Zapomenutý císař

20.05.2010 - úvahy

  Zapomenutý císař

P. Lukasz Szendzielorz

 

Narodil se 17. srpna 1887 na zámku Persenbeugu v Dolních Rakousích. Byl prasynovcem Františka Josefa I. Domácí učitelé ho vychovávali v přísně katolickém duchu. Potom studoval na vídeňském gymnáziu u skotských františkánů. Od roku 1905 začala jeho vojenská kariéra u jezdectva v Čechách a Haliči. Studoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Politiky se však stranil. V roce 1914 byl přidělen k vrchnímu velení armády v Těšíně. Byl jedním z mála panovníků, jenž se osobně zúčastnil bojů světové války.

Po smrti císaře Františka Josefa, dne 21. listopadu 1916, nastoupil na trůn. Všechna rozhodnutí projednával s Radou ministrů, jež rozhodovala o vnějších a válečných záležitostech. Zavedl různá sociálněpolitická opatření (např. zákon na ochranu nájemníků, vytvoření ministerstva sociální péče či ministerstva národního zdraví). Jeho snahy o mír vedly ke stále hlubšímu rozporu s německou říší, ale též s německými národními spolky ve vlastní zemi.

V roce 1919 byl vypovězen ze země - v zájmu bezpečnosti republiky se někdejším nositelům koruny a ostatním příslušníkům domu Habsburg- Lothringen, pokud se tito výslovně nezřeknou příslušnosti k panovnickému domu a všech s tím souvisejících vladařských nároků a neprohlásí se za věrné občany republiky, nařizuje vyhoštění ze země. A tak do konce svého života byl vyhnancem z Německého Rakouska. Žil v exilu ve Švýcarsku, v Maďarsku a nakonec na Madeiře, kde 1. dubna 1922 zemřel ve věku sotva třiceti pěti let. Jeho pohřbu se v kostele Nossa Senhora v Monte ve Funchalu 5. dubna zúčastnilo asi 30 000 lidí. Tam je pohřben do dnešního dne. Dne 3. října 2004 byl blahořečen papežem Janem Pavlem II.

Anatole France, francouzský romanopisec, o něm prohlásil: „...je to jediný slušný člověk, jenž se sám postavil do čela armády, ač byl spíše jako světec a nikdo mu nenaslouchal. Upřímně toužil po míru, a proto byl opovrhován celým světem. Byla zde veliká šance, která však byla promarněna."

 Kdo byl onen panovník?

Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria Habsbursko-Lotrinský - poslední císař rakouský (1916-1918), poslední král uherský (1916-1918, korunován v Budapešti) a nekorunovaný poslední král český (1916-1918).

Když se řekne František Josef I., tak jedni vzpomínají s nostalgií na milostivého pána a jiní se posmívají, že to byl senilní dědeček. Ale všichni ho dobře znají. Když se řekne, zejména mladým, o Karlovi I., tak se diví, o koho vůbec jde. Dějiny jsou různé. Každý může, ba měl by mít svoje vlastní hodnocení různých události. Ale nejpodstatnější je to, že není možné zapomínat, skrývat nebo měnit fakta. Je třeba je přijmout a mluvit o nich.

 

Potrtréty a fotografie hrobu převzaty z Wikipedie:

250px-karlaofaaustria.jpg 200px-jckvakarelai.jpg 200px-sargakaiserakarlamonte.jpg 180px-tombaofablessedacarl.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)