Křížová cesta za Křtiny po Křtinách

14.04.2017 - poutní místo Křtiny

Křížová cesta Křtiny 14.4.2017

Radost a naděje(Gaudium et spes) smutek a úzkost tohoto světa jsou radostí i nadějí, smutkem a úzkostí církve zní první věta z konstituce 2. vatikánského koncilu o církvi v tomto světě, známé pod latinským názvem Gaudium et spes


Dnes se pomodlíme křížovou cestu na 14 místech naší obce, při ní budeme rozjímat o Ježíšově utrpení a také o jeho modlitbě, kterou nám odkázal, o modlitbě Páně, jak říkáme, u každého zastavení probereme jednu větu, a pak se pomodlíme Otče náš celý a můžeme přidat i Pozdravení andělské


Nejprve tedy přečtu, v čem je každé místo důvodem k radosti i naději, smutku i úzkosti, protože to platí o všem na tomto světě, o všem lidském.

A pak se pomodlíme k příslušnému zastavení s odpovědmi podle modlitby,kterou nás naučil Pán Ježíš.

 1. U fary máme radost, že je otevřená k různým setkáním a naději, že toho využijí i další občané, ale také smutek, že i zde došlo ke krádeži i úzkost, aby se tento dům nestal jen úřadem.

  1. zastavení: Ježíš odsouzen.

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 2. U hřbitova máme radost, že je důstojně upraven a naději, že naši zemřelí i my jednou budeme vzkříšeni, ale také smutek, který cítíme se všemi pozůstalými i úzkost, abychom nezemřeli nepřipraveni.

  2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 3. U sochy poutníků prostějovských máme radost, že oni i další poutníci sem už po staletí přicházejí děkovat a naději, že i my poznáme pomoc Panny Marie, ale také smutek, že se vděčnost vytrácí a vše se považuje za samozřejmost i úzkost, aby se obchodní centra nestala novými poutními místy.

  3. zastavení: Ježíš padá pod křížem

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 4. U státní silnice máme radost, že dopravní prostředky nám umožňují častěji se vidět a naději, že to upevní naše vztahy, ale také smutek nad všemi obětmi dopravních nehod i úzkost, abychom dojeli v pořádku, aby se nám ani našim drahým něco nestalo.

  4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 5. U našich obchodů máme radost, že žijeme v míru a že máme všeho dostatek a naději, že seženeme levné a zdravé zboží ale také smutek, že mnoho lidí je na tom hůře i úzkost, že se moc plýtvá.

  5. zastavení: Ježíš a Šimon

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 6. U základní školy máme radost, že máme bezplatné vzdělání pro všechny a naději, že se podaří vzdělávat i srdce, nejen rozum, ale také smutek nad šikanou i úzkost, aby se neprohlubovaly rozdíly mezi dětmi.

  6. zastavení: Ježíš a Veronika

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 7. U bývalého loveckého zámku máme radost ze slavné minulosti naší obce a naději, že bude využita, ale také smutek, že na poslední obyvatelku tohoto zámku a další místní Němce a židy dopadla tak tvrdě válka i úzkost, abychom nepodlehli nějaké skupinové nenávisti.

  7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 8. U tělocvičny máme radost, že máme zdravé tělo a naději, že v něm bude i zdravý duch, ale také smutek, že je tolik úrazů i úzkost, aby se z toho nestalo jen vydělávání peněz.

  8. zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 9. U mateřské školky máme radost, že děti mají pěkné podmínky už od malička a naději, že zůstane i soukromá škola mateřská v náručí vlastní matky, jak píše učitel národů Jan Amos Komenský, ale také smutek, že už zde jsou děti někdy špatně ovlivňovány i úzkost, aby je někdo nesváděl na nebezpečné cesty.

  9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 10. U potoka máme radost z přírody a naději, že bude dost čisté a pitné vody, ale také smutek, že se někdy příroda nešetří i úzkost, aby se to našim potomkům nevymstilo.

  10. zastavení: Ježíš zbaven šatu

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 11. U městyse máme radost, že žijeme ve svodobě už přes čtvrtstoletí a naději, že můžeme vybrat ty nejlepší, ale také smutek, že některé totalitní zlozvyky se nám příliš zakořenily v mysli i úzkost, aby se nějaká totalita nevrátila.

  11. zastavení: Ježíš přibit na kříž

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 12. U domova pro seniory máme radost, že je o ně dobře postaráno a naději, že umřou smířeni s Bohem, ale také smutek nad lidskou slabostí a křehkostí i úzkost, aby člověk neztratil milost Boží.

  12. zastavení: Ježíš umírá na kříži

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 13. U společenského domu máme radost, že se lidé sami snaží a naději, že se to dál bude dařit, ale také smutek, že někdy se i mladí uzavírají do sebe a riskují nebezpečí drog a závislostí i úzkost, aby to nepotkalo naše nejbližší.

  13. zastavení: Ježíš na klíně své MatkyJežíš

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

 14. U kostela máme radost, že je zvenku opraven a naději, že bude naplněn, ale také smutek, že jej někteří berou jen jako kulturní památku, i úzkost, abychom se nedostali do dluhů.

  14. zastavení: Ježíš pohřben

  Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste …

Na závěr máme právě teď radost, že jsme v pořádku došli a naději, že tato křížová cesta ponese plody, ale také smutek, že se nás mohlo modlit více i úzkost, abychom Boha nechválili jen ústy, ale i srdcem.

Podle Spasitelova příkazu …..

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)