Křížová cesta za Křtiny po Křtinách

14.04.2017 - poutní místo Křtiny

Křížová cesta Křtiny 14.4.2017

Radost a naděje(Gaudium et spes) smutek a úzkost tohoto světa jsou radostí i nadějí, smutkem a úzkostí církve zní první věta z konstituce 2. vatikánského koncilu o církvi v tomto světě, známé pod latinským názvem Gaudium et spes


Dnes se pomodlíme křížovou cestu na 14 místech naší obce, při ní budeme rozjímat o Ježíšově utrpení a také o jeho modlitbě, kterou nám odkázal, o modlitbě Páně, jak říkáme, u každého zastavení probereme jednu větu, a pak se pomodlíme Otče náš celý a můžeme přidat i Pozdravení andělské


Nejprve tedy přečtu, v čem je každé místo důvodem k radosti i naději, smutku i úzkosti, protože to platí o všem na tomto světě, o všem lidském.

A pak se pomodlíme k příslušnému zastavení s odpovědmi podle modlitby,kterou nás naučil Pán Ježíš.

 1. U fary máme radost, že je otevřená k různým setkáním a naději, že toho využijí i další občané, ale také smutek, že i zde došlo ke krádeži i úzkost, aby se tento dům nestal jen úřadem.

  1. zastavení: Ježíš odsouzen.

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 2. U hřbitova máme radost, že je důstojně upraven a naději, že naši zemřelí i my jednou budeme vzkříšeni, ale také smutek, který cítíme se všemi pozůstalými i úzkost, abychom nezemřeli nepřipraveni.

  2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 3. U sochy poutníků prostějovských máme radost, že oni i další poutníci sem už po staletí přicházejí děkovat a naději, že i my poznáme pomoc Panny Marie, ale také smutek, že se vděčnost vytrácí a vše se považuje za samozřejmost i úzkost, aby se obchodní centra nestala novými poutními místy.

  3. zastavení: Ježíš padá pod křížem

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 4. U státní silnice máme radost, že dopravní prostředky nám umožňují častěji se vidět a naději, že to upevní naše vztahy, ale také smutek nad všemi obětmi dopravních nehod i úzkost, abychom dojeli v pořádku, aby se nám ani našim drahým něco nestalo.

  4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 5. U našich obchodů máme radost, že žijeme v míru a že máme všeho dostatek a naději, že seženeme levné a zdravé zboží ale také smutek, že mnoho lidí je na tom hůře i úzkost, že se moc plýtvá.

  5. zastavení: Ježíš a Šimon

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 6. U základní školy máme radost, že máme bezplatné vzdělání pro všechny a naději, že se podaří vzdělávat i srdce, nejen rozum, ale také smutek nad šikanou i úzkost, aby se neprohlubovaly rozdíly mezi dětmi.

  6. zastavení: Ježíš a Veronika

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 7. U bývalého loveckého zámku máme radost ze slavné minulosti naší obce a naději, že bude využita, ale také smutek, že na poslední obyvatelku tohoto zámku a další místní Němce a židy dopadla tak tvrdě válka i úzkost, abychom nepodlehli nějaké skupinové nenávisti.

  7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 8. U tělocvičny máme radost, že máme zdravé tělo a naději, že v něm bude i zdravý duch, ale také smutek, že je tolik úrazů i úzkost, aby se z toho nestalo jen vydělávání peněz.

  8. zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 9. U mateřské školky máme radost, že děti mají pěkné podmínky už od malička a naději, že zůstane i soukromá škola mateřská v náručí vlastní matky, jak píše učitel národů Jan Amos Komenský, ale také smutek, že už zde jsou děti někdy špatně ovlivňovány i úzkost, aby je někdo nesváděl na nebezpečné cesty.

  9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 10. U potoka máme radost z přírody a naději, že bude dost čisté a pitné vody, ale také smutek, že se někdy příroda nešetří i úzkost, aby se to našim potomkům nevymstilo.

  10. zastavení: Ježíš zbaven šatu

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 11. U městyse máme radost, že žijeme ve svodobě už přes čtvrtstoletí a naději, že můžeme vybrat ty nejlepší, ale také smutek, že některé totalitní zlozvyky se nám příliš zakořenily v mysli i úzkost, aby se nějaká totalita nevrátila.

  11. zastavení: Ježíš přibit na kříž

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 12. U domova pro seniory máme radost, že je o ně dobře postaráno a naději, že umřou smířeni s Bohem, ale také smutek nad lidskou slabostí a křehkostí i úzkost, aby člověk neztratil milost Boží.

  12. zastavení: Ježíš umírá na kříži

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 13. U společenského domu máme radost, že se lidé sami snaží a naději, že se to dál bude dařit, ale také smutek, že někdy se i mladí uzavírají do sebe a riskují nebezpečí drog a závislostí i úzkost, aby to nepotkalo naše nejbližší.

  13. zastavení: Ježíš na klíně své MatkyJežíš

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 14. U kostela máme radost, že je zvenku opraven a naději, že bude naplněn, ale také smutek, že jej někteří berou jen jako kulturní památku, i úzkost, abychom se nedostali do dluhů.

  14. zastavení: Ježíš pohřben

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

Na závěr máme právě teď radost, že jsme v pořádku došli a naději, že tato křížová cesta ponese plody, ale také smutek, že se nás mohlo modlit více i úzkost, abychom Boha nechválili jen ústy, ale i srdcem.

Podle Spasitelova příkazu …..

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)