Národní pěší pouť na podporu Národního euch. kongresu. - zpráva

25.10.2015 - poutní místo Křtiny

16.10.2015
S pomocí Boží jsme vyšli v 10.30 hod. od PM Bolestné ve Sloupě s požehnáním o. Karla a bylo nás 10. Za 4 hodiny jsme byli ve Křtinách - korunka, mše sv. kde cti Nejsv. Svátosti s přijímáním z kalicha, občerstvení - výborná páteční pizza sestry Marie. Děkujeme. I za bábovky druhé sestře Marii. 
V 5 hodin nás vyšlo 21, z toho jeden v kočárku, pak se s ním místní vrátili a 16 nás pokračovalo, 11 mužů a 5 žen, 2 z Prahy,  2  z hradeckého, 2 z pardubického a 3 z olomouckého kraje, ostatní z našeho. Opravdu národní pěší pout´ na podporu Národního euch. kongresu.
Za 4 hodiny a 9 minut v 9.09 jsme byli přivítáni u františkánů - adorace, občerstvení, ubytování. Pán Bůh zaplať, milí otcové a bratři! Děkujeme bratru Karlovi za dovoz těžších zavazadel. Unavené poutníky vozit nemusel, ačkoli na každé křižovatce stezky se silnicí nás poctivě čekal a tuto službu nabízel. Děkujeme bratru Františkovi za zpěvy a hru na harmoniku.
Motto adorace:  LOĎ - lituji, odevzdávám, děkuji. Pan kaplan ze Křtin o. Michal pak v závěrečné meditaci pěkně připomněl  význam a poslání zítřejší adorace veřejné.
Drobně pršelo, ale já jsem pláštěnku na sobě měl jen pět minut při východu z fary, pak jsem ji  zabalil, šel jsem bez ní a teď jsem úplně suchý. Poznali jsme zvláštní ochranu Matky Boží a a andělů strážných, když jeden bratr v Ostrově na svahu pod Končinami uklouzl na ohlazeném mokrém kameni, udělal přemet ale hned vstal a šel dál. Bohu díky.Také jsme obdivovali nový závrtek u Balcarky, všichni to viděli poprvé v životě.
Šel jsem  béžovém hábitě - díky, sestro Ludmilo - a na nádraží mi jeden cestující řekl, že jsem Krakonoš. To byla ale postava plná spravedlnosti, citu a dobroty. Kéž by to platilo o mně i o všech.
 Modlili jsme se biblický růženec a obětovali jsme jej také za všechny, kdo na kongresu budou kázat, zpovídat, přednášet, za účastníky, za pořadatele i ty, kdo vše technicky zabezpečují.
Kéž  jim Pán žehná.
Foto J.Kudrnáče zde: http://jkudrnac.rajce.idnes.cz/pout_na_NEK_2015 Děkujeme.
17.10.2015
A Pán požehnal, hojná účast, klidný průběh, napínavé a výživné kázání, pěkné počasí a sluníčko při svatém přijímání, kdy k nám přichází Ježíš - Světlo Světa, jsou jeho odpovědí. Jemu díky. A organizátorům a pořadatelům Pán Bůh zaplať.
Jen ten tanec .... sice velice pěkná pohybová kreace na slova Otče náš. Proč ne v jinou chvíli a jinde, proč zrovna kolem oltáře? S těmi holými ramínky by je v Itálii nepustili ani do chrámové lodi, natož do kněžiště, kterým se podium za chvíli stalo. A východní křesťané, ti chápou přístup na posvátné místo opravdu posvátně  ... A přitom u  nich se vyslanci cítili jako v nebi, jak bylo řečeno  v kázání. A já jsem se přede mší svatou cítil jako v divadle. Že jsem nebyl sám prozradil i potlesk, patřil jim, holky, vedoucí i autor si to zasloužili. Potlesk patří všem hercům, zpěvákům i baletníkům, kteří chtějí pobavit (i povznést) lidi. Kdo však něco dělá pro slávu Boží, ten potlesk nepotřebuje.  Ne nám, ale svému jménu zjednej slávu, Hospodine - žalm 113
A hlavně:  Svatý Jan Pavel II. říká jasně, že nejlepší přípravou na mši svatou je růženec. Řekli svatí a to platí.
A říjen je měsícem růžence!
 Pěší             Poutí        Podpořme

    N  E  K                                                                              

V pátek 16. října

 

poutnik.jpg10:15 ve Sloupě u Panny Marie Bolestné

- 16 km Moravským krasem

- Rozjímavý biblický růženec

- po celou pouť doprovázejí kněží ze Křtin

 

15:00 ve Křtinách

- Korunka k Božímu milosrdenství ve stejnojmenné kapli,

- mše sv. u hlavního oltáře

- pak setkání s dalšími poutníky (mohou vyjet Staré osady v 16.00 nebo v 16.15)

17:00 odchod ze Křtin

- 16 km po staré poutnické

- Rozjímavý biblický růženec

21:00 - 22:00 v Husovicích  v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně  - adorace a večerní modlitba

Poutnický nocleh u bratří františkánů (spacáky a karimatky svoje), brněnští přespí doma.

 

V sobotu 17. října

7:00 -  8:00 ranní modlitba, adorace  a odchod

9:00 příchod k na náměstí Svobody a přípravný program, NEK

 

Přihlášky zde anebo 736529221

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)