Statistika věda je ........ - Hasičská pouť podrobně

16.05.2015 - poutní místo Křtiny

 

Hasičská pouť Křtiny

26.dubna 2015

Čtrnáctá Hasičská pouť Křtiny, pořádaná farností Křtiny, ve spolupráci s městysem Křtiny a s SDH Křtiny, Kanice, Bukovina, Babice n.Sv., letos začínala za chladnějšího počasí, ale v průběhu ukázek se již ukázalo mezi mraky i sluníčko, přišel však i kraťoučký déšť. K registraci se dostavili zástupci 35-ti SDH se 458 hasiči z Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina i z Dolního Rakouska. Je pravděpodobné, že zde bylo i několik sborů, kteří se nezaregistrovali. Průvod ze křtinského koupaliště vedla kanická koněspřežní stříkačka tažená koňmi a za ní následovaly mažoretky Hvězdičky ze Zastávky, dechová hudba Sivická kapela a dále 12 praporečníků s hasičskými prapory, historická hasičská vozidla, pěší zástupci sborů s tabulemi s názvy sborů a za nimi téměř 40 zásahových hasičských vozidel.

Průvod hasičů vedený praporečníky vešel za hlavním celebrantem R.D. Mgr. Pavlem Rostislavem Novotným O.Praem., duchovním pro hasiče v rámci brněnské diecéze, dále za starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje a okresu Brno-venkov br.Josefem Gargulou a za starostkou sdružení Brno-město Bc.Zdeňkou Jandovou do chrámu panny Marie Křtinské. Slavnostní mše svatá sloužená k patronu hasičů, sv.Floriánu, páterem Novotným se letos velice líbila. Uzavřel ji pan monsignore Jan Peňáz, který potom před kostelem požehnal keramické sošce sv.Floriána, kterou zde předával starosta obce Kanice ing.Vladimír Kalivoda, starostovi SDH Kanice br.Petru Petlachovi a která bude umístěna na kanické zbrojnici.

Následovala zdravice hostů, kterou uvedl starosta městyse Křtiny pan František Novotný. Shromáždění pozdravil pan poslanec Parlamentu ČR ing.arch Jaroslav Klaška, za Jihomoravský kraj pozdravil JUDr.Antonín Osvald, dále zástupci hasičů Bc.Zdeňka Jandová a br.Josef Gagula a zdravici předal i zástupce rakouského sboru ze Spillernu, partnerské obce Kanic, Anton Jarmer.

Hasiči i diváci následně shlédli vystoupení mažoretek Hvězdičky ze Zastávky, ukázku jak se hasilo v dávné minulosti s koněspřežní kanickou stříkačkou z roku 1892 od výrobce R.A.Smekala, dále diváci shlédli miniaturní hasičský útok dětí z přípravky SDH Kanice a závěr patřil ukázce práce s výškovou technikou ze Školního a výcvikového zařízení HZS ČR pod vedením mjr.Petra Kupky. Mezery mezi jednotlivými ukázkami vyplňovala Sivická kapela.

Ve spolkovém domě byla výstavka hasičských atributů pana Kremze z SDH Snovídky a před budovou úřadu byl stánek s Hasíkem pro děti. Zakladateli tradice hasičských poutí Křtiny panu děkanu Tomáši Prnkovi byla v ambitech u jeho pamětní desky umístěna kytice.

Organizaci celé slavnosti zajišťovali vzorně hasiči z SDH Křtiny, Bukovina, Babice n.Sv. a Kanice. O pitný režim vč.naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místní restaurace starali hasiči z SDH Sivice a Bukovina se svými polními kuchyněmi s gulášem či cigárkou z udírny. Dík patří všem organizátorům této slavnosti.

Zajištění pouti při oslavě svátku sv.Floriána by nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěla Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., pivovary Starobrno a Gambrinus, společnost Rulka Coca Cola. Příspěvek poskytly i některé sbory : SDH Viničné Šumice, Kovalovice, Ochoz u B., Kanice, Pozořice, Mokrá, Hostěnice, Řícmanice, Velatice a Křtinské spolky. I jim všem patří dík.

A jako již každoročně zvu na tomto místě všechny příznivce hasičů i hasiče na Hasičskou pouť do Křtin v příštím roce 2016.

Zapsal dne 18.5.2015 ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)