Křtinská vánoční zvonohra

20.12.2015 - poutní místo Křtiny

VÁNOČNÍ ZVONOHRA

VE KŘTINÁCH L.P. 2015

 zvon-sv.josef.jpg

Od Hodu Božího až do Nového roku hraje zvonohra, jejíchž prvních 15 z celkem 33 zvonů právě před 11 lety - 9.10.2004 - požehnal nuncius Diego Causero, causero.jpg

*/*  ve 12:06 - po poledním klekání

*/*  a při západu Slunce

Díky Bohu, který stvořil Slunce, Měsíc a Zemi a vše, co je na ní, můžeme využívat slunečního tepla a světla

a díky http://calendar.zoznam.sk/ přesně víme, kdy zapadá slunce ve Vyškově a kdy v Blansku.

Ve Křtinách je to tím pádem přesně uprostřed, tedy

v pátek 25/12 2015 v 15:57 h.

(Na Boží Narození o bleší převalení),

v sobotu 26/12 v 15:57:30 h.,

v neděli 27/12 v 15:58 h.,

v pondělí 28/12 v 15:59 h.,

v úterý 29/12 v 16:00 h.,

v středu30/12 16:00:30 h.,

ve  čtvrtek 31/12 v 16:01 h.,

v pátek 1/1 2016 v 16:02 hodin

(Na Nový rok o slepičí krok).

Na Silvestra a na Nový rok budou ještě další koledy ve 14:14, protože o půl třetí začne pobožnost a ve 3 hod. bude mše sv. potažmo Radostná cesta.

Zvonohra hraje

A: Pásmo 14 koled v celkové délce 16 minut a 46 vteřin

Chtíc, aby spal -- Narodil se Kristus Pán -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Tichá noc, přesvatá noc -- V půlnoční hodinu -- Dej Bůh štěstí -- Poslouchejte křesťané -- Já bych rád k Betlému -- Z nebe jsi přišel -- Vítaný buď, Ježíšku -- Pásli ovce valaši.

B: Pět nejznámějších koled

Narodil se Kristus Pán -- Chtíc, aby spal -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Vítaný buď Ježíšku.

C: Pět lidových koled

Tichá noc -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Pásli ovce valaši -- Já bych rád k Betlému.

Pásmo A se spouští automaticky v neděli a v sobotu, v jiné dny si můžete vybrat.

Přátelské doporučení: Lépe se poslouchá s mírným odstupem (v protilehlém podloubí).


My děkujeme:

*                  Bohu za stvoření Země a celého vesmíru a za šikovnost a nápaditost, kterou dal člověku

*                  Pánu Ježíši za jeho narození, které nám přineslo vykoupení

*                  Panně Marii za to, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a učinila tolik zázraků

 

*   zemřelým dobrodincům,

zvláště J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J. Matuškovi a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali, stavěli, opravovali a udržovali, otci Tomáši Prnkovi za nápad a dotažení zvonohry do konce

*   současným dobrodincům,

zvláště Petrovi a Květě Manouškovým za výzdobu a ulití 33 zvonů o celkové váze kolem 2 a půl tuny, 33 dárcům, jejichž jména jsou na zvonech a na seznamech u zvonohry i na internetu zde, varhaníku Radku Rejškovi za nahrání 90 písní a mnoha dalším za ostatní práce, za údržbu, dohled na stroj a úklid kolem.

 V chrámu Páně je u Betléma      Ježíškova  pošta     

a čeká na naše dopisy, ve kterých Ježíškovi poděkujeme  za dárky:

  **    za ty, které jsme našli pod stromečkem,

  **   i za další věci, události a lidi, kterými jsme  byli obdarováni.

************   Děkovat mohou a mají děti i dospělí,

************ v dopise se můžeme obrátit i k Bohu anebo k Panně Marii.

 

Na faře - budova čp. 72

s nápisem SALVE  = buď/te zdráv/a/i/y 

  • se v přízemí můžete zastavit u čestné tabule, pořízené k 290. výročí úmrtí J. B. Santiniho Aichla (+7.12.1723), k 310. výročí narození opata K. J. Matušky (*5.2.1703) a k 40. výročí příchodu otce Tomáše Prnky do Křtin (1. mši sv. zde měl 6.12.1973). Je zde otevřeno až do západu slunce a díky vaší modlitbě (případně i zapálené svíci) se tabule stane místem vděčnosti a zbožnosti.
  • V poschodí si můžete prohlédnout galerii kněží ve Křtinách a galerii kněží rodáků z naší farnosti, otevřenou k 1. výročí úmrtí P. Tomáše Prnky (29.3.2013) a k 50. výročí úmrtí našeho rodáka kněze vyznavače P. Jaromíra Pořízka (14.11.1964).
  • Na požádání ukážeme i starý třebíčský betlém, který zachránil o. Tomáš Prnka. Je umístěn ve farním sále v 1. poschodí.            
  • V mezipatře je tam po celý den otevřeno jedno skromné WC.
  • treb.betlem.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)