Slunce v kostele o nejkratších a nejdelších dnech

29.12.2016 - poutní místo Křtiny

SLUNCE VE KŘTINÁCH VE DNECH KOLEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Do našeho kostela poprvé slunce zasvítí horními kulatými okny, Je jich dvanáct a proto se je můžeme očíslovat podle hodinek. Dvanáctka pak bude nad hlavním oltářem směrem k zámku, naproti na věži pak šestka a do ambitů ke sv. Anně nám zamíří trojka.

 

28.12. - kdy byl první slunečný zimní den -

vycházelo nad Křtinami slunce v 7:48 a zapadalo v 16:00 hodin,

ale do kostela zasvítilo poprvé až před půl devátou a to zboku horním kulatým oknem č. 4 - od zvonohry - a přímo horními kulatými okny (i podlouhlými pod nimi) č. 7 a 8 - od zelených ambitů (viz plánek dole)

v pravé poledne svítilo okny č. 7, 8, 9 a 11

a naposledy zasvítilo oknem č. 10 do 15:25, oknem č. 12 do 15:36 a oknem č. 11 už jen vodorovně na protější stranu klenby do 15:42 hod.

29.12. ve dnech, kdy slunce vychází nejpozději v celém roce

zasvítilo slunce poprvé oknem č. 4 - od zvonohry - v 8:21 a oknem č. 7. - za novými varhanami - a č. 8 - nad vchodem ze zelených ambitů - v 8:24, z okna nad varhany dosáhlo do prostoru u hlavního oltáře v 8:27 a na oltář přímo v 8:32 h.

Nad lesy se slunce vyhouplo v 8:33 h. - od hlavního vchodu je bylo vidět za kaštanem, stojícím vlevo od Domova \Santini.

18.1. na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 v 8:40 slunce svítilo okny  č. 4 - 7 a 8

 v 15:30 svítilo okny č 7 (úplně zboku) - 10 a 11. Na poslední paprsky jsem nečekal, byla veliká zima. 

 

VE DNECH LETNÍHO SLUNOVRATU

21.6. vychází slunce v 04:46  ale nad bukovské lesy se vyhoupne až později. V 05:35 ozáří farní zahradu, v 05:40 je vidět už na farním dvoře, v 05:45 je vidět od zámku vlevo od věže sv. Anny  a v 05:55 ze schodů před kostelem, kdy se vyhoupne nad lesy vpravo od školy. Do kostela poprvé zasvítí v 05:40 oválným oknem vpravo od hlavního oltáře, ale ozáří jen okenní  klenbu. Pro lepší přehled označíme 12 oválných horních oken jako hodiny a barevnému oknu nad hlavním oltářem dáme „12“ Prvně tedy svítí do okna s číslem 1. Hned poté svítí oválným oknem č.4 - nad vchodem od křížové cesty - a pak velkým oknem pod ním prozáří celý prostor.

30. června

východ  04:50 hodin, slunce začalo svítit v okně č. 1 až  v 05:50 hod., západ 21:02 hod, naposledy svítilo oknem č. 2 do 19:55 a oknem č. 10 do 19:57 h.

9. července

slunce vychází 04:57 a zapadá 20:58, v kostele  poprvé zasvítilo v 05:51 do oken č. 1, 4 a 5, přičemž do č. 1 svítí jen do 5:55 hodin, ale to už začne svítit i do č. 3. Na hlavní bránu zasvítí v 6:05 a večer naposledy svítí přes č. 2 přímo do č. 4 až do  19:54 a přes č. 10 do č. 8  až do 20:04 hodin. Barevným oknem č.  12 přestane svítit slunce poněkud dříve, zhruba v 19:22 hodin, protože se octne ve stínu zámku, a navíc se to u něho nedá přesně určit právě kvůli syté barevné výplni. V době slunovratu proto není okno, kterým by slunce nezasvitlo. Je to díky tomu, že Santiniho stavba nemá pravé úhly, ale jen obliny.

Děkujeme: 

Ø     Bohu za stvoření Země a celého vesmíru a za šikovnost, kterou dal člověku

Ø     Pánu Ježíši za jeho narození, které nám přineslo vykoupení

Ø     Panně Marii, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a učinila tolik zázraků

Děkujeme

 i J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J. Matuškovi a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali, stavěli, opravovali a udržovali. Díky otci Tomáši Prnkovi a ostatním kněžím, zpěvákům, varhaníkům, farníkům i poutníkům, kteří je naplňovali modlitbami, zpěvy a hudbou.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)