Výsledky anket - z Poutníka:

04.11.2022 - úvahy

Na otázku vyvěšenou od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce …

odpovědělo, že to bylo v roce dva tisíce dvacet 36 lidí

dvacet (9)

dva - dvacet (3)

nula dvacet (3)

je to jedno (4)

celkem hlasovalo 56 lidí

Na otázku vyvěšenou od 22.6.22: Čtení z Nového Zákona při mši svaté má lektor uvést slovy:

Bratři, ... jak to píše sv. Pavel. (22)

Bratři a sestry,... jak to vyplývá ze složení posluchačů a posluchaček. (12)

Sestry a bratři, .... jak je to zvykem na občanských shromážděních. (3)

Hned číst slova Písma, bez úvodu, jak se to dělá v některých modlitebnách. (2)

Na tom nezáleží. (0)

Nevyznám se v tom a zdržuji se. (7)

celkem hlasovalo 46 lidí

Na otázku vyvěšenou od 2.2.2022: Citáty na smuteční parte je nejlepší vybrat

z Bible. (66)

z kostelních písní. (11)

z lidových modliteb a lidové moudrosti. (6)

z basní křesťanských autorů našich. (10)

z basní křesťanských autorů zahraničních. (13)

od jakéhokoliv básníka či myslitele. (15)

od kohokoliv, na tom nezáleží. (3)

Zdržuji se odpovědi. (4)

celkem hlasovalo 128 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (28)

50 % (15)

25 % (5)

Těžko říci. (10)

Nesleduji to tolik. (12)

celkem hlasovalo 70 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.6.2021: Když se dozpívá sloka žalmu a lid má zpívat odpověď, je nejlepší když varhaník

zesílí varhany a je potichu, a nechá llidi, aby sami zazpívali odpověď. Jsou přece dospělí. (37)

zesílí varhany a slabě zpívá s lidem tu odpověď. Všichni máme stejná práva. (16)

nezesiluje varhany, ale zesílí hlas a vede zpěv lidu. Má pak radost, že jim takto všem posloužil. (64)

celkem hlasovalo 133 lidí

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (55)

lípu. (8)

dub. (6)

buk. (5)

thúji. (2)

nějaký jehličnatý strom. (3)

nějaký keř. (4)

žádný strom ani keř. (7)

celkem hlasovalo 90 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.2.2021: Nejlepší je druhému(ým) přát

hlavně to zdravíčko. (20)

Boží požehnáníčko. (32)

zdravíčko a po smrti nebíčko. (36)

vše nejlepší. (9)

vše dobré. (23)

to, co si sami přejí. (4)

beze slov. (1)

Nevím. (0)

celkem hlasovalo 125 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.1.2021: Černou kávu si dám

vždy jen samotnou. (22)

jen s cukrem. (33)

jen s mlékem. (9)

s cukrem i mlékem. (13)

se šlehačkou. (29)

se šlehačkou a osladím. (1)

jedno jak. (1)

jen vyjímečně anebo vůbec. (17)

celkem hlasovalo 125 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.12.2020: Sedmá hodina končí přesně, když na věži odbíjí

A) první ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (23)

B) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (1)

C) první z 8 úderů celých hodin. (8)

D) poslední z 8 úderů celých hodin. (4)

E) první ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (70)

F) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (5)

G) první ze 7 úderů celých hodin. (32)

H) poslední ze 7 úderů celých hodin. (6)

celkem hlasovalo 149 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.11.2020: V Písmu svatém Nového Zákona máme zapsány

události, které se odehrály v životě Pána Ježíše, jak píše sv. Lukáš (1,1). (37)

příběhy, jak tomu dnes říkají moderní páni profesoři. (5)

legendy, jak nás to kdysi učili v socialistické občanské výchově. (7)

mýty (česky báje), jak se dnes všude píše o každé náboženské knize. (3)

celkem hlasovalo 68 lidí

Na otázku vyvěšenou od 01.10.2020: Když někoho napadne, že by mezi své křestní jméno a příjmení měl něco přidat, má

to vydržet a nevsunovat tam nic. (21)

tam vložit své biřmovací jméno (jako A. C. Stojan). (18)

tam vložit své druhé křestní jméno (pokud mu je rodiče dali a řekli mu to). (9)

tam dát svou skautskou či klukovskou přezdívku českou (Kapraď a podobně). (9)

tam dát svou skautskou či klukovskou přezdívku v cizí řeči (Hotdog a podobně). (9)

Neumím a ani se nesnažím to posoudit. (5)

celkem hlasovalo 71 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.08.2020: Když uvidím krásně vyholený trávník, řeknu si,

že tam asi chtějí hrát golf. (37)

že tady asi mají rádi anglické zvyky. (21)

že zde je vidět dobře vykonaná práce. (43)

že je škoda, že se tady voda nezadrží. (16)

že ani toho prachu tato plocha moc nezachytí. (9)

že tady mohlo kvést a zrát tolik rostlin. (42)

že tady mohla třeba vyrůst i domácí zelenina. (7)

celkem hlasovalo 175 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.7.2020: Letní měsíce jsou

červen, červenec a srpen. (51)

červen, červenec, srpen a září. (11)

jen červenec a srpen. (6)

červenec, srpen i září. (7)

Je mi to jedno. (1)

Necítím se schopen(na) to posoudit. (4)

celkem hlasovalo 80 lidí

Na otázku vyvěšenou od 01.06.2020: Když uvidím někoho s čepicí kšiltem dozadu,

vzpomenu si, že na vojně se podobný omyl vůbec nevyplácel. (23)

nenápadně se ujistím, zda jsem se také dnes nespletl. (7)

lituji ho, že tak mladý a už má sklerozu. (2)

ptám se sám sebe, co tím asi chce říci. (12)

zeptám se ho, co tím chce vyjádřit. (2)

nevšímavě jdu dál. (18)

ohlížím se, zda zřízenci z blázince nehledají uprchlého klienta. (4)

celkem hlasovalo 68 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (8)

holub (8)

hrdlička (3)

kominíček(rehek) (10)

kos (14)

skřivánek (4)

vlaštovička (29)

vrabčák (39)

celkem hlasovalo 115 lidí                                                                                       

 

Na otázku vyvěšenou od 14.2.2020: O obou našich věrozvěstech máme správně říkat

svatý Cyril a Metoděj (8)

svatí Cyril a Metoděj (71)

nevím (10)

celkem hlasovalo 92 lidí

Na otázku Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (8)

sv. Cyril a Metoděj (3)

sv. Jan Nepomucký (3)

sv. Jan Pavel II. (17)

sv. Jan Sarkandr (5)

sv. Josef (3)

sv. Ludmila (54)

sv. Zdislava (83)

celkem hlasovalo 176 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.11.2019: Stěhovaví ptáci

letí domů na podzim - od nás směrem jižním. (43)

letí domů na jaře - k nám směrem severním. (47)

vlastně domov nemají. (7)

mají domov na dvou místech. (20)

jsou pro mně záhadou. (17)

celkem hlasovalo 134 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (81)

obětuje. (12)

slaví. (76)

předsedá jí. (2)

vykoná obřad. (1)

Nejsem schopen posoudit. (8)

celkem hlasovalo 180 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.8.2019: Na otázku - Kolik je vás doma? - má dítě spočítat

své sourozence. (11)

své sourozence a rodiče. (3)

své sourozence, rodiče a případně i prarodiče či jiné blízké příbuzné žijící pod stejnou střechou. (122)

své sourozence a pejska(y). (3)

své sourozence a všechna domácí zvířátka. (2)

všechno, co je doma a má hlavu a dvě oči. (18)

celkem hlasovalo 159 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.6.2019: Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (37)

drahý špás. (7)

moc práce navíc. (14)

nutné pro dobré životní prostředí. (24)

pěkný výmysl. (3)

Sám(sama) nevím. (27)

celkem hlasovalo 112 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.4.2019: Když někdo knězi radí: Udělej to kratší, budou tě mít radši!, je to

takový pokus o vtip. (51)

pravda pravdoucí. (51)

jen pěkný veršík. (82)

naprosté nepochopení. (32)

rada, kterou má vzít vážně. (7)

věc, kterou neznám a neumím ani nechci hodnotit. (29)

celkem hlasovalo 252 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.3.2019: Když někdo řekne, že králíky nebo jiná domácí zvířátka pěstuje, je to

chyba jako hrom. (23)

roztomilé přeřeknutí. (5)

jedno. (1)

pokus o modernizaci našeho mateřského jazyka. (1)

znamení, jak jsme vzdáleni od správného pohledu na chov zvířat. (29)

Sám se v tom nevyznám. (14)

celkem hlasovalo 73 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.2.2019: České mluvnické pravidlo psát bůh s malým písmenem a ne s velkým jako v jiných evropských jazycích je

potvrzení našeho ateismu. (10)

důkaz naší omezenosti. (13)

svědectví naší neznalosti (je přece jen jeden Bůh). (16)

výraz naší lhostejnosti. (13)

znamení našeho povznesení nad nějaká pravidla. (2)

skrytou reklamou pro pohanské mnohobožství (polyteismus). (10)

celkem hlasovalo 64 lidí

Od 1.1.2019: Když se říká: Návrat ke kořenům a zachovaní tradic, řeknu si, že těch

kelstkých. (5)

slovanských. (4)

křesťanských. (53)

demokratických z 1. republiky. (5)

socialistických z dob totality. (2)

tím se zabývat nebudu. (4)

celkem hlasovalo 73 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.12.2018: Čerti a další příšery v průvodu sv. Mikuláše jsou

zajímaví. (9)

odporní. (33)

nepostradatelní. (22)

nebezpeční. (26)

normální. (12)

zbyteční. (22)

celkem hlasovalo 124 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.11.2018: Bychání (že místo: Děkuji vám, ten prosťáček řekne: Chtěl bych vám poděkovat atd.) skončí

nikdy. (33)

v příštím desetiletí. (0)

v příštím století. (4)

až lidé budou přemýšlet dříve než začnou mluvit. (36)

Vždyť je to jedno. (9)

Mně to připadá slavnostní a vznešené, tak proč to měnit? (2)

celkem hlasovalo 84 lidí

Na otázku vyvěšenou od 28.09.2018: Sv. Václav je patron

českého národa. (22)

české země (31)

Česka. (1)

České republiky. (3)

naší vlasti. (38)

Nevím, neuvažuji o tom. (9)

celkem hlasovalo 104 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.9.2018: Svatební obřad v kostele se má uzavřít:

gratulacemi novomanželům hned před oltářem. (139)

průvodem k vchodu a gratulacemi uvnitř kostela. (3)

průvodem z kostela a gratulacemi před kostelem. (5)

průvodem, který se zastaví až pár metrů před kostelem, aby všichni hosté mohli gratulace sledovat. (144)

požehnáním na závěr obřadu, dohrou varhan a pak nechat volný průběh. (1)

nevím přesně. (2)

celkem hlasovalo 294 lidí

Na otázku vyvěšenou od 1.7.2018: Připomínám si (a oslavuji v patřičný den)

pouze své první křestní jméno. (27)

všechna křestní jména (v případě, že je mám). (14)

křestní i biřmovací jména. (22)

pouze narozeniny. (32)

Nic. (4)

Podle nálady. (10)

celkem hlasovalo 109 lidí

 

----------------------

Na otázku vyvěšenou od 12.5. do 7.6. 2009

Na májové pobožnosti

odpovědělo:

bych rád šel, ale nemám kam. (16)

bych rád šel, ale nemám čas. (14)

chodím rád. (35)

nechodím nerad. (4)

nechodím. (27)

nevím přesně. (6)

Celkem hlasovalo 102 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 5. do 12.5. 2009

O svátku matek (2. neděli v květnu)

odpovědělo:

nic neslavím, je to americký výmysl (2)

slavím všechno stejně jako dříve MDŽ (0)

mamince krátce popřeji (6)

mamince koupím dort a všichni jej sníme (1)

mamince daruji kytičku (19)

ještě si to rozmyslím (2)

Celkem hlasovalo 30 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 20.4. do 5.5. 2009

Až k nám přijede Svatý otec

odpovědělo: 

všeho se zúčastním osobně 51

budu to sledovat v televizi 15

budu to poslouchat v radiu 9

dozvím se to stejně z novin 8

ještě nevím, jak to prožiji 20

budu mít jiné starosti 12

Celkem hlasovalo 115 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 10.4. do 20.4. 2009

Na Červené pondělí (letos 13.4.)

odpovědělo:

budu mrskat s citem 23

budu mrskat bez citu 1

nebudu mrskat 14

budu mrskače očekávat s chutí 9

budu mrskače očekávat z povinnosti 1

nebudu mrskače očekávat 4

Celkem hlasovalo 52 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 24.3. do 10.4. 2009

Největší svátky pro mě jsou:

odpovědělo:

Vánoce 28

Velikonoce 53

Mé narozeniny 13

17. listopad 1

Konec občanského roku 2

Konec pohanského zimního půlroku (čarodějnice) 4

Celkem hlasovalo 101 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 25.2. do 24.3. 2009

Letos v době postní chci upustit od

odpovědělo:

masa 13

alkoholu 21

kávy 14

sladkostí 24

televize 11

internetu 6

Celkem hlasovalo 89 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 6.2. do 25.2. 2009

Nejraději chodím pěšky jako (platí i v ženském rodě)

odpovědělo:

sportovec 6

tulák 15

turista 18

chodec 13

poutník 54

Celkem hlasovalo 106 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 23.1. do 6.2. 2009

Alkohol

odpovědělo:

nepiji nikdy 14

piji  jen při slavnostních příležitostech 23

piji velmi opatrně 19

piji s mírou jako každý jiný nápoj 14

piji víc než jiné nápoje 7

Celkem hlasovalo 77 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 30.12. 2008 do 23.1. 2009

Novoroční předsevzetí si dávám a plním

odpovědělo:

každý rok 6

nikdy 58

nepravidelně 19

dlouho nevydržím 7

Celkem hlasovalo 90 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 5. do 30.12. 2008

Své KŘTINY (výroční den svého křtu svatého - podle vzoru narozeniny)

odpovědělo:

slavím jako své hlavní výročí 12

slavím stejně jako své narozeniny 8

slavím jen trochu 15

ani neznám 14

si co nejdříve zjistím 29

si nepřipomínám 35

Celkem hlasovalo 113 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 19.11. do 5.12. 2008

Konec církevního roku (29.11.)

odpovědělo:

oslavím bujaře. 7

zakončím tichou modlitbou. 16

nijak zvlášť neprožívám. 28

věnuji přípravě adventního věnce. 31

si ani neuvědomuji. 6

Celkem hlasovalo 88 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 1. do 19.11. 2008

Nejraději mám

odpovědělo:

rodinu 78

práci 3

modlitbu 17

počítač 8

sport 4

vše zhruba stejně 9

Celkem hlasovalo 119 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 15.10. do 1.11. 2008

V říjnu se denně modlím

odpovědělo:

několik Zdrávasů 9

několik desátků 4

pětidesátkový růženec 11

víc jak pět desátků 3

celý dvacetidesátkový růženec 2

různě 31

Celkem hlasovalo 60 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 1.10. do 15.10. 2008

KATOLICKÝ TÝDENÍK

odpovědělo:

dostávám domů, protože jej mám přeplacený. 30

si beru pravidelně v kostele. 16

si občas koupím. 8

si přečtu, pokud se mi dostane do rukou a  mám čas. 14

nečtu. 3

neznám. 5

Celkem hlasovalo 76 lidí

 

Na otázku vyvěšenou od 8.9. do 1.10. 2008

Na těchto stránkách

odpovědělo:

pořad bohoslužeb nepostrádám. 24

bych si přál najít pořad bohoslužeb ve Velkém Meziříčí. 7

bych si přál najít pořad bohoslužeb ve Křtinách. 11

bych si přál najít pořad bohoslužeb ve Křtinách a Velkém Meziříčí. 11

bych si přál najít pořad bohoslužeb v naší diecézi. 8

by mi stačil odkaz na pořad bohoslužeb. 42

Celkem hlasovalo 79 lidí

 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)