Výsledky anket - ze stránek děkanství VM

04.11.2022 - úvahy

Letní čas

by měl zůstat tak, jak je.

 

 

 

18 %

by měl být jen od 1. června do 1. září.

 

 

 

15 %

by měl být jako dříve, tedy jen do konce září.

 

 

 

14 %

by neměl být vůbec.

 

 

 

23 %

ani nevnímám, proto se nevyjadřuji.

 

 

 

15 %

by měl být po celý rok.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 811 lidí.
Anketa vystavena od 29.8.2008

 

Poutnickou hůl, s kterou jsem došel L.P. 2000 do Říma a kterou jsem pak z vděčnosti nechal u Panny Marie v Netíně,

tam mám nechat dál.

 

 

 

55 %

si mám vzít s sebou k Panně Marii do Křtin.

 

 

 

45 %

Hlasovalo 452 lidí.
Anketa vystavena od 5.8.2008 do 29.8.2008

 

Na Velehrad letos

půjdu pěšky při hvězdicové pouti

 

 

 

18 %

dojedu autobusem

 

 

 

15 %

nemohu opravdu jít ani jet

 

 

 

15 %

nepůjdu ani nepojedu

 

 

 

18 %

půjdu sám

 

 

 

15 %

ještě nevím

 

 

 

18 %

Hlasovalo 575 lidí.
Anketa vystavena od 29.7.2008 do 5.8.2008

 

Když se ve svém nitru ztiším, obracím se v modlitbě nejprve a nečastěji k

Pánu Bohu.

 

 

 

19 %

Pánu Ježíši.

 

 

 

20 %

Panně Marii.

 

 

 

15 %

svatým v nebi.

 

 

 

16 %

svému andělu (i ostatním).

 

 

 

15 %

těžko říci.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 1183 lidí.
Anketa vystavena od 29.6.2008 do 29.7.2008

 

Po přečtení článku Tři třetiny si říkám, že

patřím do 1. třetiny

 

 

 

16 %

patřím do 2. třetiny

 

 

 

15 %

patřím do 3. třetiny

 

 

 

22 %

patřím do 1. a 3. třetiny

 

 

 

18 %

patřím do 2. a 3. třetiny

 

 

 

13 %

je to těžké určit

 

 

 

16 %

Hlasovalo 966 lidí.
Anketa vystavena od 29.5.2008 do 29.6.2008

 

Nejlépe oslavíme Boží Tělo

pouze slavnou mší svatou.

 

 

 

19 %

adorací u hlavního oltáře nebo svatostánku.

 

 

 

12 %

adorací na více místech kostela.

 

 

 

14 %

jednoduchým procesím ven z kostela a zpět.

 

 

 

13 %

procesím do jiného kostela (případně kaple).

 

 

 

13 %

slavným procesím ke čtyřem oltářům s doprovodem hudby.

 

 

 

29 %

Hlasovalo 1048 lidí.
Anketa vystavena od 29.4.2008 do 29.5.2008

 

Za nejmilejší poutní místo na (žďárském) Horácku považuji

sv. Jana na Zelené Hoře.

 

 

 

14 %

Pannu Marii v Obyčtově.

 

 

 

13 %

Pannu Marii v Netíně.

 

 

 

29 %

sv. Cyrila a Metoděje na Vítochově.

 

 

 

12 %

sv. Zdislavu v Křižanově.

 

 

 

15 %

Boží milosrdenství ve Slavkovicích.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 874 lidí.
Anketa vystavena od 29.3.2008 do 29.4.2008

 

Ve věci žehnání domů nebo bytů jsem

pro

 

 

 

40 %

proti

 

 

 

20 %

zatím nevím

 

 

 

20 %

nezajímám se

 

 

 

20 %

Hlasovalo 544 lidí.
Anketa vystavena od 29.2.2008 do 29.3.2008

 

Při mši svaté určené pro rodiny s dětmi považuji za nejlepší, když

hrají jenom varhany a zpívají se jen písně z kancionálu, aby se je děti vůbec naučily.

 

 

 

6 %

se s varhanami zpívá ordinarium a s moderním doprovodem se zpívají nové písně, tzv. rytrmické.

 

 

 

5 %

se s varhanami zpívá ordinarium a klasické písně a mezitím zazní i písně nové, tzv. rytrmické.

 

 

 

32 %

se s varhanami zpívá ordinarium a zpívají se jen nové písně s pomocí zesilovače.

 

 

 

4 %

se zpívají jen písně nové, ale nepoužívá se zesilovač.

 

 

 

5 %

se zpívají jen písně nové a používá se zesilovač.

 

 

 

48 %

Hlasovalo 1279 lidí.
Anketa vystavena od 29.1.2008 do 29.2.2008

 

Na Silvestra (případně i v jiné dny) rachejtle:

nepouštím ani nepozoruji, protože už dávno spím.

 

 

 

19 %

si občas vystřelím.

 

 

 

15 %

jen pozoruji.

 

 

 

20 %

pouštím ostošest.

 

 

 

17 %

nesnáším.

 

 

 

14 %

trávím zavřený ve sklepě se svým psem.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 704 lidí.
Anketa vystavena od 29.12.2007 do 29.1.2008

 

Když spolu muž a žena chodí, má o něm (ní) říkat, že je to její (jeho)

milý - milá

 

 

 

16 %

chlapec - děvče

 

 

 

19 %

přítel - přítelkyně

 

 

 

23 %

milenec - milenka

 

 

 

13 %

kamarád - kamarádka

 

 

 

12 %

starý - stará

 

 

 

17 %

Hlasovalo 766 lidí.
Anketa vystavena od 29.11.2007 do 29.12.2007

 

Nejraději se věnuji sportům:

kolektivním, kvůli novým a bohatším vztahům mezi lidmi

 

 

 

18 %

individuálním, kvůli možnostem lépe poznat sebe a své schopnosti

 

 

 

17 %

intelektuálním (šachy, sudoku), kvůli rozvoji vyšších složek člověka

 

 

 

15 %

žádným, protože mě to nebaví

 

 

 

16 %

pasivním, protože nejhezčí je sledovat je v televizi

 

 

 

15 %

nápojovým, protože mně chutná každé pivo i ostatní nápoje kromě vody

 

 

 

19 %

Hlasovalo 1077 lidí.
Anketa vystavena od 29.9.2007 do 29.11.2007

 

Když vidím poutníky s křížky a korouhvemi a slyším jejich písně, říkám si, že to je:

znamení že církev žije, protože se hýbe jen to, co žije

 

 

 

20 %

skupina putujících hlasatelů Krista (2. vat.konc. Ap. Act. 14)

 

 

 

20 %

zajímavá podívaná

 

 

 

14 %

živá vykopávka z dávných dob

 

 

 

14 %

provokace vůči ostatním

 

 

 

16 %

překážka silničního provozu

 

 

 

17 %

Hlasovalo 579 lidí.
Anketa vystavena od 29.8.2007 do 29.9.2007

 

Když se dozvídám o nevěře či jiných problémech slavných lidí,

koupím si bulvární tisk, abych se o tom dozvěděl(a) víc.

 

 

 

17 %

nadávám na zkaženost doby.

 

 

 

16 %

říkám, že každý má přece svobodu dělat si co chce.

 

 

 

16 %

mluvím o tom, že by měli odstoupit.

 

 

 

16 %

doufám, že se vzpamatují.

 

 

 

17 %

modlím se za jejich obrácení.

 

 

 

18 %

Hlasovalo 863 lidí.
Anketa vystavena od 29.7.2007 do 29.8.2007

 

Velvyslanec Pavel Jajtner napsal ve své nedávno vydané knížce "Zajisté, Excelence!" , že "vědomosti českých lidí o vlastních dějinách jsou na úrovni žáčků 5. třídy komunistické školy" Myslím, že:

má úplnou pravdu.

 

 

 

17 %

je to ještě horší.

 

 

 

20 %

to není tak špatné.

 

 

 

16 %

je to úplně naopak.

 

 

 

16 %

to těžko mohu posoudit.

 

 

 

16 %

to je jedno, protože mně dějiny nebaví.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 1176 lidí.
Anketa vystavena od 29.6.2007 do 29.7.2007

 

Co říkáte na seznamovací inzeráty:

Nevěřím tomu, je to podvod.

 

 

 

16 %

Je to dobrá možnost k navázání vztahu.

 

 

 

18 %

Děkuji, nechci.

 

 

 

16 %

Zkusím to.

 

 

 

16 %

Je to nouzové řešení.

 

 

 

16 %

Nevím, nevšímám si jich.

 

 

 

19 %

Hlasovalo 703 lidí.
Anketa vystavena od 10.6.2007 do 29.6.2007

 

Pěší pouť do Cách je podle mne (Die Fusswalfahrt von Prag nach Aachen ist) :

klukovina (Lausbubenstreich)

 

 

 

17 %

nerozum (Unsinn)

 

 

 

15 %

duchovní znamení (geistliche Herausforderung)

 

 

 

16 %

sportovní výkon (sportliche Leistung)

 

 

 

16 %

kající úkon (Busstat)

 

 

 

20 %

zbožný skutek (fromme Tat)

 

 

 

15 %

Hlasovalo 1107 lidí.
Anketa vystavena od 30.4.2007 do 10.6.2007

 

V souvislosti s velikonočním mrskáním jsem poprvé okusil(a) alkohol, když jsem byl(a):

v mateřské školce

 

 

 

17 %

v 1. až 5. třídě

 

 

 

16 %

v 6. až 9. třídě

 

 

 

16 %

mezi 15. a 18. rokem

 

 

 

16 %

už dospělý(á)

 

 

 

17 %

ještě nikdy

 

 

 

18 %

Hlasovalo 1124 lidí.
Anketa vystavena od 29.3.2007 do 30.4.2007

 

Letos v době postní:

vynechám destiláty

 

 

 

16 %

vynechám kávu

 

 

 

15 %

přidám na modlitbách

 

 

 

17 %

budu řádně dělat to, co řádný křesťan dělat má

 

 

 

17 %

důrazně omezím sladkosti a jiné pochoutky

 

 

 

17 %

nic zvláštního dělat nebudu

 

 

 

19 %

Hlasovalo 881 lidí.
Anketa vystavena od 28.2.2007 do 29.3.2007

 

Přečetl(a) jsem:

Celou Bibli vícekrát.

 

 

 

15 %

Celou Bibli aspoň jednou.

 

 

 

18 %

Celý Nový Zákon vícekrát.

 

 

 

15 %

Celý Nový Zákon aspoň jednou.

 

 

 

15 %

Část Bible.

 

 

 

21 %

Část Nového Zákona.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 786 lidí.
Anketa vystavena od 29.1.2007 do 28.2.2007

 

Pro společnost O 2 navrhuji tuto výslovnost:

Ó dvě

 

 

 

14 %

Ó dva

 

 

 

17 %

Pár ó

 

 

 

16 %

Ó, Ó

 

 

 

13 %

Kyslík

 

 

 

23 %

Ou tú

 

 

 

17 %

Hlasovalo 698 lidí.
Anketa vystavena od 29.12.2006 do 29.1.2007

 

Modlívám se za:

Za oběti hnědé totality.

 

 

 

14 %

Za oběti rudé totality.

 

 

 

15 %

Za oběti všech totalit.

 

 

 

14 %

Za oběti všech totalit i za ty, kdo jim ubližovali a pronásledovali.

 

 

 

15 %

Zvláště za ty, kdo ubližovali a pronásledovali.

 

 

 

16 %

Neumím přesně odpovědět.

 

 

 

27 %

Hlasovalo 571 lidí.
Anketa vystavena od 29.11.2006 do 29.12.2006

 

Když nemohu jít v neděli dopoledne na mši svatou,

půjdu v neděli večer

 

 

 

15 %

půjdu v sobotu večer

 

 

 

36 %

pustím si doma Proglas

 

 

 

14 %

přijdu soukromě do kostela někdy jindy

 

 

 

13 %

nedá se nic dělat

 

 

 

10 %

? (nevyjadřuji se k tomu)

 

 

 

11 %

Hlasovalo 720 lidí.
Anketa vystavena od 29.10.2006 do 29.11.2006

 

Ke komunálním volbám:

Půjdu rád, záleží mi na mém okolí.

 

 

 

22 %

Půjdu nerad.

 

 

 

16 %

Nepůjdu, nechám to až na parlamentní.

 

 

 

15 %

Ještě si rozmyslím, zda půjdu.

 

 

 

18 %

Asi nepůjdu.

 

 

 

15 %

Nechodím na žádné.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 921 lidí.
Anketa vystavena od 29.9.2006 do 29.10.2006

 

Dopravní předpisy, i ty, které platí od 1. července:

Beru jako Boží vůli a důsledně je dodržuji.

 

 

 

18 %

Beru vážně a dodržuji je podle svého svědomí.

 

 

 

18 %

Beru vážně a dodržuji, když cítím, že je to nutné.

 

 

 

16 %

Beru jako další omezení a dodržuji, jen když hrozí pokuta či ztráta bodů.

 

 

 

16 %

Beru jen lehce jako všechny ostatní a jako většina ostatních občanů.

 

 

 

15 %

Se mně až tolik netýkají a nemám na ně vlastní názor.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 851 lidí.
Anketa vystavena od 29.8.2006 do 29.9.2006

 

Úcta a vděčnost k sv. Cyrilu a Metodějovi, našim otcům ve víře:

By se měla projevit především v den jejich svátku (5.7.)

 

 

 

17 %

By se měla projevit i připomínkou dní jejich smrti (14.2. a 6.4.) a svátku jejich žáků (27.7.)

 

 

 

16 %

By měla trvat až do sv. Benedikta (11.7.) - tzv. cyrilometodějský týden.

 

 

 

17 %

By měla trvat celý červenec - tzv. cyrilometodějský měsíc.

 

 

 

16 %

By se neměla přehánět, zvláště ne ve věcech poutí.

 

 

 

18 %

Považuji za důležité jiné duchovní oblasti.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 876 lidí.
Anketa vystavena od 29.7.2006 do 29.8.2006

 

Když se při fotbale mluví o brance jako o svatyni, připadá mně to:

rouhavé

 

 

 

19 %

hloupé

 

 

 

19 %

normální

 

 

 

14 %

vznešené

 

 

 

18 %

vtipné

 

 

 

14 %

Nevnímám to.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 1213 lidí.
Anketa vystavena od 23.6.2006 do 29.7.2006

 

Večerní překvapení před svatým Janem se týká:

Stavebních úprav.

 

 

 

16 %

Poutí.

 

 

 

16 %

Změn kaplanů.

 

 

 

19 %

Pastorace a liturgie.

 

 

 

16 %

Poezie.

 

 

 

15 %

Hudby a zpěvu.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 352 lidí.
Anketa vystavena od 17.6.2006 do 23.6.2006

 

Vybírání peněz během bohoslužeb navrhuji:

Nechat, jak je.

 

 

 

18 %

Nahradit pokladničkami při východu z kostela.

 

 

 

16 %

Úplně zrušit.

 

 

 

15 %

Místo toho rozdávat jednou za rok složenky s číslem účtu farnosti

 

 

 

14 %

Vyzvat lidi, aby posílali příspěvky elektronicky.

 

 

 

24 %

Nevím, nemám s tím zkušenosti.

 

 

 

13 %

Hlasovalo 1009 lidí.
Anketa vystavena od 29.5.2006 do 17.6.2006

 

Mrskání je podle mně:

Vrchol velikonoc.

 

 

 

18 %

Příležitost k pití alkoholu zadarmo.

 

 

 

18 %

Barbarský a nepochopitelný zvyk (jak říkají ženy v zemích EU).

 

 

 

16 %

Tradice, která se má dodržet, ale nepřehánět.

 

 

 

17 %

Příležitost k návštěvě známých nebo příbuzných.

 

 

 

14 %

Nevím, o takové věci se nezajímám.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 2409 lidí.
Anketa vystavena od 29.3.2006 do 29.5.2006

 

Před spaním:

Pokleknu, pomodlím se a poděkuji Pánu za strávený den.

 

 

 

18 %

Pokleknu a udělám kříž.

 

 

 

16 %

Ulehnu a krátce se pomodlím.

 

 

 

17 %

Ulehnu a udělám jen kříž.

 

 

 

19 %

Ulehnu a snažím se usnout.

 

 

 

16 %

Vezmu si prášky na spaní a čekám až zaberou.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 1497 lidí.
Anketa vystavena od 29.1.2006 do 29.3.2006

 

V pátek se postím, tak že:

Vždy mám bezmasé jídlo, takže o tom ani nepřemýšlím.

 

 

 

21 %

Většinou mám možnost vybrat si jídlo bez masa a udělám to.

 

 

 

17 %

Snažím se ten den nepřisolovat žádný pokrm, případně nesladit nápoj.

 

 

 

16 %

Udělám něco nepříjemného (myji se studenou vodou, ten den nekouřím) či náročného (nějakou práci zdarma ve prospěch celku).

 

 

 

17 %

Přidám něco z náboženského života, modlitbu či bohoslužbu.

 

 

 

14 %

Skoro vždy zapomenu, že je pátek.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 809 lidí.
Anketa vystavena od 29.12.2005 do 29.1.2006

 

Před jídlem:

Vstanu, udělám kříž a polohlasem se pomodlím.

 

 

 

18 %

Vstanu a udělám kříž.

 

 

 

18 %

Zůstanu sedět a polohlasem se pomodlím.

 

 

 

14 %

Zůstanu sedět a udělám kříž.

 

 

 

18 %

Pomodlím se jen v duchu.

 

 

 

17 %

Většinou na modlitbu zapomenu.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 1532 lidí.
Anketa vystavena od 29.10.2005 do 29.12.2005

 

Když přijdou rodiče žádat o křest dítěte, má farář (nebo kaplan):

vše jim vysvětlit a nechat to na nich.

 

 

 

18 %

pořádně je přezkoušet z celého katechismu.

 

 

 

17 %

chtít, aby se naučili nazpaměť aspoň 4 základní modlitby.

 

 

 

17 %

zadat jim domácí četbu.

 

 

 

14 %

kromě liturgických odpovědí po nich nic nechtít.

 

 

 

17 %

záleží to na každém případě zvlášť.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 2012 lidí.
Anketa vystavena od 29.7.2005 do 29.10.2005

 

Když někdo mluví o celé naší republice a řekne jen Čechy a na Moravu úplně zapomene,

ani si toho nevšimnu.

 

 

 

19 %

velmi mě to rozčílí.

 

 

 

31 %

žasnu nad jeho neznalostí.

 

 

 

13 %

všimnu si toho, ale nevadí mi to.

 

 

 

17 %

souhlasím s ním, je třeba mluvit a psát stručně.

 

 

 

10 %

řeknu si, že naše Slezsko je na tom v tomto bodě ještě hůře.

 

 

 

9 %

Hlasovalo 4550 lidí.
Anketa vystavena od 29.5.2005 do 29.7.2005

 

Křesťané by se měli zdravit:

Dobrý den (večer atd.) - jako ostatní lidé.

 

 

 

17 %

Dej Pán Bůh dobrý den (večer ...).

 

 

 

15 %

Pozdrav Pán Bůh.

 

 

 

17 %

Zdař Bůh.

 

 

 

16 %

Chvála Kristu.

 

 

 

18 %

Nezáleží na tom, je to jedno.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 1154 lidí.
Anketa vystavena od 29.3.2005 do 29.5.2005

 

Jak se díváte na to, když děti žvýkají při bohoslužbách?

Je mi z toho zle.

 

 

 

16 %

Nesnáším to.

 

 

 

16 %

Nevadí mi to.

 

 

 

16 %

Nevšímám si toho.

 

 

 

16 %

Dostanu chuť na žvýkačku.

 

 

 

18 %

Nevím.

 

 

 

19 %

Hlasovalo 890 lidí.
Anketa vystavena od 29.1.2005 do 29.3.2005

 

Z hlediska národnosti a příslušnosti se cítím: Du point de vue d´ethnicité et nationalité je me sens:

především jako Čech (Češka) a pak jako Evropan(ka) a křesťan(ka). avant tout comme Tcheque et puis Européen(ne) et chrétien(ne)

 

 

 

16 %

především jako Evropan(ka) a pak jako Čech (Češka) a křesťan(ka). avant tout comme Européen(ne) et puis Tcheque et chrétien(ne)

 

 

 

15 %

především jako křesťan(ka) a pak jako Čech (Češka) a Evropan(ka). avant tout comme chrétien(ne) et puis Tcheque et Européen(ne)

 

 

 

20 %

vším zároveň a stejnou mírou. tout a la fois.

 

 

 

16 %

Těžko to vyjádřit. Difficile a dire.

 

 

 

16 %

Nevím, o tom nepřemýšlím. Je ne sais pas, je n´y réfléchis pas.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 790 lidí.
Anketa vystavena od 29.11.2004 do 29.1.2005

 

Jedete-li tou nejvyšší rychlostí, která je v tom místě dovolena, a přitom vás všichni předjíždějí: Si vous roulez par la vitesse maximale qui est autorisée sur ce lieu et tout le monde vous double:

Máte dojem, že jste jediný spravedlivý a poctivý řidič široko daleko. Vous avez l´impression d´etre le seul chaffeur juste et solide dans l´espace lointaine.

 

 

 

18 %

Připadáte si jako naprostý tupec. Vous vous considéreze comme un idiot.

 

 

 

17 %

Zvedá se vám tlak a pění krev. Votre tension monte et votre sang s´échauffe.

 

 

 

17 %

Tiše trpíte a vzýváte patrona řidičů. Vous souffrez doucement et vous invoquez le patron des chauffeurs.

 

 

 

16 %

Nevšímáte si toho. Vous ne réagissez pas.

 

 

 

18 %

Energicky šlápnete na plyn, protože to tak nenecháte. Vous appuyez énergiquement l´accélérateur parce que vous ne le laisserez pas comme cela.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 711 lidí.
Anketa vystavena od 29.9.2004 do 29.11.2004

 

Jaký nápis by měl být tam, kde dálnice protíná historické hranice mezi Čechami a Moravou t.j. na 115. kilometru a 730. metru - mezi odpočivadem na 115,5 km a mostem, po němž vede silnice do Polné

Zde probíhá historická hranice mezi Čechami a Moravou

 

 

 

15 %

Vítejte v Čechách - Vítejte na Moravě (nápis z druhé strany)

 

 

 

18 %

Zde začínají Čechy krásné ... - Zde začíná Morava, krásná zem ...

 

 

 

18 %

Zde končilo Království české a začínalo Markrabství moravské - Zde končilo Markrabství Moravské a začínalo Království české.

 

 

 

15 %

Právě vjíždíte do Čech - Právě vjíždíte na Moravu

 

 

 

16 %

Žádný.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 581 lidí.
Anketa vystavena od 29.8.2004 do 29.9.2004

 

Když uvidím na koupališti či jinde nedostatečně oděnou ženu, Si je vois a la piscine ou ailleurs une femme peu habillée,

jsem pohoršený/á. je suis scandalisé(e).

 

 

 

17 %

jsem z toho potěšený/á. j´en suis content(e).

 

 

 

17 %

je mi jí líto, že nemá nic jiného, čím by na sebe upoutala. je la plains, parce qu´elle n´a pas d´autres moyens d´attirer le regard.

 

 

 

16 %

chválím Boha za vše krásné, co stvořil. je loue Dieu pour la beauté, qu´il a crée.

 

 

 

18 %

v duchu kritizuji úpadek mravů. je critise la chute des moeurs.

 

 

 

17 %

nevšímám si toho, protože mám jiné starosti. je n´y prete pas l´attention, j´ai d´autres problemes.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 544 lidí.
Anketa vystavena od 29.7.2004 do 29.8.2004

 

Já a naši politikové. Moi et nos hommes dans la politique.

Obdivuji je. Je les apprécie.

 

 

 

16 %

Kritizuji je. Je les ciritique.

 

 

 

17 %

Nezajímám se o ně. Je les ignore.

 

 

 

17 %

Nadávám na ně zvláště v hospodě. Je les enguele surtout au bistrot.

 

 

 

16 %

Modlím se za ně, protože to opravdu nemají lehké. Je prie pour eux, ce n´est pas facile pour eux.

 

 

 

17 %

Nevolím nikoho. Je ne vais pas aux élections.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 648 lidí.
Anketa vystavena od 29.6.2004 do 29.7.2004

 

Další pouť středoevropských národů by měla být: Le Pélerinage des peuples d´Europe centrale devait etre pour la prochaine fois a:

Opět v Mariazell.

 

 

 

17 %

V Čenstochové v Polsku.

 

 

 

17 %

V Levoči na Slovensku.

 

 

 

17 %

Na důležitém poutním místě v Maďarsku či v jiné zemi.

 

 

 

16 %

U nás na Velehradě.

 

 

 

18 %

U nás na Svatém Hostýně.

 

 

 

16 %

Hlasovalo 658 lidí.
Anketa vystavena od 9.5.2004 do 29.6.2004

 

Na pouť národů 21.-23.5. do Mariazell: Au pélerinage des nations de l´Europe Centrale a Mariazell le 21 - 23 mai:

Pojedu na kole. J´irai en vélo.

 

 

 

18 %

Pojedu autobusem nebo autem. J´irai en bus ou en auto.

 

 

 

18 %

Půjdu pěšky. J´irai a pied.

 

 

 

19 %

Ještě nevím jak. Je ne sais pas encore comment j´y vais.

 

 

 

14 %

Rád(a) bych, ale nemohu. J´aimerais bien y participer, mais je ne peux pas.

 

 

 

14 %

Určitě se nezúčastním. Je n´y participerai pas surement.

 

 

 

18 %

Hlasovalo 165 lidí.
Anketa vystavena od 29.2.2004 do 9.5.2004

 

Pěší poutě podle mně jsou: Pélerinages a pied sont d´apres mon avis:

Mrtvým přežitkem z minulých časů. Relique morte des temps passés.

 

 

 

11 %

Tradiční zbožností vhodnou leda pro staré. Piété traditionnelle qui est convenable pour les vieux seulement.

 

 

 

8 %

Příležitostí k sportovnímu výkonu. Occasion d´un exploit sportif.

 

 

 

11 %

Novou možností jak prožívat víru. Nouvelle possibilité pour vivre sa foi.

 

 

 

51 %

Záminkou vyrazit do světa. Prétexte pour sortir.

 

 

 

12 %

Nevím, nic mi to neříká. Je ne sais pas, cela ne me dit rien.

 

 

 

8 %

Hlasovalo 103 lidí.
Anketa vystavena od 29.12.2003 do 29.2.2004

 

Když jdou chlapi při pohřbu místo do kostela na mši do hospody na pivo, je to: Si les hommes pendant les obseques au lieu d´aller a la messe vont au bistrot boire un coup, c´est:

Necitlivé vůči rodině - intact envers la famille.

 

 

 

29 %

Nevychovanost - manque de politesse.

 

 

 

20 %

Strašné - affreux.

 

 

 

15 %

Normální - normal.

 

 

 

2 %

Nezvládnutá žízeň - la soif non maitrisée.

 

 

 

5 %

Nic k rozčilování - rien pour s´énerver.

 

 

 

29 %

Hlasovalo 41 lidí.
Anketa vystavena od 29.11.2003 do 29.12.2003

 

Přál (a) bych si, aby nedělní kázání trvalo - J ´aimerais que le sermon du dimanche dure:

méně jak pět minut - moins de cinq minutes

 

 

 

10 %

od 5 do 10 minut - de 5 a 10 minutes

 

 

 

29 %

nanejvýš 15 minut - 15 minutes au maximum

 

 

 

18 %

víc jak 15 minut - plus que 15 minutes

 

 

 

16 %

víc jak půl hodiny - plus qu´une demi-heure

 

 

 

15 %

Těžko říci! - Difficile a dire!

 

 

 

12 %

Hlasovalo 125 lidí.
Anketa vystavena od 28.10.2003 do 29.11.2003

 

Kněz nebo jáhen by měl kázání - Pretre ou diacre devrait son homélie:

Vždycky říkat celé zpaměti. - Dire toujours par coeur.

 

 

 

25 %

Celé číst, aby přesně vyjádřil, co si písemně připravil. - Lire en entier, pour bien exprimer ce qu´il a préparé.

 

 

 

13 %

Říkat zpaměti, ale občas se pro jistotu podívat do textu. - Dire par coeur, mais de temps en temps regarder le texte pour etre plus sur.

 

 

 

21 %

Napolo zpaměti, napolo číst. - Moitié lire, moitié par coeur.

 

 

 

14 %

Nevím, těžko to posoudit. - Je ne sais pas, c´est difficile de juger.

 

 

 

12 %

Je mi to jedno, kázání pro mne není to hlavní. Cela m´est égal, l´homélie n´est pas la chose principale pour moi.

 

 

 

15 %

Hlasovalo 136 lidí.
Anketa vystavena od 28.9.2003 do 28.10.2003

 

Přál(a) bych si, aby pouť ve Velkém Meziříčí byla:

Vždy v poslední neděli ve školním roce, tedy dříve než děti dostanou vysvědčení.

 

 

 

28 %

Vždy v jinou neděli než je pouť v Měříně.

 

 

 

20 %

V neděli nejbližší výročí posvěcení (24. června).

 

 

 

19 %

Vždy až po tomto datu (24. června).

 

 

 

8 %

Je mi to úplně jedno, přizpůsobím se.

 

 

 

13 %

Netýká se mně to, nejsem z města ani okolí ani zde nemám příbuzné.

 

 

 

12 %

Hlasovalo 156 lidí.
Anketa vystavena od 27.6.2003 do 28.9.2003

 

Mají děvčata ministrovat? Des filles doivent-elles faire des enfants de choeur?

Ne, to je jen pro chlapce. - Non, c´est seulement pour les garcons.

 

 

 

9 %

Ano, protože i u oltáře má být rovnoprávnost.. - Oui, et pres de l´autel il faut avoir l´égalité.

 

 

 

16 %

Jen vyjímečně. - Exceptionnellement.

 

 

 

47 %

Ne, ale mají právo na svou zvláštní úlohu ( např. zpěvy) i zvláštní oblečení, ale ne ministrantské. - Non, mais elles ont droit avoir une tache spéciale (par exemple les chants) et un habit spécial.

 

 

 

20 %

Ať se to pravidelně střídá. - Que cela change régulierement.

 

 

 

5 %

Nevím, neuvažoval(a) jsem ještě o tom. - Je ne sais pas, je n´en ai pas encore réfléchi.

 

 

 

3 %

Hlasovalo 75 lidí.
Anketa vystavena od 27.5.2003 do 27.6.2003

 

Farář by měl být ve farnosti: - Curé devrait rester dans la paroisse:

Šest let. - Six ans.

 

 

 

14 %

Šest let a případně ještě jednou šest let. - Six ans et éventuellement deux fois de suite.

 

 

 

20 %

Pět let a případně ještě jednou či dvakrát po pěti letech. - Cinq ans et éventuellement deux ou trois fois de suite.

 

 

 

20 %

Na dobu neurčitou. - Pour un temps sans limites.

 

 

 

30 %

Nevím. - Je ne sais pas.

 

 

 

17 %

Hlasovalo 284 lidí.
Anketa vystavena od 28.1.2003 do 27.5.2003

 

Říci dětem pravdu o Ježíškovi a dárcích se má:

Hned jak začnou rozum brát.

 

 

 

16 %

Jakmile nastoupí do 1. třídy.

 

 

 

15 %

Až se na to samy zeptají.

 

 

 

25 %

Neříkat nic, však se to dozvědí od kamarádů.

 

 

 

17 %

Nechat je v blažené víře co nejdéle.

 

 

 

27 %

Hlasovalo 196 lidí.
Anketa vystavena od 10.12.2002 do 28.1.2003

 

V růžencovém roce se chci modlit

každý den celý růženec včetně nových "Tajemství světla"

 

 

 

24 %

každý den celý růženec s 15 desátky

 

 

 

20 %

denně obyčejný růženec

 

 

 

18 %

denně jeden desátek

 

 

 

19 %

občas pár Zdrávasů

 

 

 

20 %

Hlasovalo 259 lidí.
Anketa vystavena od 18.10.2002 do 10.12.2002

 

K 1. výročí uvedení našich stránek do provozu bych

K 1. výročí uvedení našich stránek do provozu bych

 

 

 

19 %

trochu zestručnil údaje o bohoslužbách.

 

 

 

19 %

psal více podrobností o bohoslužbách a dalších akcích.

 

 

 

19 %

zavedl rubriku otázek a odpovědí.

 

 

 

20 %

nabídl možnost příspěvků i dalším autorům a to nejen kněžím.

 

 

 

22 %

Hlasovalo 190 lidí.
Anketa vystavena od 7.9.2002 do 18.10.2002

 

Jak máme říkat knězi? (Dejme tomu, že se jmenuje Ferdinand a příjmenuje Novák.)

Otče

 

 

 

23 %

Pater

 

 

 

14 %

Pane kaplane (nebo: Pane faráři - atd)

 

 

 

27 %

Otče Ferdinande

 

 

 

17 %

Ferdo

 

 

 

19 %

Hlasovalo 150 lidí.
Anketa vystavena od 20.7.2002 do 7.9.2002

 

Když chystáme na výročí posvěcení chrámu Páně mši svatou s latinskými zpěvy, měly by být:

Všechny zpěvy, odpovědi k nim i modlitby latinsky (kromě českého čtení z Písma a kázání).

 

 

 

27 %

Zpěvy z ordinaria a zpívané odpovědi lidu latinsky, vše ostatní česky

 

 

 

27 %

Ordinarium ať schóla zpívá latinsky a lidé ať zpívají obvyklé písně česky. -

 

 

 

17 %

Vůbec nic latinsky, česky je to přece krásné.

 

 

 

16 %

Nevím, nemám s tím zkušenost a neumím si to představit.

 

 

 

14 %

Hlasovalo 90 lidí.
Anketa vystavena od 17.6.2002 do 20.7.2002

 

Před parlamentními (i jinými) volbami se v kostele má a patří:

Vůbec se o tom nezmiňovat.

 

 

 

21 %

Jedině do vývěsek dát nějaké články či výzvy.

 

 

 

17 %

Napsat o tom do farního zpravodaje.

 

 

 

17 %

Jasně připomenout učení církve o zodpovědnosti křesťana za tento svět, třeba i v kázání.

 

 

 

23 %

Usilovně prosit Ducha Svatého slovy písně č. 424: Moudrosti nám uděl dar.

 

 

 

21 %

Hlasovalo 161 lidí.
Anketa vystavena od 11.4.2002 do 17.6.2002

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)