Ze Křtin do Křtin se BOHU DÍKY PODAŘILO už 9 x

09.06.2020 - ostatní poutě

Za necelé 2 měsíce se chystáme na 10. ročník pěší pouti ze Křtin do Křtin, kterou ke cti patrona poutníků, sv. Jakuba, konáme na jeho svátek - tedy 25.7. - po všech 4 poutních místech Moravského Krasu. Před východem slunce vyjdeme ze Křtin, ranní modlitba (a svačinka) je ve Sloupě, polední Anděl Páně (a jednoduchý oběd) je v Blansku, korunka Božího milosrdenství na Vranově a mše sv. u Panny Marie na Světelském oltáři v Adamově. Do západu slunce (nebo těsně po něm) se vrátíme do Křtin a po cca 51 km zakončíme den večerními chválami.

X. pěší pouť bude (dá-li Pán Bůh, jak píše sv. Jakub 4,15) v sobotu 25.7.2020.

Už teď zvu všechny, kteří mohou, i na ráno, během dne i na večerní příchod.

 

Zprávy z některých ročníků zde a po nimi podrobný rozpis pouti a píseň k ní: 

Pátek 25.7.2014 - 4. PĚŠÍ POUŤ

v 4.54  vyšlo 14 poutníků od fary, mezi nimi hodně mladých mužů z okolí

v 9.20 vyšlo 22 poutníků ze Sloupu

ve 13.05 vyšlo 25 poutníků z Blanska

v 16.30 vyšlo  25 poutníků z Vranova

v 19.00 vyšlo 19 poutníků z Adamova

v 21.24 vstoupilo 20 poutníků do chrámu Páně

z toho 11 jich šlo od začátku, tedy 55 km, a z toho dva ze Slovenska, takže pouť byla opravdu mezinárodní.

Bohu díky, Panně Marii díky, sv. Jakubovi díky, andělům strážným díky,

Díky vám všem, milí spolupoutníci a spolupoutnice. Byli jste dobří.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, zvláště ve Sloupě, v Blansku a u Křtin.


V sobotu 25.7. 2015 

KE CTI A SLÁVĚ S. JAKUBA A S  PROSBOU ZA PŘÍHODNÉ POČASÍ, DÉŠŤ, KNĚZE A FARNOSTI, KDE BUDE STĚHOVÁNÍ A KTEŘÍ SE MUSÍ LOUČIT A ZVYKAT A ZA NEMOCNÉ A NA DALŠÍ ÚMYSLY VYŠLO ZE KŘTIN PŘED VÝCHODEM SLUNCE 11 POUTNÍKŮ.

DO KŘTIN DOŠLO MINUTU PO ZÁPADU SLUNCE 17 POUTNÍKŮ, Z TOHO 9 JICH ŠLO CELOU CESTU PĚŠKY.

NA STARTU BYL KŘTINSKÝ JEDEN, V CÍLI 4.

PANNA MARIA A SVATÝ JAKUB ZA NÁMI POSLALI DÉŠŤ.

BOHU DÍKY.  PANNĚ MARII DÍKY.  SV. JAKUBU DÍKY. ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DÍKY.

Děkujeme dobrodincům zvláště ze Sloupu, Blanska a Adamova.

Vzkaz pro poutníky:  Byli jste dobří.

 


PODROBNÝ ROZPIS:

KŘTINY

 ranní modlitba za svítání ve 4.44 přesně půl hodiny před východem slunce

18 km

SLOUP

litanie u Panny Marie Bolestné v 8.30

13 km

BLANSKO

Anděl Páně ve 12:00  u  sv. Martina a odpočinek

 11 km

VRANOV

křížová cesta v 15.30 v poutním kostele Narození P. Marie

 5 km

ADAMOV

mše sv. v 17.30 u mariánského Světelského oltáře a maličké občerstvení

8 km

KŘTINY

večerní chvály při západu slunce ve 20.44

 

Zveme farníky, aby nás doprovodili třeba jen na kousek cesty (např. z Blanska na Vranov, z Vranova do Adamova a podobně).

Také nám můžete jít naproti a pak se s námi vrátit domů.

 

Píseň k  svatojakubské pouti ze Křtin do Křtin

přes 3 krásná poutní místa Mor. Krasu (nápěv úplně dole)

Putujem všichni až do Sloupa,

srdce každého k Pánu stoupá.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás krása, čeká nás Pán,

Matka Maria a modrý chrám.

Kdo by snad váhal za nimi jít,

jsme rádi, že tam můžem jít (že tu můžem být).

 

Putujem všichni až do Blanska,

chceme víc vnímat, Bůh je láska.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás Martin, čeká nás Pán,

matka Maria a žlutý chrám.

Kdo by snad váhal za nimi jít,

jsme rádi, že tam můžem jít.

 

Putujem dál do Kateřinky,

děti, tatínci i maminky.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás svatá Kateřinka,

na kopci je její svatyňka.

Kdo by snad váhal až za ní jít,

jsme rádi, že tam můžem jít

(že tu můžem být).

 

Putujem všichni do Vranova,

chceme víc vnímat, Bůh nás rád má.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás Matka, čeká nás Pán,

bratři Pauláni a starý chrám.

Kdo by snad váhal za nimi jít,

jsme rádi, že tam můžem jít.

 

Putujme všichni směr Adamov,

za námi zůstal krásný Vranov.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás Boží ohromná zář,

svatá Barbora, krásný oltář.

Kdo by snad váhal za nimi jít,

jsme rádi, že tam můžem jít.

 

Putujem zpátky do našich Křtin,

moc litujeme všech našich vin.

Moc dobře víme, kdo nás čeká

ani déšť nás nepoleká.

Čeká nás Matka, čeká nás Pán,

Perla Moravy to je náš chrám.

Kdo by snad váhal za nimi jít,

jsme rádi, že tam můžem jít.

1-putujem-vsichni-na-velehrad.jpg

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU