Přehled roku spásy MMXIV v naší farnosti

03.01.2015 - poutní místo Křtiny

A: Astronomicky a meteorologicky

 

Rok spásy 2014. od narození Pána Ježíše v Betlémě začal teplou zimou, vůbec se nechumelilo, jaro byla také teplé a suché, stejně jako začátek léta. Teprve koncem srpna začalo pršet a poměrně dlouho to vydrželo. Podzim byl opět mírný, nebyly mrazíky, takže listí padalo skutečně až v listopadu. Vánoce byly teplé a zelené, sníh se objevil až na sv. Štěpána. 

B: Boží služebníci a služebnice

Ve farnosti slouží farář Jan Peňáz, kaplan Jiří Paleček, jeho spolužák, na varhany hraje MgA Lukáš Sotolář, František Zapletal a začala Marie Pospíšilíková, v Bukovince Tomáš Cacek. Kostel uklízejí Gerhard Kollinger, Stanislava Hamerská, Ing Karel Pospíšilík CSc, v létě také Anna Giuriato, roz. Bednářová, o kostel v Bukovince se starají Horáčkovi a Ondráčkovi, o kostel v Březině Božena Neužilová a Alena Poláková. O nástěnky se stará Marie Pospíšilíková, praktickou pomoc v čemkoli poskytují ochotně Magulovi a Ševčíkovi. V zimě se sněhem velmi pomáhá Karel Kocman.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 53 lidem (loni 66, předloni 154). Podle věku:  46 do jednoho roku, 6 do 7 let, jedna sestra nad 14 let. Podle pohlaví a bydliště: 30 chlapcům (2 ze Křtin, 6 z přifařených obcí a 22 odjinud) a 23 děvčatům (1 ze Křtin, 3 z přifařených obcí a 19 odjinud).  O. Jan pokřtil 37, o. Jiří 15 a jeden cizí kněz jedno dítě ale ne ze své farnosti.

2) Základem společnosti je rodina. Letos bylo oddáno 28 párů (loni 28, předloni 44), 16 krát katolík a katolíkem, jednou katolík s pokřtěným jiného vyznání, 11 krát katolík s nepokřtěným. Podle obcí: 1 ženich byl ze Křtin, 4 z přifařených obcí a 23 odjinud, 2 nevěsty byly ze Křtin, 4 z přifařených obcí a 22 odjinud. O. Jan oddal 11 párů, o. Jiří také 11, šestkrát oddával cizí kněz nebo jáhen, jednou z toho ten poslední udělal málem představení.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme: O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou.

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest rozloučili s 10 farníky (loni 14, předloni 22).  Bylo pohřbeno 6 mužů a 4 ženy: ze Křtin 3 farníci, z Březiny 4, z Bukovinky 2 a z Habrůvky 1. Do země byli pohřbeni: ve Křtinách jedna sestra, v Bukovince dva lidé, 7 pohřbů bylo žehem. O. Jan pohřbíval pětkrát, o. Jiří čtyřikrát, jeden pohřeb vedl cizí kněz.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Maria a ve stoje zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) První svaté přijímání bylo letos podáno  v Bukovince 3 dětem.

5) Počty žáků ve školách nás asi rozesmutní, protože dětí pořád ubývá.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Ve Křtinách učíme 9 dětí z prvního stupně ve škole, 5 dětí z druhého stupně na faře, v Březině učíme 1 dítě a v Bukovině 4.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Na začátku roku byla zjištěna krádež starých latinských a německých knih, díky precizní práci kriminalistů už se je všechny podařilo zajistit v různých antikvariátech. Z toho důvodu také byly zbývající staré knihy převezeny do úschovy v Diecézní knihovně a staré pergameny předány do úschovy Státnímu archivu Brno.

Do Křtin připutovali první pěší poutníci 1.2. z Rousínova se svým farářem a 1.5. tradičně farníci z Husovic se svými kněžími a řeholními bratry.

 

Ze Křtin vyšli 4.5. pěší poutníci do k Panně Marii Cách na hranicích Německa, Belgie a Holandska. Na 1. etapu na Vranov nás šlo 58, do Prahy (270 km ze Křtin) došlo 12 poutníků, na první  mariánské poutní místo za českobavorskými hranicemi ve Fahrenbergu  (469 km ze Křtin) nás došlo 12 Čechů, 5 Němců a 5 krajanů se přidalo, do Bamberga došli 3 Češi, odtud s nimi šli 3 Francouzi a 7 posledních  desítek kilometrů nás šlo 16 - Češi a 4 Francouzi (z toho 3 Češi celou trasu, celkem 1120 km).

Brněnskou pěší pouť 8.5.2014 nastartovali 3 otcové. Otec generální vikář Jiří Mikulášek, otec děkan Slouk a otec Hylmar. Prvními krůčky pouť symbolicky zahajovala 1,5 letá dcera Eliška hlavního organizátora pouti Tomáše Rozsypala (a autora této krátké zprávy) spolu se svým dědečkem (vzápětí nasedla do kočáru). To mělo představovat generační spojení a touhu předávání našich tradic. Také to znázorňuje ideální členy poutě. Byli jsme skupina 30 lidí, ale po cestě se na určitých místech připojovali ještě další účastníci s kočárky. Cesta vedla přes Moravský kras kolem dvou křížů, které s námi dva jdoucí otcové světili. 
Cesta nás dovedla k překrásnému křtinskému kostelu, kde jsme znaveni společně slavili mši svatou a poprosili za město Brno a její obyvatele.
brn.pesi-pout2014.jpg
 Do Křtin na první pouť 31. 5. 2014 připutovalo z Hulína pěšky 45 poutníků, nejmladší jednoroční se vezl v kočárku, nejstaršímu bylo šedesát dva, z Břestu při 221. pouti přišlo 105 poutníků od pěti do 83 let, přímo z domu jich šlo pěšky 17 a ti měli našlapáno padesát pět kilometrů. Z Benešova (35 km) přišlo 100 pěších i s kapelou, letos to už byla jejich 171. pouť. Toto tradiční putování se po druhé světové válce stalo děkovnou poutí, protože Benešov tenkrát o vlásek unikl vyhlazení trestním komandem za partyzánský odpor. Nejmladší roční poutníček se vezl, poctivě šlapala sedmiletá poutnice a nejstarší měl 77 let. Ze Šlapanic přijela stovka a šli od kraje obce. Stejným způsobem ale s kapelou přišla procesí  z Pavlovic u Kojetína, Brodku u Prostějova  a Otaslavic.

Na hlavní pouť přišli pěšky poutníci  z Adamova a Blanska a celou mši svatou připravili oni, včetně kazatele, jímž byl všemi Blanenšťáky milovaný jejich bývalý farář, dnešní generální vikář, Jiří Mikulášek. Z Boskovic vzdálených 32 km přišlo pěšky 30 poutníků s oběma svými kněžími.

Týden po hlavní pouti přišli tradičně z Pozořic, v závěru pouti jich šlapalo pěšky téměř 40, celkem jich bylo víc jak sto. Připutovali také sloupští, 18 jich ušlo celých 18 kilometrů a do kostela jich s poutním praporem vstoupilo bezmála dvě stě.

V sobotu před hanáckou poutí 28.6.2014 připutovalo z Němčic na Hané a Hrušky 60 poutníků od 3 do 70 let, ušli 17 km pěšky a ještě 40 za nimi dojelo autobusem, z Křenovic u Kojetína a okolí přišlo 43 poutníků od 3 do 83 let, ušli 18 km a dojel za nimi také plný autobus. Každá skupina měla svou mladou kapelu, ty se pak při večerních bohoslužbách spojily a dlouho do večera pak vyhrávaly na náměstí.

V neděli 29.6. na společnou vyškovskou a hanáckou pouť přišlo pěšky z Vyškova - 20 km - 50 poutníků od 8 do 75 let a pět jich přijelo na kole. Z Ivanovic na Hané přijely autobusy a s nimi 15 krojovaných dětí, mladých i starších, k nim se v krojích  přidala ještě dvě děvčata z Dědic.

Ze Křtin do Křtin při 4. PĚŠÍ POUTI po všech 4 mariánských místech Moravského krasu 25.7. na o svátku sv. Jakuba patrona poutníků v 4.54  vyšlo 14 poutníků od fary, mezi nimi hodně mladých mužů z okolí. Přes Sloup,  Blansko a Vranov došlo do Adamova 25 poutníků  a ve Křtinách v 21.24 hod. jich 20 vstoupilo do chrámu Páně. Z toho 11 jich šlo od začátku, tedy 55 km, a z toho dva ze Slovenska, takže pouť byla opravdu mezinárodní.

Do Křtin přišlo ve středu 20. srpna 67 pěších poutníků z Vysočiny a  ze Křtin druhý den jich 72 pokračovalo na Velehrad - celkem ušli 150 km.

Do Křtin  přišlo pěšky 8.11. z Brna přes deset mladých při první pouti za dobrou volbu životního povolání a partnera. 22.11. také pěšky připutovali farníci z Tvarožné se svým knězem, který pro ně a pro další, kdo je dojeli autem, měl mši svatou.

Do Křtin a do Bukovinky přijela 15.11. asi stovka poutníků z Dolních Bojanovic k 50. výročí smrti jejich faráře P. Jaromíra Pořízka, vězněného pro věrnost v kněžské službě, narozeného  a pohřbeného v Bukovince. V místě narození a místě křtu byl vyvěšen pamětní zápis.

Vlajky na faře

Po vzoru poutního místa Compostela, kde na proti kostelu na druhé straně náměstí vlají čtyři vlajky: zlatomodrá evropská, zlatočervená španělská, pak vlajka místní země Galicie a poslední byla městská, začaly i ve Křtinách na faře nad  kostelem vlát čtyři vlajky: evropská, státní, moravská a křtinská.

Přednášky na faře

vždy na první pátek, kdy je odpolední adorace a večerní mše svatá, po ní přednáška a pak debata a posezení na faře:

Pátek  3.1. přednáška o národní pouti do Svaté Země -  sestra Svobodová z Ostrova

Pátek 7.2. přednáška pěšího poutníka do Jeruzaléma Petra Badoška

Pátek 7.3. přednáška historika Dr Malého o dodnes ožehavých tématech církevních dějin

Pátek 4.4. přednáška Dr Josefa Paly: Bělorusko na vlastní oči.

Pátek 2.5 přednáška ing Výlety z Kyjova o pletení obvazů pro malomocné v Indii

Pátek 6.6. Anežka Brtníková přednáší o své práci v misiích v Africe

Pátek 7.11. přednáška o staré poutní cestě z Brna do Křtin a film o památkách na ní

(v září a říjnu bylo "jen" posezení a v prosinci dostal přednost svatý Mikuláš)

Stránky na internetu:

Poutní místo má své stránky  - k novému roku 224509 návštěv, poutnické stránky faráře - 343961 návštěva.

E: Ekonomický a stavební přehled

Pokračuje se v opravě oltáře 14. svatých pomocníků, letos jsme za restaurování  andělů zaplatili 550 tisíc, za odvlhčení kostela v Bukovince 30 tisíc, za opravu zdi mezi farou a zámkem 90 tisíc, za opravu střechy na poutním kostele 75 tisíc a za opravu vchodu do fary 12 tisíc.

Protože brožurka o našem kostele  s popisem stavby a obrazů a soch už byla rozebrána, sepsal Dr Karel Kavička z Prostějova, který už napsal knihu o svém farním kostele a o více dalších, novou knihu o našem poutním místě. Jsou v ní i další věci, především dějiny farnosti až do dnešního dne a některé údaje jsou tam zveřejněny úplně poprvé: seznam zvonů a jejich dárců, seznam kaplanů a kněží  rodáků, seznam votivních obrazů. Vydalo ji Kartuziánské nakladatelství Brno a stálo to 187500 Kč.

Všechny tyto výdaje činily celkem 1 milion 74 tisíc 5 set korun. Na opravu andělů přispělo Ministerstvo kultury  150 tisíc, Jihomoravský kraj 140 tisíc, na Bukovinku přispěla obec 25 tisíc, na vydání knihy Městys Křtiny 50 tisíc, Jihomoravský kraj 50 tisíc a Školní lesní podnik (o kterém se tam autor pochvalně zmiňoval) 6800 Kč. Zbytek  - tedy 652 700 Kč jsme dali z vlastních zdrojů, ze sbírek a darů.

 

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Popeleční středa - 18.2. 2015

Hod Boží velikonoční - 5.4. 

Posvícení (21.4.1771) 19. dubna 2015

14. hasičská pouť 26. dubna

Brněnská pěší pouť 8. května

První jarní pouť 16. a 17. května

Hod Boží svatodušní a hlavní pouť 23. a 24. května

Orelská pouť31. května

Vyškovská pouť 14. června

3. pouť za oběti totalit 21. června

Hanácká pouť 27. a 28. června

5.pěší pouť ze Křtin do Křtin  - na sv. Jakuba  - v sobotu 25. července

Svatoanenská pouť 26. července

Pouť v Bukovince 16. srpna

6. korunovační pouť 30. srpna

Hody (Jména Panny Marie 12.9.) 13. září

Dušičková pouť 18. října

17. svatohubertská pouť 8. listopadu

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za vše, čím nám pomáháte sloužit  na naší pouti za Božím královstvím.

Pán Bůh zaplať všem varhaníkům a varhanicím a všem zpěvákům a zpěvačkám. Pán Bůh zaplať všem ostatním, kdo hrají v kaplích.

Pán Bůh zaplať za zpívání žalmů a vedení zpěvu každý den za stále nové nástěnky.

Velké Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i v dalších kostelích a kaplích i na faře. Pán Bůh zaplať zvoníkům a všem, kdo stavěli Betlém, a zdobili kostel.  

Pán Bůh zaplať za každou práci pro kostel, faru i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Jihomoravskému kraji, městysu Křtiny a obci Bukovinka a Školnímu lesnímu podniku Křtiny za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

Děkujeme  také všem našim zemřelým dobrodincům, data úmrtí těch nejznámějších z nich jsou zde:

11. února 1929 zemřel JAN II. Z LICHTENŠTEJNA

10. března 1230 zemřel LEV Z KLOBOUK, zakladatel s manželkou RICHENZOU - REJČKOU

29. března 2013  zemřel P. Tomáš PRNKA

8. dubna 1691 zemřela ZUZANA KATEŘINA LIBORIE MORKOVSKÁ ZE ZÁSTŘIZL

17. července 1850 zemřel FRANTIŠEK XAVER DIETRICHSTEIN Z BOSKOVIC

26. července 1687 zemřel JAN BOHUŠ VÁCLAV MORKOVSKÝ ZE ZÁSTŘIZL

22. srpna 1969 zemřel P. František  MAREK

26. srpna 1329 zemřel JINDŘICH Z LIPÉ

3. listopadu 1777 zemřel opat KRYŠTOF JIŘÍ MATUŠKA

7. prosince 1723 zemřel JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL

17. prosince 1990 zemřel P. Jaroslav SAMSON

 

SMILUJ SE NAD NIMI I NAD OSTATNÍMI KNĚŽÍMI, ŘEHOLNÍKY A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ  

ŽIVOTEM VĚČNÝM.

SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA.

AMEN.

Na poděkování  zazpíváme 1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 25 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena.

Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Jsme občané ČR, žijeme na Moravě, jsme katolíci a patříme do Evropy.

To vše vyjádříme posledními 3 písněmi. Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Pak zazpíváme obě sloky tzv. papežské hymny č. 931 a pak bez varhan hymnu naší republiky. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

 


Komentáře:

poděkování | P. René - 31.12.2009

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)