JAK TO VIDÍ ---- p. kardinál Špidlík

15.01.2019 - úvahy

Jsem katolík a modlím se k Bohu: zbožný buddhista není katolík, ale k Bohu se modlí také, Bůh je jenom jeden. Jaký je tedy rozdíl mezi mojí modlitbou a modlitbou buddhisty? Já věřím, že jediná brána, která vede k nebeskému Otci, je Kristus. Proto se také my, katolíci, modlíme „skrze našeho pána Ježíše Krista". A zbožní buddhisté? Musejí jít k Bohu stejnou cestou, ale dělají to „neuvědomělou touhou".
Tím je neurážíme, je to naopak výraz naší úcty k nim, který odpovídá i výroku samotného Krista: ,,Kdo není proti nám, je s námi" (Mk 9,40).

kard-spidlik.jpg


I am a Catholic and I pray to God: a devout Buddhist Is nota Catholic but prays to God as well. There Is only one God. So what is the difference between my prayer and a Buddhist's prayer? I believe that Christ is the only gate leading to the Father In heaven. This Is why we, Catholics, pray "through Our Lord Jesus Christ". And devout Buddhists? They have to take the same path to God but do so through an 'unconscious desire". This is not an insult butan expression of respect, which aiso echoes the words of Christ himself: "For whoever Is not against us Is for us."(Mk 9:40)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)