 25.7.2014 - 4. PĚŠÍ POUŤ

v 4.54  vyšlo 14 poutníků od fary, mezi nimi hodně mladých mužů z okolí

v 9.20 vyšlo 22 poutníků ze Sloupu

ve 13.05 vyšlo 25 poutníků z Blanska

v 16.30 vyšlo  25 poutníků z Vranova

v 19.00 vyšlo 19 poutníků z Adamova

v 21.24 vstoupilo 20 poutníků do chrámu Páně

z toho 11 jich šlo od začátku, tedy 55 km, a z toho dva ze Slovenska, takže pouť byla opravdu mezinárodní.

Bylo nám dopřáno dojít a chtěli jsme přece, aby to bylo k slávě Boží, k chvále Panny Marie, ke cti sv. Jakuba, k povzbuzení víry a věřících a k potěšení všech, co nás potkají. A to se podařilo, jak o tom svědčí, že jsme přežili bouřku a došli za nádherného večera, který rušil jen rámus ze zámku (ačkoli někteří tvrdí, že prý moderní hudba jiná být nemůže).

 

PANNA MARIA A SVATÝ JAKUB ZA NÁMI POSLALI DÉŠŤ.

BOHU DÍKY.  PANNĚ MARII DÍKY.  SV. JAKUBU DÍKY. ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DÍKY.

Děkujeme dobrodincům zvláště ze Sloupu, Blanska a Adamova.

Vzkaz pro poutníky:  Byli jste dobří.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)