Prosby za Evropu na sv. Kateřinu Sienskou

29.04.2020 - ostatní poutě

 

Dnes jsme se sestrou šli na zatím prázdnou pastevní plochu Na Kutině u Studnic u Nového Města na Moravě. Na jejím vrcholu - 797 m nad mořem, souřadnice 49.6012933N, 16.0983369E, kopci nacházejícím se vzdušnou čarou 5 km od mého rodiště a 16 km od mého bydliště v N. Veselí, jsme se modlili za Evropu, protože byl svátek patronky Evropy a učitelky církve sv. Kateřiny Sienské (+ 1380, svatořečena 1461). Toto místo bylo vybráno proto, že odsud jsou za jasného počasí několikrát za rok vidět Alpy, konkrétně Schneeberg jižně od Vídně, 2076 m n. m, vzdušnou čarou 205 km.

Dnes jsme ho sice neviděli, ale prosili jsme o přímluvu sv. Kateřinu a všechny svaté patrony Evropy, i svaté našeho rodu, i naše osobní křestní a biřmovací patrony a modlili jsme se - sestra především (ale nejenom) za svých šest dětí, jejich rodiny se 17 vnoučaty a já za své farnosti současné i bývalé,  a společně za naše děkanství, náš kraj a diecézi, za celou naši vlast, za Rakousko a všechny země, v nichž se Alpy rozkládají, za celou Evropu a také Evropskou Unii a za všechny lidi dobré vůle. Prosili jsme i za nemocné při současné nákaze, za ty, kdo se o ně starají, za ty, kdo nemoci podlehli a jejich pozůstalé, za představitele církve a představitele společnosti, kteří právě v této době nesou velkou zodpovědnost, prosili jsme i za Boží požehnání pro vše, co se teď sází a zasévá a za tak potřebnou vláhu, a také za všechny potřebné a strádající.

Pak jsem žehnal na všechny strany, rodnému kraji, naši vlasti i celé Evropě.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)