Poutě ve Křtinách L.P. 2015 - hlavní poutě

01.04.2015 - poutní místo Křtiny

dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví - viz 15. verš 4. kapitoly listu sv. apoštola Jakuba, patrona poutníků

19. dubna - křtinské posvícení (244. výročí - 21.4.1771), slouží a káže o. František Dostál, rodák z Tištína, nyní farář v Hustopečích nad Bečvou a věrný křtinský poutník od své maličkosti tím zahájí 806. ročník našich poutí

26. dubna - XIV. hasičská pouť, slouží a káže premonstrát Rostislav Novotný, pověřený duchovní správou hasičských sborů v v krajích Jihomoravském a Vysočina

1. 5. odpoledne  pěší poutníci  z Husovic

8. května - pěší pouť brněnské mládeže

16. a 17. května - 1. jarní pouť, slouží a káže P. Pavel Dokládal, národní ředitel Českomoravského fatimského apoštolátu a ředitel Poutního střediska v Hradci Králové

23. května - předvečer hlavní pouti, slouží a káže kanovník Václav Slouk z Brna

24. května - Hlavní pouť, slouží a káže opat Marian Kosík z Nové Říše, po hrubé bude představena a požehnána nová kniha o J.B. Santinim, zazní  písně z doby, kdy on žil

29. května - Noc kostelů

31. května - Orelská pouť a pouť pozořických

7.června - Boží Tělo po obojích ambitech, slouží a káže místní farář

14. června - Vyškovská pouť, slouží a kážou vyškovští 

21. června - III. pouť za oběti totalit, za smíření a obrácení podle evangelia a za šťastnou budoucnost našeho národa i světadílu, připutují sloupští farníci s praporem, slouží a káže místní farář

27. - 28. června - Hanácká pouť, v předvečer slouží a káže o. Marcel Javora, v neděli kněží, kteří doprovázejí poutníky

sobota 25. července - ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Moravského krasu

26. července - Svatoanenská pouť, slouží a káže mikulovský probošt Jan Pacner

pátek 14. srpna - celodenní adorační pobožnost

16. srpna - 10 h. pouť v Bukovince

19. – 20. srpna - zastávka pěších poutníků z L. Hradce na Velehrad

30. srpna - VI. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny a žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a profesorům, slouží a káže Michal Šimek, opat premonstrátského kláštera v Želivi

13. září - naše domácí křtinská pouť – po svátku Jména Panny Marie, odpoledne společná Radostná cesta

20. září - Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé křtinské občany bez rozdílu - slouží a káže místní farář, vrácení praporu do Sloupu

18. října - Dušičková pouť, slouží a káže strahovský opat Michael Pojezdný

25. října - slavnost u nových soch sv. Cyrila a Metoděje v parku (26.10.883 dokončil sv. Metoděj překlad Písma svatého do naší mateřštiny)

8. listopadu - XVII. svatohubertská pouť, slouží a káže o. Jan

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)