1. KRASOPOUŤ

20.07.2011 - ostatní poutě

4 poutní místa v Mor. krasu pěšky během svátku sv. Jakuba, patrona poutníků

 

V pondělí 25.7. 2011 - na den sv. Jakuba,

patrona poutníků, vás zveme na

1. KRASOPOUŤ

pěšky po všech 4 mariánských místech Moravského krasu

 aneb ze Křtin do Křtin - 57 km za 16 hodin.

 

 KŘTINY ve 4:20

 V Křtinách zahájíme hodinu před východem slunce       

18 km

 SLOUP v  8.15  litanie u Panny Marie Bolestné                                      

13 km

 Blansko ve 12:00 Anděl Páně u sv. Martina, pak přes Sv. Kateřinu            

11 km

 VRANOV v 15.00 křížová cesta v poutním kostele Narození Panny Marie         

5 km

 ADAMOV v 17.30  mše sv. u mariánského Světelského oltáře, KONCELEBRUJÍ VŠICHNI KNĚŽÍ, KTEŘÍ V MORAVSKÉM KRASU PŮSOBÍ                   

 10 km

 KŘTINY ve 20:55

Poděkujeme večerní modlitbou při západu slunce      

 

Ve Křtinách můžete poutnicky přespat  před poutí i po ní.

Budeme mít doprovodné vozidlo.

 

Zveme farníky, aby nás doprovodili třeba jen na kousek cesty

(např. z Vranova do Adamova, z Adamova do Křtin, z Blanska na Vranov, ze Sv. Kateřiny na Vranov a podobně).

Také nám můžete jít naproti, a pak se s námi vrátit domů.

Mons Jan Peňáz

 

Vím dobře, že každý nemůže jít, ale místo všeho toulání po světě je potřeba putovat doma a to jednou za rok
> 1) hodinové poutě ke kapličkám ve farnosti
> 2) denní poutě v rámci děkanství -  A TO JE PRÁVĚ TOTO
> 3) týdenní poutě k našim otcům - na Velehrad.

 Proto to dělám, i když počítám, že se mnou půjde jen pár nadšenců.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 27. května 2022

svátek má Valdemar

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)