Česká vize - příspěvek Milana Uhde

11.12.2009 - úvahy

 

Milan UHDE

(*1936)  

spisovatel, dramatik,

Brno

 

Se žádostí o pomoc při formulování české vize se na mě obracíte jako na špatnou adresu, zejména jde-li o českou vizi v globalizačním období. Nesdílím ji, ani pokud jde o její průmět do minulosti.

Masarykova vidina ideové páteře sahající od husitů a českobratrských aktivistů k obrozencům a novodobým demokratům je mi cizí. Nemám k vizionářům důvěru a odmítám je napodobovat. Vize je představa světa, který přijde nebo má přijít. Předpokládá to rozumět světu přítomnému, soudit jej a vytyčovat mu příští cestu, zatímco já nestačím ani na to, abych bez rizika omylu určil cestu sám sobě a kráčel po ní. Je mi blízká existencialistická teze, že člověk tím, že rozhoduje sám o sobě, volí zároveň určitou podobu světa. Snažím se proto o nelítostné hodnocení svých vlastních činů minulých i dnešních a má vize záleží především ve snaze obstát napříště co nejlépe sám před sebou. Vodítko přitom tak zcela nepostrádám. Chcete-li po mě deset nejdůležitějších hodnot, neznám jejich lepší soubor, než vyplývá z Desatera. Jeho první tři přikázání jsou sice věroučné povahy, ale zbývajících sedm se podle mě dotýká obecně nejvýsostnějších hodnot, s jakými jsem se v životě setkal.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)