Před 23 léty ve Svatém roce - Svoboda a totalita dříve a nyní

22.05.2023 - úvahy

Výpis z deníku z pěší pouti do Říma L.P. 2000:

Šestnáctý den: středa 31. května - Navštívení Panny Marie

Maiano v provincii Udine - klášter v San Vito al Tagliamento, dnes 35 km, celkem máme ujíto 576 km.

Ráno sloužíme mši svatou u stolu v pokoji, připomínáme si, že před čtyřmi a půl roky začalo vysílání Proglasu, obětujeme ji za všechny, kdo v něm pracují.

Vtom pan farář přijíždí. Děkujeme mu a loučíme se. Jako všude i zde prosíme o požehnání na cestu.

Jako všude i zde si všichni při něm klekáme. Jenom zde se setkáváme i s opačnou prosbou. Pan farář si kleká si a říká: „Požehnejte mi a modlete se za mě a za mou farnost. I tady konzumismus velmi ohrožuje víru.“

 

Věděl, jak totality ničí svobodu, základní Boží dar, ale tušil ... Správně tušil!

 

V témže roce karmelitáni (elita mezi řády, i když všichni jsou dobří) v Bologni napsali v knize o duchovní četbě Písma svatého:

 

Každý, kdo se v atmosféře všeobecného synkretismu (česky: všechna náboženství jsou stejná, je jedno, ke kterému se hlásíme a můžeme to střídat) a rodící ho se fundamentalismu (česky: jak to vidím já, tak to musí být) bude hlásit ke Kristu a za svou jedinou zbraň bude považovat moc Ducha Utěšitele, bude tlačen někam na okraj.

Také v dnešní době připomíná Ježíš svým učedníkům, kteří mají být ochránci a svědky jeho božského poslání, že budou muset čelit nepochopení, nepřátelství a pronásledování ze strany světa. Svět to bude dělat ve jménu pokroku, ve jménu emancipace nebo modernizace, pod vlajkou osvobození od tabu (česky: jsou věci, které jsou posvátné a které necháme na pokoji), boje za vzdělanost nebo obrany lidských práv - zkrátka s využitím všech motivací, které se v těchto letech objevily a jejichž cílem je nezřídka snaha dát lidem zapomenout na jejich křesťanskou minulost a vnutit jim nové životní styly.

MODLITBA:

Pane Ježíši, přicházejí zlé časy. V našem západním světě se rozmáhá odpor k Tobě, jako by Tvé jméno bylo symbolem nebo dokonce příčinou temných dob dějin lidstva. Dej, Pane, ať nás to nepohoršuje, ale ať držíme pospolu a dokážeme těmto tendencím čelit v síle a v útěše Ducha svatého. Dej, ať nesoudíme ty, kdo nás odsunují na okraj, protože často jednají v dobré víře. Myslí si totiž, „že tím uctívají Boha" nebo že prokazují službu lidstvu. Dej, ať si uvědomíme, že i my křesťané jsme byli často netolerantní a v domnění, že tím oslavujeme Boha, jsme pronásledovali své bratry.

Pomoz nám, abychom rostli v pravé pokoře, a chraň nás před sebelítostí. Dej, ať o tobě rozhodně a odvážně svědčíme, a přitom netoužíme po úspěchu, medailích, uznání, ocenění ani po odškodnění. Dej nám důvěru jedině v sílu Tvého Svatého Ducha, abychom o tobě dokázali vydávat věrohodné svědectví v tomto století, které právě začíná.

 

Česky vyšlo v Karmelitánském nakladatelství v Kostelním Vydří 2003  v knize Lectio divina (česky: DUCHOVNÍ ČETBA PÍSMA SVATÉHO) na každý den v roce, díl čtvrtý, str. 302.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. dubna 2024

svátek má Marcela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)