POZDRAV ZE KŘTIN - náš farní a poutní občasník - Ročník 2010

18.12.2016 - poutní místo Křtiny

  Ročník 21    Číslo     1/2010

Milí poutníci a farníci!

            S „ Pozdravem" vám posíláme i bohatý program našeho letošního jubilejního roku. Osmisté výročí je jistě velmi významné. Je především příležitostí si připomenout bohatou historii.křtinského poutního místa. Legendární vyprávění jde ještě dále. Říká, že základem zdejšího duchovního pramene byla misie sv. Cyrila a Metoděje. Ve zdejším údolí křtili poutníky putující k tehdejšímu významnému kultovnímu místu v Býčí skále. Proto „Údolí křtu", později Křtiny. Historikové se opírají většinou o údaj, který je uveden na kapličce v nedaleké Bukovince: „Zde se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská". Křtinská kronika zaznamenala slavnost sedmistého výročí v roce 1910.

            Bohatá je historie našeho poutního místa. Předpokládáme, že bohatý bude i celý jubilejní rok. 1. května přivítáme našeho vzácného poutníka kardinála Giovanni Coppu, kterého také přivítají fanfáry souborů loveckých trubačů. Jubileum není jen vzpomínání, ale vede nás, abychom především prohloubili náš duchovní život i mariánskou úctu. Proto i náš brněnský biskup vyhlásil pro naše poutníky odpustky, jak je uvedeno v přiloženém jubilejním programu.

            Srdečně vás všechny zveme. Přejeme vám i sobě, aby nás všechny křtinské jubileum obohatilo láskou Boží i přímluvou Panny Marie.

            K tomu vám ze srdce žehnáme a přejeme radostné prožití svátků velikonočních.

 

P. Jan Peňáz

P. Tomáš Prnka

1/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pořad poutí ve Křtinách v roce 2010

s podrobnostmi o tradičních bohoslužbách nad rámec programu Jubilejních oslav

 

25. dubna (neděle) - Hasičská pouť

7:30 hod. ranní mše svatá

9:50 hod. průvod jednotek zúčastněných hasičských sborů (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)

10:30 hod. poutní mše svatá

11:40 hod. ukázky zásahů a činnosti hasičů (zásah koněspřežní stříkačkou, ukázka činnosti mládeže, způsoby záchrany osob z hořící budovy úřadu


1. května (sobota) - Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba

oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela

Program obohatí Kantila a hornisté z Čech a Moravy. Více info - viz Jubilejní program

 

8. května (sobota) - Pouť brněnské mládeže

spojená s Hvězdicovitou poutí okolních děkanátů za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška

viz Jubilejní program

 

15. května (sobota) - 1. jarní pouť

8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulínu

8:45 hod. mše svatá pro poutníky z Bzence

10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Žalkovic a další

Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další.

17:30 hod. májová pobožnost

18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod - viz Jubilejní program

 

16. května (neděle) - 1. jarní pouť

Mše svaté: 6:15 - 7:30 - 9:00 hod.

V 10:30 hod. slouží Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský, více info - viz Jubilejní program

Ve 14:00 hod. požehnání.

Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.

 

22. května (sobota) - Hlavní pouť

8:00 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků

16:00 hod. mši sv. bude sloužit Mons. Ladislav Tichý

18:00 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod - viz Jubilejní program

Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další.

 

23. května (neděle - Hod Boží svatodušní) - Hlavní pouť

Mše svaté: 6:15 - 7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod. bude sloužit Thomas Handgrätinger, OPraem. z Říma, generální opat řádu premonstrátů

Více info - viz Jubilejní program

Ve 14:00 hod. požehnání.

Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.

 

24. května (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod.

 

30. května (neděle - Nejsvětější Trojice) Orelská pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod. Dopoledne připutují poutníci z Pozořic.

V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá bude za účasti Mons. Jána Sokola, emeritního arcibiskupa trnavského - viz Jubilejní program

Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.

17:00 hod. pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince.

1/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mariánské soboty 2010

 

Již po dvacáté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.

Tradiční program: 15:30 hod. modlitba růžence, mše svatá a rozdávání požehnaných pokrmů.
Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

10. dubna        přeložena z 3. dubna (Bílá sobota)

1. května         dopoledne s kardinálem Coppou - slavnostní bohoslužba k zahájení oslav Jubilea

5. června         budou slavit salesiáni a farníci z Brna - Žabovřesk a Líšně

3. července     bude patřit blanenské a adamovské farnosti

7. srpna           připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané

Povede P. Boguslaw Jonczyk

4. září             tradičně přijedou poutníci z Čejkovic se svým knězem

2. října            připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími

6. listopadu     očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné

4. prosince      poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou

Povede ji P. Pavel Kopecký z Letovic

-----------------------------------------------------------

Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně!

 

 

noc kostelů ve Křtinách - pátek 28. května 2010 (v rámci oslav Jubilea)

 

Program:

17:50 - 18:00 Vyzvánění
18:00 - 19:15 Mše svatá a po ní adorace

19:15 - 19:30 Zvonohra

19:30 - 20:00 Původ a význam sochy Panny Marie křtinské (přednáška)
20:00 - 20:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky

20:15 - 21:00 „Zázračná" Madona (přednáška)

21:00 - 21:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky

21:15 - 22:00 Mariánská ikonografie chrámu (odborný výklad)

22:00 - 22:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky

22:15 - 22:30 Bavorské litanie (lidé se mohou přidat)

20:00 - 22:30 Prohlídky míst (1. chrámová loď, 2. kůr, 3. oratoř, 4. kostnice,
                       5. staré ambity, 6. nové ambity, 7. zimní kaple s občerstvením)

20:00 - 22:30 Stálý program pro děti i dospělé u sv. Anny
22:30 - 23:00 Te Deum a zakončení

Průvodce dělají premonstrátští bratří, novicové a místní laici. Kněží místní i řádoví jsou lidem k dispozici.

 

 

Jubilejní rok 2010  

 

Fatimské pobožnosti 2010

 

V Březině v nich budeme pokračovat již po patnácté.

Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá.
Příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Termíny jsou tyto:

13. května (čtvrtek)               přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.

13. června (neděle)                bude s námi P. Pavel Kopeček.

13. července (úterý)               povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic.

13. srpna (pátek)                    bude s námi P. Kamil Sovadina O.Praem. z Křenovic u Slavkova

13. září (pondělí)                   povede P. Miroslav Parajka.

13. října (středa)                    uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela.

-----------------------------------------------------------

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!"

Všechny vás srdečně zveme jak k pobožnostem prvních mariánských sobot u trůnu Panny Marie Křtinské, tak i fatimských zastavení v novém březinském kostele. Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí Božích.

 

 

 

1/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. června (čtvrtek) v 17:00 hod. v Bukovince mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici.

6. června (neděle) - v 7:30 hod. mše svatá a po ní Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny.

 

13. června (neděle) - Vyškovská pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod. hlavní mše svatá, celebruje P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku

13:00 hod. adorační pobožnost - viz Jubilejní program

 

20. června (neděle)

Připutují poutníci ze sloupské farnosti.

 

26. června (sobota) - Hanácká pouť

18:30 hod. mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora - viz Jubilejní program

Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.

 

27. června (neděle) - Hanácká pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.

V 10:30 hod. bude sloužit Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický - viz Jubilejní program

Ve 14:00 hod. požehnání.

Poutníci: Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, Račice, Orlovice, Chvalkovice a další.

 

4. července (neděle) - Tradiční votivní pouť

9:00 hod. pro Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice

10:30 hod. pro Lipovec a Kulířov

14:00 hod. rozloučení s poutníky.

 

25. července (neděle) - Svatoanenská pouť

7:30 hod. mše svatá v kostele

9:00 hod. mše svatá v kapli sv. Anny

10:30 hod. mši svatou slouží mikulovský probošt Stanislav Krátký - viz Jubilejní program

Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další.

Ve 14:00 hod. požehnání.

 

15. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje

Mše svaté ve Křtinách: 7:30 - 9:00 hod.

V 10:30 hod. bude slavnostní bohoslužba v Bukovince za účasti Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa českobudějovického - viz Jubilejní program

 

29. srpna (neděle) - Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.

V 10:30 hod. slouží Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský - viz Jubilejní program

 

17. října (neděle) - Dušičková pouť

Mše svaté: 7:30 - 9:00 hod.

10:30 hod. slouží strahovský opat Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.

Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a další.

Ve 14:00 hod. požehnání - viz Jubilejní program

 

7. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše

10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté.

 

21. listopadu (neděle) - Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba

oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea

viz Jubilejní program

 

Nedělní mše svaté v poutním období:   od 16. května do 17. října v časech 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.

Mimo poutní období:                           do 9. května a od 24. října v časech 7:30 - 10:30 hod.

1/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoce ve Křtinách 2010

 

28. března                   Květná neděle            Křtiny                         7:30 a 10:30

Březina           9:00

Bukovinka      9:00

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše,
při hrubé bude udělen svatý křest malému  Vítovi

Křtiny                         14:00   Křížová cesta

 

1. dubna                      Zelený čtvrtek            Křtiny                         16:45 a adorace

Bukovinka      18:00

památka poslední večeře

 

2. dubna                      Velký pátek                Křtiny                         16:30

památka umučení Páně, po celý den přísný půst,

bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání,

v 18:30, 19:00 a 19:30 krátké modlitby a zpěvy, mezitím tichá adorace u Božího hrobu, společné zakončení ve 20 hodin

 

3. dubna                      Velikonoční vigilie    Křtiny                         18:30

v ambitech žehnání ohně, velikonoční svíce,

v kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody,

po mši sv. eucharistický průvod přes ambity,

zpívá chrámový sbor

 

4. dubna                      Hod Boží velikonoční

Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

při bohoslužbách žehnání pokrmů

 

5. dubna                      Pondělí velikonoční   Křtiny                         7:30 a 10:30

Bukovinka      9:00

Březina           9:00

 

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!

 

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! Dík i za finanční dary, které posíláte naším běžným účtem č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72.

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

 P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

 P. Jan Peňáz,  http://www.poutnik-jan.cz/

 

Jubilejní rok 2010  

 

Již za necelý měsíc vstoupí naše poutní místo do roku oslav velikého výročí a sice 800 let od zjevení Panny Marie křtinské v nedaleké Bukovince v roce 1210, jak o tom podává zprávu i nápis na místní kapličce „Zde se roku 1210 Křtinská Panna Maria zjevila".

Oslavy budou zahájeny na den výročí 260. let od benedikce křtinského chrámu, tedy 1. května, kdy při slavnostní koncelebrované mši svaté v 10:30 hod. přivítáme vzácného poutníka až z Říma, kardinála Giovanni Coppu. Budou následovat další tradiční i mimořádné „jubilejní" poutě za účasti biskupů a opatů, kteří mají k našemu poutnímu místu nějaký vztah či jsou brněnskými rodáky. Připravujeme také další bohatý program v podobě koncertů, přednášek, výstav atd. Podrobné informace budou přibližně od přelomu roku 2009/2010 zveřejněny na k tomu speciálně zřízených stránkách http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010. Již nyní zde naleznete hodně zajímavých informací. V příštím „jarním neboli velikonočním" Pozdravu plánujeme zaslat brožurku s detailním oficiálním programem oslav Jubilea.

Vše, co s Jubileem bude souviset, bude označeno uvedeným logem. Věnujte tedy prosím těmto informacím zvýšenou pozornost. Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete a přijedete s námi Jubilejní rok oslavit.

Ročník 21      Číslo     2/2010

Milí poutníci a farníci!

 

            Letos prožíváme Velké křtinské jubileum. Uplynulo osm století od zjevení Panny Marie Křtinské v přifařené obci Bukovince. Staletá tradice, staleté putování si jistě zaslouží naši pozornost.

            Jsme potěšeni s dosavadním průběhem oslav Jubilea. Pravidelně vás seznamujeme  s jednotlivými slavnostmi, s tím co se na našem poutním místě děje. A není toho málo. Pravidelně aktuálně vám podáváme zprávy na našich webových stránkách, které vám přibližují slavnosti jak po stránce obrazové, tak textové; je také možno naslouchat v originále zachycené mnohé promluvy
a přednášky.

            Do našeho letního „Pozdravu ze Křtin" jsme se snažili zařadit aspoň část obrázků a textů ze zmíněných slavností. Věříme, že vás zaujmou a tak můžete znovu prožívat posvátné chvíle.

            Mnozí z vás jste osobně spolu s námi prožívali aspoň některé slavnosti. Potěšilo by nás, kdybyste své dojmy a zážitky, ať již elektronicky nebo písemně, nám zaslali. Tak obohatíte jak nás, tak i další zájemce.

            Zároveň uvádíme program, který připravujeme pro další část jubilejního roku. Rádi vás přivítáme! Osobně prožít a zažít slavnost u Panny Marie je opravdu velký duchovní zážitek. A tak se připojíte k velkému zástupu poutníků, kteří po staletí putovali a putují k nejstaršímu poutnímu místu ve Křtinách.

 

Těšíme se na vás a ze srdce žehnáme

P. Jan Peňáz

P. Tomáš Prnka

2/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba - sobota 1. května 2010
oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela
celebruje kardinál Mons. Giovanni Coppa z Říma

Z homilie kardinála Giovanniho Coppy:

„...Křtiny jsou jedním z mnoha mariánských poutních míst, kterými je Morava posetá. Tady,
a podobně v celé české zemi, ať už jsou to krásná údolí nebo hory, je Maria vroucně uctívána. Toto místo má dlouhé dějiny. Po zjevení v Bukovince zde byl postaven velký chrám s přilehlým klášterem premonstrátů, kteří se věnovali službě poutníkům. 24. září 1237 papež Řehoř IX. svěřil toto místo do ochrany svatého Petra. Poutě pokračovaly i během náboženských válek: původní kostel byl zničen, ale v období středověké gotiky zde byly vybudovány dva nové. Dobové kroniky hovoří o řadě zázraků, které se ve Křtinách staly; počet poutníků neustále vzrůstal, takže ročně dosahoval počtu 50 až 60 tisíc. Důležitost, kterou zdejší místo během staletí získalo, si vyžádalo vybudování této baziliky, opravdového klenotu barokního umění, podle plánu architekta Santiniho. ...

Milé sestry, milí bratři. Na této pouti, kterou je náš život zde na zemi, nás Maria vede k Bohu, podává nám Syna, kterého něžně drží ve svých rukou, a ukazuje se nám jako Matka. Ta, která podobně jako my byla poutnicí, nás provází na cestách světa, často strmých a neschůdných, Ona nás předchází v tomto putování, které chceme uskutečňovat ve víře
a s láskou, s vytrvalostí ve zkouškách, s důvěrou a věrností. Provází nás na celé cestě, protože je Odigitria, jak ji nazývají naši řečtí bratři, totiž ta, která správnou cestu ukazuje, a která nám ji skrze odpuštění pomáhá nalézt, kdykoli jsme ji ztratili. Maria nás učí, jak se vždycky zalíbit Pánu jako jeho děti. Panno Maria Křtinská, veď nás do ráje! Pomoz nám vzdávat čest Bohu Otci, napodobovat tvého Syna Ježíše a následovat Ducha svatého, jehož pečeť jsme obdrželi v okamžiku našeho křtu a biřmování! 

Krásná Boží Máti, perlo křtinských strání,

ten, kdo srdce dá ti, dojde požehnání! 

Amen."

(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#homilie-kardinal)

 

Zápis do kroniky - kardinál Mons. Giovanni Coppa:

 

2/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficiální program oslav Jubilea 2010

... co je ještě před námi ...

 

15. srpna - neděle - 10:30 hod.
Slavnostní bohoslužba v Bukovince - na místě zjevení na poli před kaplí

celebruje rodák z diecéze Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

ve 14:00 hod. bude pobožnost a svátostné požehnání


29. srpna - neděle - 10:30 hod.
Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie
celebruje P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský
odpoledne ve 14 hod. koncert na Zvonohru v ambitech chrámu na téma: "Zvony vyzváňajú, pútničkové idú", hraje Radek Rejšek

5. září - neděle - 14:00 hod.
Radostná cesta
začneme v kostele, po jejím skončení půjdeme ke studni a pak do tzv. „nových ambitů" s pozváním na posezení u ohně

 

12. září - neděle - 16:00 hod.

Slavnostní koncert na počest Jubilea v den patrocinia křtinského chrámu
Program:        Charles Gounod - Messe Solennelle

Antonín Dvořák - Te Deum laudamus
pro sóla, sbor, orchestr a varhany
účinkují:         Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,

Dómský smíšený sbor Brno,

Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla a sólisté
varhany:         David Postránecký
dirigent:          Petr Kolař
základní vstupné na místě 150Kč, zlevněné pro studenty, důchodce a držitele ZTP na 100Kč

 

dopoledne v 10:30 hod.
Mše svatá v Březině k 15. výročí posvěcení místního kostela Panny Marie, Matky Církve.

 

18. září - sobota

Den Křtin - odpoledne možnost jít na věž

 

19. září - neděle - 5hod.
Po mnoha letech obnovená pěší pouť z Bukovinky a Křtin do Sloupu, přidají se autobusy. Vrátíme  korouhev, kterou ze Sloupu přinesly poutníci v červnu a která přes zimu zůstane ve Sloupu.

 

26. září - neděle - 7:30 hod.
Mše svatá na poděkování za úrodu

Zástupci jednotlivých obcí přinesou věnce.

 

17. října - neděle - 10:30 hod.
Dušičková pouť
celebruje P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský
odpoledne ve 14:30 hod. koncert na Zvonohru v ambitech chrámu na téma:
"Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango"
neboli "Volám živé, oplakávám mrtvé, rozrážím hromy" (bývalo psáno na zvonech)

 

 

7. listopadu - neděle - 10:30 hod.
XII. svatohubertská mše - káže P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář

Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté.

 

21. listopadu - neděle - 10:30 hod.

Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba
oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea
celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

 

Téhož dne v 16:00 hod.

Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea
a na počest 40-tého výročí založení Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny

program:         Antonio Vivaldi - GLORIA
účinkují:         sólisté, sbor Kantila a orchestr
dirigent:          Lukáš Sotolář
vstupné dobrovolné

Bohoslužbu i koncert bude natáčet naše televize NOE,
slavnostní mše svatá bude v přímém přenosu!

 

Tématická výstava v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla probíhá až do 19. září.

 

Nezapomeňte, že:

- nedělní mše svaté v poutním období: od 16. května do 17. října v časech 7:30 - 9:00 - 10:30 hod.

- mimo poutní období:                         do 9. května a od 24. října v časech 7:30 - 10:30 hod.

 

Mariánské soboty do konce roku

 

7. srpna           připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané

Povede P. Boguslaw Jonczyk

4. září             tradičně přijedou poutníci z Čejkovic se svým knězem

2. října            připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími

6. listopadu     očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné

4. prosince      poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou

Povede ji P. Pavel Kopecký z Letovic

 

Fatimské pobožnosti do konce roku

 

13. srpna (pátek)                    bude s námi P. Kamil Sovadina O.Praem. z Křenovic u Slavkova

13. září (pondělí)                   povede P. Miroslav Parajka.

13. října (středa)                    uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela.

-----------------------------------------------------------

„Krásná Boží Máti, perlo křtinských strání, ten, kdo srdce dá Ti, dojde požehnání!"
(motto Jubilea)

2/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

První jarní pouť - sobota 15. května 2010
celebruje P. Milan Mihulec, SDB

 

Z homilie P. Milana Mihulce:

„...Bez oběti není žádné lidské společenství. Žít ve společenství znamená být pro druhé, a to je někdy oběť. Každá oběť je obtížná pro nás, kteří máme náklonnost k sobectví. Kdo se však dovede obětovat pro druhé, kdo se snaží milovat bez podmínek, nalezne vnitřní pokoj. Bude podoben Ježíši a Marii.

Nedělejme v životě v různých krizových situacích unáhlené závěry a nejprve se snažme podle možností zjistit potřebné souvislosti a okolnosti, a pak v klidu zhodnoťme situaci a jednejme spíše zdrženlivě, věcně a klidně, odevzdaně do Boží vůle s touhou po jednotě v lásce. Všechno, co prozíváme, můžeme to rukama Panny Marie odevzdat, aby to ona tlumočila Ježíši."

 

(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#kazani_mihulec)

 

 

Hlavní pouť - neděle 23. května 2010
celebruje apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero

spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským

 

Z pozdravu apoštolského nuncia na závěr bohoslužby:

„...Rád bych připomněl jedno poselství, které se váže k této svatyni. Řekli mi totiž, že české jméno Křtiny pochází od stejného slovního základu jako "křest". Proč? Protože na tomto místě, když se křesťanství dostalo na Moravu, měli být pokřtěni pohané. Křtiny tedy znamenají místo křtu, místo obrácení a víry.

Připomeňme si, prosím, a znovu oživme náš křest. Ve křtu jsme byli obmyti od našich hříchu, stali jsme se dětmi Božími a bratřími a sestrami Ježíše Krista. Panna Maria křtinská nám připomíná, že chceme-Ii být vskutku Božími dětmi, musíme přemýšlet, mluvit a žít stejně jako myslel, mluvil a žil pán Ježíš a prosit Boha za odpuštění, když se z Pánových cest vzdalujeme.

V této zemi se mnozí lidé stydí za to, že jsou pokřtěni. Naopak my, kteří věříme v dobrotu a v milosrdenství Ježíše Krista "s hrdostí ukazujme znamení naší víry". Každodenně nás zahlcuje moře slov a obrazu; jen málo z toho hovoří ve prospěch Krista a církve. Jsme-li opravdovými křesťany, dávejme my svému okolí vědět, že věříme, že Ježíš je cesta, pravda a život, že se snažíme následovat jeho příklad, protože když napodobujeme jeho, jsme přesvědčení, že náš život dostává důstojnost a je naplňován štěstím. ..."

 

(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#pozdrav_causero)

 

2/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hanácká pouť - sobota 26. června 2010

celebruje P. Marcel Javora, farář ve Vysočanech u Blanska

 

Z homilie P. Marcela Javory:

„...Sv. Alžběta tedy nazývá Pannu Marii šťastnou. Možná si řekneme: „No to je samozřejmé, že je šťastná, vždyť je přece matkou Ježíše. Kdo by nebyl šťastný v tomto případě ...

Pro hebrejské ženy to bylo jednoznačné. Každá toužila v koutku své duše stát se matkou Mesiáše ... Jenže kdyby toto byl ten pravý důvod jejího štěstí, pak bychom nad tím pokývali hlavou a to by tak asi bylo všechno, protože by nám její štěstí zůstalo nedostižné. Prostě by se nás to netýkalo. Prostě by nás to její štěstí vůbec neprovokovalo, protože to, co je nedosažitelné
a nedostižné, o to se prostě nestaráme.

Jenže to Mariino štěstí spočívá úplně v něčem jiném. A dnes nám to prozradila svatá Alžběta když říká: jsi blahoslavená - tedy šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co Ti bylo řečeno od Pána! Že se splní to, co ti řekl Pán. To, co o tobě řekl Pán! Toto je zdroj jejího štěstí.

... Cesta ke štěstí tedy spočívá v tom: uvěřit, že se na mně naplní to, co o mně řekl Pán.
O každém z nás zaznělo něco zvláštního z Božích úst. O někom řekl Pán: Ty mně následuj cestou kněžství. O jiném řekl: Ty dojdi ke štěstí skrze věrně žité manželství. Někomu možná řekl: Ty mne budeš následovat cestou utrpení a bolesti. Jinému řekl: Tobě svěřím péči o druhé lidi. O každém
z nás bylo vysloveno něco, co tvoří zaměření našeho života a čemu říkáme "povolání". Ale to nejpodstatnější a nejdůležitější zaznělo o nás všech. Možná jsme to už zapomněli, a proto je důležité to připomenout. O každém z nás zaznělo v den našeho křtu: "Ty jsi můj milovaný syn! Ty jsi moje milovaná dcera." Ty jsi moje milované dítě a já mám pro tebe jediný veliký cíl: abys byl šťastný!

Nikdy na to nezapomeňme.  Kéž se každé ráno probouzíme s tím vědomím, že jsme Bohem milovaní a že se Jeho zaslíbení v každém případě na nás naplní, budeme-li po tom ze srdce toužit. Amen."

 

(celou promluvu najdete jako audionahrávku na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/audio.php)

 

 

Jubilejní rok 2010  

 

Prožíváme rok Velkého křtinského jubilea. Již máme za sebou více jak polovinu. Úměrně k prožívání jednotlivých slavností Jubilea se plní i naše jubilejní internetové stránky jako dceřiný projekt hlavního poutního portálu. Adresu jistě znáte, nicméně přesto připomínáme: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/. Naleznete zde množství fotografií, článků, dojmů poutníků či promluv vzácných hostů v psané podobě nebo jako audio nahrávku. Stejně tak se rozrůstá i naše videogalerie.Samozřejmě sledujte i aktuality, kde v případě potřeby zpřesňujeme aktuální program - jak duchovní, tak kulturní či ostatní - doprovodný.

 

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! Dík i za finanční dary, které posíláte naším běžným účtem č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72.

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

 P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

 P. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, http://www.poutnik-jan.cz/

Ročník 21    Číslo    3/2010

Milí poutníci a farníci!

 

            „Bože, chválíme tebe", starobylým chvalozpěvem jsme v neděli 21. listopadu ukončili Velké křtinské jubileum. A měli jsme za co děkovat. Nejen za jubilejní rok, ale především za
800 roků putování k Divotvůrkyni Moravské do Křtin.

            Generace za generacemi putovaly do křtinského údolí. Přicházeli s prosbami
i s poděkováním, smířit se s Bohem i se svými blízkými. Zde nacházely sílu dovést odpustit. Pro přímluvu Panny Marie přicházely ženy v požehnaném stavu, jak o tom svědčí freska nad kůrem. Zde svěřovali poutníci své bolesti, trápení, utrpení i nemoci. Kolika uzdravení tělesných
i duchovních bylo toto místo svědkem. Zde se naplnila slova písně: „Přicházejí k tobě chromí, milá Matičko Křtinská, němí, hluší, nevidomí, Královno archandělská." Putovaly rodiny s prosbou
o Boží požehnání pro svá manželství, děti, vnoučata.  Zde nalézali novou chuť do života, odcházeli s nadějí: „Nejsme sami, je s námi Matka Boží, je s námi Boží láska."

            Sem přicházela a přichází se všech stran procesí - v době barokní nejvíce směřovala sem na místo zvané: První Ave. Zde hledaly pomoc zástupci měst, vesnic, farností, jak to dokládá řada votivních obrazů - ojedinělý soubor v naší zemi.

            Vpravdě se naplnila slova písně: „Nebylo slýcháno, že bys koho opustila, když je k tobě voláno." Matka Boží, divy tvoří. Proto také nazývali toto místo: Mariánské údolí milosti a Pannu Marii Křtinskou: Záštitou Moravy ( Scutum Moraviae).

            Je dojemné sledovat poutníky při loučení na závěr pouti. Mnohdy se slzami v očích, pohledem na milostnou sochu zpívají: „Ó provázej nás, drahá Máti, nás naplň blahým pokojem, rač na cestu nám požehnati, my věrni tobě zůstanem." Ano zůstaneme věrni a rádi budeme i nadále putovat k Matičce svatokřtinské!

 

            Radostné prožití nejkrásnějších svátků v kruhu rodinném i v našich chrámech. Láska Boží
i přímluva Panny Marie ať vás i vaše drahé provází i v roce 2011. Budeme se těšit na setkání s vámi u trůnu Panny Marie Křtinské.

 

                                               To vám vyprošujeme a žehnáme

                                                                                                                                                                                                                                                                                           P. Tomáš Prnka

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žehnání Boží muky - sobota 1. května 2010
požehnal kardinál Mons. Giovanni Coppa

 

            S radostí jsme přijali iniciativu Školního lesního podniku „ Masarykův les" při Mendelově univerzitě v Brně vystavět novou Boží muku. Stojí na kopci s krásným výhledem na Křtiny
a především na poutní chrám Panny Marie. Jedná se o moderní stavbu, která je zároveň oslavou dřeva. Z prstence zakotveného v zemi vyčnívá třiatřicet dřevěných stél spolu s velkým kovovým křížem. (Počet třiatřicet nám připomíná roky pozemského života Pána Ježíše.) Na dřevěném ležícím panelu je nápis: „Bůh žehnej tomuto kraji!" Novou Boží muku požehnal 1. května 2010 kardinál Giovanni Coppa. Autorem projektu je ing. arch. Zdeněk Eichler.

           

Na základním okruží tvořeném kovovým odlitkem čteme text: „Panu děkanovi Tomáši Prnkovi věnují lesáci ze Křtin. 1. května 2010." Slavnost požehnání se konala na 1. mariánskou sobotu, na začátek měsíce Panny Marie Královny máje, v den 260. výročí dostavění a benedikce zdejší mariánské svatyně. Svým vystoupením obohatilo tuto slavnost 32 lesáků - hornistů jak místních, tak i z Přerova
a z Prahy. S lesácké vyhlídky, jak můžeme nazvat toto místo, je překrásný pohled.  Žádný architekt nedovede vytvořit, co vytvoří příroda. Sama Panna Maria si vyvolila náš    
 překrásný kraj. Jsme na něj hrdi.

 

            Boží muka nám připomíná starokřesťanského oranta. V knize: Slovník biblické ikonografie od Jana Royta doslova čteme: „Na raně křesťanských památkách se také vyskytuje typ Panny Marie Orans - modlitebnice vztahující své ruce k nebesům - který patří k nejstarším." Orant se přimlouvá za náš kraj: „Bůh žehnej tomuto kraji!"

           

Boží muka je ozdobena vysázením 31 dubů červených, 33 tisů červených, 33 růží vrásčitých, 33 brslenů evropských, dále 20 borovice kleč, 10 jalovců. Těšíme se, až vše vzroste. Slavnost krásně zapadla do průběhu Velkého křtinského jubilea.

 

 

Zpracoval P. Tomáš Prnka

 

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Noc kostelů - 28. května 2010

 

Začala jako jinde zvoněním, mší svatou a krátkou adorací s tichou prosbou, aby to vše chystané přineslo duchovní užitek.

Ve Křtinách trvala 3 hodiny a měla jasnou strukturu: Tři přednášky a mezitím tři modlitby z breviáře. Dnes se nazývají Denní modlitba církve, dříve se jim říkalo: Církevní hodinky. Proto byly v každou celou hodinu. Modlili se je otcové premonstráti z novoříšského kláštera, protože jejich předchůdci měli Křtiny na starosti víc jak půltisíciletí.  Zpívali je krásně česky z kancionálu,

takže se lidé mohli přidat. Ti, kdo se nepřidali, mohli procházet kostelem, a přitom modlitbu nerušili - což by neplatilo v případě, že by  byla mše svatá. Nejdojemnější bylo, že premonstráti  ve Křtinách společně zpívali hodinky naposledy před dvěma stovkami let, i když tenkrát latinsky. Když Josef II. v roce 1784 zrušil zábrdovický klášter, odkud sem dojížděli, dožívali otcové zde. Poslední opat Michael Marave zde L.P. 1818 zemřel a je pochován na místním hřbitově. Letos se modlili třikrát a bylo to živě, žádná ukázka nebo představení. Modlitby začaly během večerního klekání ve 20 hodin společným Anděl Páně a oni pak zpívali večerní chvály, v 21 hodin modlitbu se čtením
a po 22. hodině modlitbu před spaním.

První přednášku měl o půl osmé večer P. Tomáš Prnka. Půl hodiny mluvil nadšeně o zjevení Panny Marie v Bukovince před 800 lety, o úctě k ní zde ve Křtinách a její soše. Svůj výklad prokládal vtipnými větičkami či postřehy, které bych nazval: Perličky (o. Tomáše) z Perly Moravy. Když například vysvětluje, že sv. Cyril a Metoděj, kteří zde také křtili, mají na památku toho na každé straně svatostánku svůj obraz, říká nakonec: „Každý lehce pozná, kde je svatý Cyril. Je na tom krajním obraze."

Druhou přednášku měla Bc. Anna Horáková, která nás seznámila s křtinskými zázraky
a poutěmi vůbec. Byla k tomu nad jiné povolaná, protože ve své bakalářské práci se podrobně zabývala tzv. „Křtinskou knihou zázraků" jejíž druhý název je „Zázračná uzdravení v Oudolí křtinském".

Třetí přednášku o malířské výzdobě kostela měla  Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, PhD., jako její předřečnice také z Masarykovy univerzity v Brně. Zatímco jiní průvodci vás nechají sedět v lavici, kroutit hlavou na všechny strany  a zaklánět ji až to bolí a přitom vás unavují rozborem slova freska a životopisy malířů a všech jejich pomocníků, ona nás vodila po kostele tak, abychom fresky viděli pěkně z dobrého úhlu pohledu, detailně popsala, kdo přesně na nich je a teprve až jsme to  věděli, dodala ty všeobecné údaje o malování fresek a podobně.

Mezitím se lidé mohli podívat ještě na dalších sedm míst v kostele a okolí, třeba i do kostnice či na oratoř. Dvě paní ze Křtin, jedna 57. letá a druhá 70. letá si pochvalovaly, že jsou na oratoři poprvé a měly z toho upřímnou radost. Podobně mohli lidé vidět kůr, kostnici, staré ambity
a zimní kapli, ve které mohli ochutnat dobroty napečené farníky a něčeho teplého nebo studeného (samozřejmě nealkoholického) se napít. Mohli jít i do kaple svaté Anny, kde ochotná rodina připravila celovečerní program pro děti. Mimo jiné si psaly na papírové vlaštovky svá přání
a prosby, tedy modlitby a na závěr je pouštěly z kůru hlavního kostela. Posledním místem, kam se mohlo zajít, byla vysečená a vykolíkovaná plocha pro nové ambity na druhé straně kostela. Kvůli dešti tam však moc lidí nešlo.

Na závěr dal novoříšský otec opat Marian Kosík všem požehnání.

Zpravoval P. Jan Peňáz

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orelská pouť - 30. května 2010

celebroval Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský

 

            Každoročně od roku 1994 pořádá orelská župa dr. Jana Sedláka župní pouť do Křtin. Župa dr. Jana Sedláka patří k největším v rámci křesťanské organizace Orla. Župu vede starostka
Ing. Miluše Macková z Kuřimi. Celá župa má 25 jednot a 2.722 členů.

            Většinou župní pouť vede její duchovní rádce P. Tomáš Prnka.  Letos v rámci Velkého křtinského jubilea přijal naše pozvání Mons. Ján Sokol, emeritní arcibiskup trnavský.

           

V 10:30 vyšel průvod orlů a orlic s doprovodem hudby a zpěvem orelské hymny přes náměstí do poutního chrámu. S námi v průvodě šel jeho excelence arcibiskup, místní kněží, asistence, ministranti, představenstvo župy, praporečníci s orelskými prapory. Při mši sv. obětované za členy a členky orelské župy pronesl hlavní celebrant působivé a poučné kázání. Zapamatovali jsme si krásnou myšlenku: „Jít na mši sv. znamená setkat se s Bohem v jeho slově i v jeho oběti." Orli mají být pro ostatní příkladem. Důraz kladl také na rodinný život.

 

I když mluvil slovensky, velmi pozorně jsme naslouchali. Celou jeho řeč máme na webových stránkách jubilea v sekci audio-galerie: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/audio.php.

           

Odpoledne se na orelské základně v blízké Bukovině konala řada soutěží.  Závěr patřil svátostnému požehnání v krásné přírodě. Celá pouť se vydařila a obohatila naše letoší velké Jubileum. 

 

 

Zaznamenal P. Tomáš Prnka, župní duchovní rádce

 

 

 

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyškovská pouť - 13. června 2010

celebroval P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku

 

V rámci Velkého křtinského jubilea se letos také konala votivní pouť vyškovkých poutníků do Křtin připadající tentokrát na neděli 13. června. Tradice těchto poutí sahá až do 17. století, i když vlastní slib konat tyto poutě vyškovští farníci učinili až v roce 1753, po velkém požáru města Vyškova. Od té doby putují každý rok k Panně Marii Křtinské děkovat za ochranu a prosit o další pomoc pro celou farnost i město. Od roku 1994 se této poutě zúčastňují i farníci z Dědic
a Rychtářova.

Letošní pouť však byla pro naše farníky zároveň také rozloučením s našimi kněžími
- P. Antonínem Štefkem, který po 17 letech služby v naší farnosti odešel do Arcibiskupského kněžského semináře, kde se stal novým rektorem, ale také kaplanem P. Mariánem Pagáčem, který se vrátil zpět na Slovensko.

Jedinečnost letošní pouti byla dána také tím, že jako hlavní celebrant sloužil mši sv. P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku.

 

Mši svatou pak doprovázela dechová hudby Bivojanka z Jedovnic.

Také letos se vydali někteří poutníci na cestu pěšky, jiní autobusem do Bukovinky, kde se

přidali k pěším poutníkům z Vyškova, a jiní autobusem až do Křtin. Přidali se také poutníci z Dědic, Topolan, Rychtářova a Podomí, kteří napekli výborné koláčky, jenž nabízeli poutníkům za dobrovolný dar, který byl potom zaslán na konto Papežského misijního díla.

 

Panna Maria Křtinská svým poutníkům opět letos vyprosila krásné počasí, a tak se všichni těší na příští pouť, na kterou se vydáme 3. července L.P. 2011.

 

 

 

Za všechny poutníky
z Vyškova a okolí  

J.Štreit, jáhen vyškovský

 

 

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slavnostní bohoslužba v Bukovince - 15. srpna 2010

celebroval Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

 

Slavnostní bohoslužba na místě zjevení Panny Marie v Bukovince v r.1210 se konala
15. srpna 2010. Mše svatá, kterou celebroval Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, se sloužila na louce u kapličky.

 

Květinami ozdobený prostor pod širým nebem upravovali místní s pomocí hasičů. Průvod kněží a asistence provázel déšť, ale při pozdvihování vysvitlo sluníčko a bylo krásně.

Při slavnosti zpívala Kantila ze Křtin a Schola Bukovinka. Pan biskup žehnal byliny
a květiny, obilné klasy a čistou vodu.

Děkovali jsme za prameny, za to, že netrpíme žízní. Za úrodu a jídlo, za to, že netrpíme hladem. Děkovali jsme za krásu květin, kterými vyjadřujeme svou lásku k sobě navzájem. Za byliny, do kterých Bůh vložil sílu uzdravovat naše nemoci.

 

Byla požehnána také nová socha Panny Marie, jež bude zdobit kapličku. Na 600 poutníků a farníků si, občerstveni koláčkem, domů odnášeli obrázek pro vzpomínku a radost v srdci.

                                                        

Ivana a Pavel Horáčkovi

z Bukovinky

 

 

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radostná cesta - 5. září 2010

vedl P. František Dostál

 

V životě podnikáme mnoho různých cest. Někdy nevíme, do čeho přesně jdeme, jindy víme, co nás čeká. Často se různě střídají chvíle radostné a krásné s chvílemi bolestnými a těžkými.

            S velikou radostí jsem přijal pozvání křtinských duchovních, abych spolu s nimi
a s poutníky prošel a pomodlil se „Křtinskou radostnou cestu". Tato cesta vznikla v roce 2004, a jak zdůrazňuje P. Tomáš Prnka, byla zřízena proto, abychom nemysleli jenom na bolesti Pána Ježíše
a Panny Marie, ale abychom pamatovali i na ty radosti v jejich životě.

            Náš lidský život bývá přirovnáván k růži. Ano, růže má mnoho trnů, ale má i květy, kvůli kterým se růže pěstují. Potěší jak oko, tak i nos, protože krásně voní. Když se podívám na růži, tak mě padne pohled na květ, nikoli na trny. Kéž bychom také v životě viděli nejprve radosti a pak až ty těžkosti. Kristus prošel mnohými utrpeními, které byly na konec proměněny v radost zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. I to naše pozemské putování má být proměněno v radost v nebi. A tak skrze ta tajemství sedmi radostí, které můžeme během radostné cesty znovu prorozjímat, je patrné, jak radosti vítězí nad bolestmi.

 

 

            V neděli 5. září jsme se shromáždili u trůnu Panny Marie v křtinském kostele. Sešla se nás pěkná skupinka. V čele s křížem
a korouhví jsme společně s hornisty vyrazili k „panáčkově cestě", na které jsou umístěny kapličky s jednotlivými radostmi.  Postupně jsme se zastavili u každé radosti, kde jsme zazpívali píseň, přečetli text z Božího slova, pomodlili se a hornisté vždy na konec zahráli různé fanfáry. Bylo kouzelné procházet přírodou, tu a tam pohlédnout na křtinský chrám
a také rozjímat sedm radostí ze života Krista a Matky Boží.

Pamatujme, že i my máme v životě mnoho radostí. Nechtějme se stále jenom utápět ve svých těžkostech. Žijme radostný život křesťanů a buďme znamením doby pro ty, kdo hledají smysl života.

                             P. František Antonín Dostál, kaplan v Zábřehu na Moravě

 

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatohubertská mše - 7. listopadu 2010

slouží P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář

 

Na počátku oslav Velkého křtinského jubilea byla sloužena slavnostní bohoslužba, kterou celebroval kardinál Mons. Giovanni  Coppa z Říma, bývalý apoštolský nuncius.

            Z jeho promluvy nám nejvíce utkvěla v paměti věta, kdy upřímně a důrazně hlásal, že církev musí sloužit, sloužit, sloužit a ne panovat. Prožili jsme hodně krásných chvil při celé mši svaté, zvláště při slavení eucharistie. 

            Je neděle 6. listopadu 2010. Všechny zvony vyzvánějí a poutníci z blízka i ze vzdálenějších míst zcela zaplňují chrám jména Panny Marie - „Perlu Moravy" ve Křtinách. V tento den slouží pan děkan Tomáš Prnka slavnou Svatohubertskou mši svatou. Již po dvanácté. Pamětníci sdělují, že tak zaplněný chrám nepamatují.

            Na dvacet hornistů zahajuje intrádami vlastní bohoslužbu. Během mše hornisté doprovázejí
i křtinský pěvecký sbor Kantila.

            Když otec Tomáš Prnka vystoupí na kazatelnu, odkud pronáší homilii, pozorně nasloucháme jeho promluvě. Před námi káže v pravdě služebník Boží. Není snad nikoho, kdo z přítomných by nerozuměl jeho slovům. Závěrem mše svaté děkuje otec všem, kteří se zasloužili
o výzdobu chrámu, pěveckému sboru, hornistům i všem přítomným. Na nikoho nezapomněl.

            Vždyť před dvanácti lety byla sloužena první Svatohubertská mše. Museli přijet hornisté až z Přerova a zpěvem doprovázel sbor z brněnské Konzervatoře. V současnosti má Mendlova  univerzita vlastní kapelu hornistů a křtinská Kantila si v ničem nezadá s pěvci brněnskými.

            Otec nezapomněl také poděkovat mnohým organizacím, které se podílely na oslavách
800. výročí zjevení Panny Marie v Bukovince. Tak málo lidí dnes děkuje.

            A tak považujeme i my za důležité poděkovat otci Tomášovi samotnému. Za 60 let kněžské služby i za 37 let služby u oltáře Panny Marie Křtinské. Za všechno pracovní úsilí, které vedlo k tomu, že dnešní chrám je opravdu „ Perla Moravy".

 

Deo gratias  otče Tomáši.

 

 

                        Za občanské sdružení  ORA ET LABORA  2010

                                   Jiří Kotas,  Dana Menšíková,  Leoš Kubíček

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba - 21. listopadu 2010

oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea

celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

 

Dopolední slavnostní mše svatá, snímaná křesťanskou televizi Noe, sloužená biskupem Mons Vojtěchem Cikrlem, za účasti emeritního kněze P. Tomáše Prnky, babického kněze P. Jiřího Palečka a zdejšího kněze Mons. Jana Peňáze, byla přijata věřícími s nadšením.

 

Zdejší smíšený komorní, chrámový sbor Kantila Křtiny", jenž právě oslavil čtyřicáté výročí svého založení, provázel mši nádhernými duchovními zpěvy a melodiemi. Stejně příznivě naladil srdce lidí zdejších i poutníků z okolí podvečer v poutním kostele u "Panny Marie Křtinské", kdy dne 21. listopadu 2010 o 16 hodině Křtinskou Kantilu střídala Kantilena Brno s doprovodem Santini String orchestru vedeného dirigenty Lukášem Sotolářem a Martinem Franze. (...)

V čase poznenáhlu blížícího se adventu usedáme dnes v tichu do kostelních lavic zdejšího barokního chrámu. (...) Nad námi se klene klenba skvostného barokního chrámu, díla Santiniho rukou. Fresky andělů a svatých jakoby kynuly k srdečnému pozdravu všech zúčastněných v záři reflektorů křesťanské televize NOE, která v přímém přenosu dává zdarma obraz i těm, kteří nemají tu příležitost být zde
s námi.

Blíží se čas večerní a tak, jako všechno jednou skončí, končí i závěr Jubilejního roku zde ve Křtinské svatyni. Co říci na závěr? Nechť již jakákoliv hudba zaznívá v chrámu Panny Marie Křtinské, ať je to slavná Ave Maria, či melodie Antonia Lucia Vivaldiho, její duchovní krása, je zde umocňována otevřenou náručí naší milované Matky Boží Panny Marie. Je to právě Ona, která zde svoji neochvějnou mocí, uzdravuje mnohé choré na těle i na duchu. S velikou láskou a trpělivostí jí vlastní, vyvádí věrné a prosící z temnot, ke světlu Boží lásky. Díky jí, i Bohu za to.

 

Zamyšlení Marie Anny Urdi

Poděkování k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea 2010

 

Chtěli bychom ještě jednou i touto formou poděkovat všem, kteří se jakkoliv i třeba jen maličkostí podíleli na jistě bohulibém průběhu oslav Jubilea. Kéž každému z vás Bůh na přímluvu Panny Marie Křtinské za tuto službu odplatí a zahrne vás svými milostmi.

Na internetových stránkách http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010 naleznete veškeré texty, fotky, videa a audio nahrávky. Připomínáme, že plánujeme na začátku další poutní sezóny vydat dvojité DVD s kompletní rozsáhlou reportáží z průběhu celého Jubilea.

3/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vánoce 2010

 

V neděli 19. prosince v 11:30 hod. naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.

Pravé roráty:

Čtvrtek 23. 12. v 06:00 začneme společnou modlitbou Anděl Páně a růžencem, v 06:30 se sejdou děti se světýlky u sv. Anny, jdeme do kaple, kde bude rorátní mše svatá, pak jdeme na faru a bude adventní snídaně a zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky

Pátek 24. 12. - Štědrý den

Ráno zase začneme v 06:00 - se světýlky v 6:30, po rorátech však bude postní snídaně a hned po ní postavíme  stromeček pro ptáčky před kostel a stromeček pro zvířátka za faru.

Narození Páně oslavíme nadvakrát:

  • v v16:02 (kdy zapadá slunce) mší svatou, při které bude posvátná hra pro děti i dospělé.
  • v „Půlnoční" začíná už ve 22:00 hod. Mši svatou slouží oba naši kněží a doprovází křtinský chrámový sbor s orchestrem. Pro farníky zajišťujeme autobus.

Hod Boží vánoční v sobotu 25. 12.

ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. - při této mši sv. bude zpívat náš chrámový sbor

v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.

V 17 hodin pořádají skauti za přispění rodičů v Bukovince na Dolním konci „Živý Betlém".

V neděli 26. 12. na sv. Štěpána je letos svátek sv. Rodiny - bohoslužby jako na Hod Boží vánoční. Při ranní a v Bukovince bude obnova manželských slibů. Odpoledne pobožnost u jesliček s lidovými koledami a předáváním děkovných dopisů Ježíškovi (nejen od dětí).
Pak Radostná cesta - dle počasí.

Na sv. Silvestra v pátek 31. 12. 2010 ukončíme občanský rok v 15 hodin děkovnou mší svatou, kterou budou sloužit oba naši kněží,bude čten přehled roku spásy 2010 a výhled do roku budoucího.

Mše svatá bude také v 19 hodin i s přehledem a výhledem, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.

Sobota 1. 1. 2011 - slavnost Matky Boží, Panny Marie. Den modliteb za mír, zároveň státní svátek a první den občanského roku. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční s prosbami za matky, za mír, za vlast a za dary Ducha Svatého v roce 2011 zvláště pro ty, kdo budou stát před důležitým rozhodnutím: volbou stavu nebo povolání. Za ně budeme prosit i při odpoledním svátostném požehnání a Te Deum v 14:30 hodin. Pak Radostná cesta - dle počasí.

Neděle 2. 1. 2011 - Bohoslužby ve stejný čas jako na Hod Boží vánoční,  čtení a modlitby ze slavnosti Zjevení Páně,  žehnání vody, kadidla a křídy a také zlatých předmětů. Přineste si je.
Po mši svaté přijdou Tři králové.

Neděle 9.1. 2011 - svátek Křtu Páně. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční. V 15:00 hod. se rozloučí při koncertě s dobou vánoční Kantila Křtiny, sbormistr Lukáš Sotolář.

 

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! Dík i za finanční dary, které posíláte naším běžným účtem č. 1361998309/0800

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72.

Webový portál: http://krtiny.katolik.cz/

Odpovídají:

 P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz

 Mons Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, http://www.poutnik-jan.cz/

 

 

Komentáře:

Pozdrav z Přerova a Olomouce - přání všeho dobra po celý rok 2017 | František J. Červený, Eq.FM - 28.12.2016

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)