Křtinská vánoční zvonohra

20.12.2015 - poutní místo Křtiny

VÁNOČNÍ ZVONOHRA

VE KŘTINÁCH L.P. 2015

 zvon-sv.josef.jpg

Od Hodu Božího až do Nového roku hraje zvonohra, jejíchž prvních 15 z celkem 33 zvonů právě před 11 lety - 9.10.2004 - požehnal nuncius Diego Causero, causero.jpg

*/*  ve 12:06 - po poledním klekání

*/*  a při západu Slunce

Díky Bohu, který stvořil Slunce, Měsíc a Zemi a vše, co je na ní, můžeme využívat slunečního tepla a světla

a díky http://calendar.zoznam.sk/ přesně víme, kdy zapadá slunce ve Vyškově a kdy v Blansku.

Ve Křtinách je to tím pádem přesně uprostřed, tedy

v pátek 25/12 2015 v 15:57 h.

(Na Boží Narození o bleší převalení),

v sobotu 26/12 v 15:57:30 h.,

v neděli 27/12 v 15:58 h.,

v pondělí 28/12 v 15:59 h.,

v úterý 29/12 v 16:00 h.,

v středu30/12 16:00:30 h.,

ve  čtvrtek 31/12 v 16:01 h.,

v pátek 1/1 2016 v 16:02 hodin

(Na Nový rok o slepičí krok).

Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14, protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.

Zvonohra hraje

A: Pásmo 14 koled v celkové délce 16 minut a 46 vteřin

Chtíc, aby spal -- Narodil se Kristus Pán -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Tichá noc, přesvatá noc -- V půlnoční hodinu -- Dej Bůh štěstí -- Poslouchejte křesťané -- Já bych rád k Betlému -- Z nebe jsi přišel -- Vítaný buď, Ježíšku -- Pásli ovce valaši.

B: Pět nejznámějších koled

Narodil se Kristus Pán -- Chtíc, aby spal -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Vítaný buď Ježíšku.

C: Pět lidových koled

Tichá noc -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Pásli ovce valaši -- Já bych rád k Betlému.

Pásmo A se spouští automaticky v neděli a v sobotu, v jiné dny si můžete vybrat.

Přátelské doporučení: Lépe se poslouchá s mírným odstupem (v protilehlém podloubí).


My děkujeme:

*                  Bohu za stvoření Země a celého vesmíru a za šikovnost a nápaditost, kterou dal člověku

*                  Pánu Ježíši za jeho narození, které nám přineslo vykoupení

*                  Panně Marii za to, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a učinila tolik zázraků

 

*   zemřelým dobrodincům,

zvláště J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J. Matuškovi a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali, stavěli, opravovali a udržovali, otci Tomáši Prnkovi za nápad a dotažení zvonohry do konce

*   současným dobrodincům,

zvláště Petrovi a Květě Manouškovým za výzdobu a ulití 33 zvonů o celkové váze kolem 2 a půl tuny, 33 dárcům, jejichž jména jsou na zvonech a na seznamech u zvonohry i na internetu zde, varhaníku Radku Rejškovi za nahrání 90 písní a mnoha dalším za ostatní práce, za údržbu, dohled na stroj a úklid kolem.

 V chrámu Páně je u Betléma      Ježíškova  pošta     

a čeká na naše dopisy, ve kterých Ježíškovi poděkujeme  za dárky:

  **    za ty, které jsme našli pod stromečkem,

  **   i za další věci, události a lidi, kterými jsme  byli obdarováni.

************   Děkovat mohou a mají děti i dospělí,

************ v dopise se můžeme obrátit i k Bohu anebo k Panně Marii.

 

Na faře - budova čp. 72

s nápisem SALVE  = buď/te zdráv/a/i/y 

  • se v přízemí můžete zastavit u čestné tabule, pořízené k 290. výročí úmrtí J. B. Santiniho Aichla (+7.12.1723), k 310. výročí narození opata K. J. Matušky (*5.2.1703) a k 40. výročí příchodu otce Tomáše Prnky do Křtin (1. mši sv. zde měl 6.12.1973). Je zde otevřeno až do západu slunce a díky vaší modlitbě (případně i zapálené svíci) se tabule stane místem vděčnosti a zbožnosti.
  • V poschodí si můžete prohlédnout galerii kněží ve Křtinách a galerii kněží rodáků z naší farnosti, otevřenou k 1. výročí úmrtí P. Tomáše Prnky (29.3.2013) a k 50. výročí úmrtí našeho rodáka kněze vyznavače P. Jaromíra Pořízka (14.11.1964).
  • Na požádání ukážeme i starý třebíčský betlém, který zachránil o. Tomáš Prnka. Je umístěn ve farním sále v 1. poschodí.            
  • V mezipatře je tam po celý den otevřeno jedno skromné WC.
  • treb.betlem.jpg

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)