ZÁKLADY VÍRY 3/6 Kolik je Pánubohů

29.10.2008 - víra pro hledající

Lidově o třetí základní pravdě víry: Je jeden Bůh ve třech osobách.

 

 

Tajemství, které známe jen díky Bibli
Člověk, který chce poznat krásu květiny, se k ní musí sehnout, člověk, který chce vidět hvězdy, musí jít v noci ven a pořádně se zaklánět. Když si budeš hovět v teple na křesle nebo spát pod peřinou, nic neuvidíš. Člověk, který se chce něco dozvědět o Pánu Bohu, o svém Stvořiteli, musí uznat, že svým rozumem vše nepochopí, že je zde tajemství, které rozum přesahuje. Dozvídáme se o něm z Písma svatého, zvláště z evangelia, kde Pán Ježíš jasně říká, že Bůh je jeho Otec, že on je pravý Bůh a že je Duch svatý. Bůh je jeden, ale jsou v něm tři božské osoby. Nejsou tři bohové, ale jeden Bůh, který je ve třech osobách.
„A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení." (Mt 3, 16 - 17)
Tajemství Nejsvětější Trojice je ústředním tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý, čteme v katechismu (čl. 261).

Tajemství neznamená nerozumnou věc
Tajemství je nad rozumem, přesahuje ho. Když je něco bez rozumu, je to nerozum neboli hloupost. Hloupý, nerozumný člověk jde do deště bez deštníku. Když je něco proti rozumu, je to nesmysl. Když venku prší a ten člověk si vezme široký papírový klobouk, s kterým byl v zimě na maškarním bále za kovboje, to je nesmysl, to je proti zdravému rozumu. Člověk bez deštníku počítá, že zmokne, hned jak vyjde. Zatímco člověk v širokém papírovém klobouku bude zprvu chráněn, ale pak na to bude ještě hůře. Tajemství však je v tom, že jeden zmokne a nachladí se a druhý zmokne a nic mu není. To je nad lidský rozum, to ho přesahuje.
Na to, že je jeden Bůh ve třech osobách bychom sami nikdy na to nepřišli. Víme to jen proto, že to je v Písmu jasně řečeno. Jak si to však máme představit, jak to pochopit? Každý, kdo mluví o Bohu, na toto tajemství hned narazí. Když svatý Patrik začal hlásat víru v Irsku, ukázal tamním lidem jetelový trojlístek. Je to jeden lístek nebo tři, ptal se jich. I jeden, i tři, odpověděli. A na tom příkladě jim tu Nejsvětější Trojici vysvětlil: Bůh je jeden, ale ve třech osobách. Říká se, že od té doby mají Irové jetelový trojlístek jako národní symbol a znak pro svůj zelený ostrov. Asi znáte příběh svatého Augustina. Ten se také snažil toto tajemství popsat a vysvětlit. Napsal: Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku, a protože Otec ho od věčnosti dává Synu, vychází z Otce i Syna společně. S takovými větami si lámal hlavu dlouhou dobu a pak se šel na uklidnění projít na mořský břeh. A tam uviděl děcko, které si v písku udělalo jamku. Pak vzalo nějakou mušli a začalo nabírat vodu z moře a nosit ji do té své jamky. Co děláš, dítě, ptal se ho. „Přelévám moře. Udělám si svoje vlastní." A učiteli církve to v té chvíli došlo: Do malého lidského rozumu se nevejde tajemství Boží, podobně jako se nevejde voda z moře do jamky, i kdyby byla sebevětší. Vzpomeňte si na tento obraz, který je často vidět v kostelích.

Zajímavé počty: Kolik lidí a kolik osob?
Jak je to možné, že Otec a Syn a Duch svatý, jsou tři božské osoby a přesto je jeden Bůh. Přece neplatí jedna plus jedna plus jedna rovná se jedna. To by byl matematický nesmysl. Ano, to je proti rozumu. Představme si jednovaječná trojčata, třeba Klárku, Květku a Katku. Jsou si naprosto podobné, mají stejnou výšku i tloušťku, mají stejný hlas, takže učitelé je od sebe nerozeznají. Klárka se naučí zeměpis, Květka dějepis a Katka chemii. Když se pak v chemii zkouší a je vyvolána Klára, jde k tabuli Katka, která to umí, protože učitel stejně nepozná, která je která. I kdyby si byly tak podobné, že by si je vlastní maminka musela podepsat, pořád to budou tři osoby a zároveň tři lidé. To se by se projevilo, kdybychom jednu z nich nečekaně bodli jehlou. I kdyby se předem domluvily, že zaječí Klára, zaječela by ta bodnutá. Tady platí: 1 + 1 + 1 = 3. Jsou to trojčata, tři lidé z jedné rodičovské buňky. U Boha jsou tři osoby. Nejsou však tři bohové, protože Božské osoby jsou úplně stejné, takže je jeden Bůh. A zvědavému matematikovi upřesníme znaménka: Místo plus tam dáme krát: 1 x 1 x 1 = 1. A to už nesmysl není.
Tajemství Nejsvětější Trojice Boží: Je jeden Bůh ve třech osobách, které mají stejnou podstatu, jsou stejné, jenom nám se jeví trojím různým způsobem: Otec je Stvořitel, Syn je Vykupitel, Duch svatý je Posvětitel. Proto se maluje Nejsvětější Trojice - pokud je možné říci, že někdo maluje neviditelného Boha - tak, že Otec drží zeměkouli, Syn kříž a nad tím se vznáší holubice.

 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

?

a (0)

 

b (0)

 

c (0)

 

d (0)

 

celkem hlasovalo 0 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. října 2021

svátek má Brigita

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)