PPPL Pět Pé pro lektory

14.12.2021 - úvahy

 PĚT P PRO LEKTORY

  • 1. Přečíst si to předem nahlas, nestačí přelétnout očima, to pak každý pozná
  • 2. Pěkně se obléci i učesat (pokud je co)
  • 3. Podívat se na NAD lidi AŽ DOZADU před čtením a po každém odstavci a chviličku počkat
  • 4. Pečlivě oddělit dvě stejná písmena, i když to jsou dvě slova
  • 5. Přeskočit čárku před zájmenem vztažným KDO, CO, KTERÝ, JAKÝ, ČÍ, JENŽ a po zájmenu ukazovacím TY, TI, TĚM, TEN, TÉ, TOHO pokud to není zájmeno osobní, ty nebo já.....

 

Takže to máme v 5 větách 8 x P, kdo z nich jen jedno PODCENÍ, UŽ MÁ PĚTKU za ŠKOLÁCKÉ čtení  (a nevymlouvejte se prosím, že jste podobné chyby slyšeli dokonce i od studovaných lidí, kteří četli v katedrále). Já také, byl jsem z toho nešťastný a proto tohle píšu.

 

Uvedu jasný příklad:  podtržené znamená číst bez zastávky, i když jsou tam čárky, # znamená jasně od-dělit a vyslovit dvě písmena, ┌--┐ znamená chvilinku počkat

  • První příklad je z 1. ČTENÍ na 12. neděli v mezidobí v roce A z knihy proroka Jeremiáše 20,10 Jeremiáš řekl: ... I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád:

Na jedničku:

Jeremiáš řekl: ... I ti, kteří se mnou ┌--┐žili v přátelství, ┌--┐číhají na můj pád:

Na pětku:  

Jeremiáš řekl: ... I ti, ┌--┐ kteří se mnou žili v přátelství, ┌--┐číhají na ┌--┐můj pád:

 

  • Druhý příklad je z 2. ČTENÍ na 2.neděli vánoční z listu Efesanům 1,3

Na jedničku:

Buď pochválen ┌--┐Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ┌--┐on#nás zahrnul z nebe ┌--┐rozmanitými duchovními dary

Pětkař přečte:

Buď pochválen Bůh ┌--┐ a Otec našeho Pána Ježíše Krista, ┌--┐o nás zahrnul ┌--┐z nebe rozmanitými duchovními dary

 

ALE POZOR NA VÝJIMKY, NENECHTE SE NACHYTAT, POUŽÍVEJTE CIT 

  •  příklad je vzatý z konce 1. čtení dne 7. ledna ( kde se určité čárky přeskočí, ale některé se vynechat nesmějí)      

Na jedničku:

Kdo zná Boha, dopřává sluchu nám, ┌--┐kdo z Boha není, sluchu nám nedopřává. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

Na pětku:  by to bylo bez jakékoli pomlky

Kdo zná Boha, dopřává sluchu nám, kdo z Boha není, sluchu nám nedopřává. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

Na pětku:  by to bylo i s pomlkou u každé čárky

Kdo zná Boha,┌--┐dopřává sluchu nám,  ┌--┐ kdo z Boha není,  ┌--┐ sluchu nám nedopřává. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha bludu.

  •  ANI V PŘÍMLUVÁCH SE NESMÍTE ZASTAVIT U ČÁRKY PO SLOVÍČKU __TY___ ALE SPOJIT VŠE, CO KSOBĚ PATŘÍ

Přímluva na jedničku:

Prosíme tě, Bože, ┌--┐za ty, kdo #uvěřili ┌--┐a #uznali Ježíše Krista za svého Pána: ┌--┐dej, ať jsou ve víře pevní.

Přímluva na pětku:

Prosíme tě, ┌--┐Bože, za ty, ┌--┐kdo-uvěřili a-uznali Ježíše Krista za svého Pána: ┌--┐dej, ┌--┐ať jsou ve víře pevní.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. dubna 2024

svátek má Marcela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)