Byli jsme první - oznámení

21.09.2015 - poutní místo Křtiny

Čtení jmen katolických duchovních zahynuvších či vězněných v době 2. světové války

 

Naši pastýři 1938 – 1945 je projekt Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, který je představen  u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě (8. května 1945) a u příležitosti státního svátku České republiky 28.9. - Dne české státnosti.

 

Jedním z cílů projektu, který podporuje kardinál Duka,  je rovněž zahájit tradici, kdy v kostelech i veřejných prostorech po celé České republice zazní jména zahynuvších a vězněných katolických duchovních i s krátkým popisem jejich válečného osudu.

 

Seznam sice čítá 325 jmen, ale stále scházejí desítky možná stovky např. totálně nasazených bohoslovců na práci pro nacistické Německo, jména vyhnaných řeholníků z obsazených klášterů, jména konkrétních kněží ze Sudet, ale i nacistické oběti z řad katolických řeholnic. Také proto budou spolupracovníci muzea vděční za každý další jmenný příspěvek, doplnění podrobností k osudu kněží ze seznamů i fotografie a dokumenty všeho druhu.

 

 

Ve Křtinách se četla jména umučených už v sobotu 19.9.2015 v poledne v kapli sv. Anny, kde byla i výstava z 1. svět. války v rámci Dne Křtin. Tím pádem jsme byli první v republice, protože se počítá, že jména se budou číst až kolem 28.9. V neděli 20.9. - na druhý Den Křtin -  po Anděl Páně jsem je četl do mikrofonu, který je roznášel do amplionů po celém středu obce, četl jsem 20 minut jen jména, příjmení a tituly. Pouze u biskupů a kandidátů blahořečení jsem toto připomněl. Vždy po 50 jménech jsem vložil modlitby za Boží milosrdenství pro mučené a umučené, ale i pro mučitele a udavače se závěrečnou prosbou o Boží smilování pro nás všechny. Pak teprve zazněla zvonohra, která normálně bývá ve 12:06 a na kterou čekalo hodně lidí, takže poslouchali. V ambitech kostela byly velkým písmem celkem na 48 stránkách na dvou velkých vývěskách podrobné životopisy. Zůstanou tam, až do Dne české státnosti, do sv. Václava. Na kabelové televizi Městyse Křtiny bylo napsáno, že tato akce naši obec pěkně zviditelnila.

Komentáře:

310) Beatus Jaroslav Zych, narozen 3. července 1912. Pražský Milosrdný bratr. Do Dachau přišel 17. října 1941, do Buchenwaldu přeložen 19. září 1942. Dožil se konce války. | Ing. Josef Chudáček, Sokolnice - 6.10.2017

Vážený pane faráři, Beatus Jaroslav Zych (č. 310) člen Řádu milosrdných bratří je ve sborníku \"Naši patýři 1938 - 1945\" vydaném v roce 2017 (zřejmě vycházející ze stejného seznamu uveřejněném na Vašich webových stránkách) uveden pod č. 471. Zde je následující citace: \"Kvůli svému vyloučení z kláštera udal spolubratry z pražského konventu, kteří byli posléze vyslýcháni. ...\" V magisterské práci \"Hospitálský řád sv. Jana z Boha v období dvou totalit\" autorky Lucie Horňákové z roku 2007 (studující Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně) je uvedeno následující: str. 49 citace: \"Okolnosti zrušení řádu alespoň trochu osvětlují výpovědi Franze Wernera Bobe a Kurta Oberhausera. Zatýkání bratří začalo na základě udání bývalého člena řádu bratra Jaroslava Beata Zycha, který na gestapu udal několik svých bývalých spolubratří z údajného se dopuštění homosexuálních deliktů. Podle Bobeho to měl udělat ze msty, protože byl z řádu pro přestupky proti řeholi vyloučen. Na základě udání byli tito bratři z pražského konventu zatčeni. Z jejich vynucených přiznání se rekonstruovala obvinění na další spolubratry. str. 62 citace: Na zatčení bratří z pražského konventu nesl velkou měrou vinu člen řádu Jaroslav Beatus Zych (narozen 3.7.1912). Udával na gestapu svoje spolubratry. Později byl odsouzen stejně jako ti, které udával za údajnou homosexualitu a poslouchání cizího rozhlasu. Po rozsudku byl deportován nejdříve do Terezína, odtud do Dachau. Byl z Dachau (jako číslo 27896), kam ho transport dovezl 17.října 1941, přeložen do Buchenwaldu 19. září 1942. V koncentračních táborech se dožil konce války. Po jejím skončení spáchal sebevraždu – podřízl si břitvou hrdlo. Více na níže uvedeném odkazu, kde naleznete původní zdroje těchto tvrzení. https://is.muni.cz/th/64837/ff_m/milosrdni_bratri.doc.pdf Osobní poznámka: NIKDO Z NÁS NENÍ BEZ CHYB A TAKÉ NEJSME OPRAVNĚNI SOUDIT DRUHÉ. PŘESTO NA TOMTO ČESTNÉM SEZNAMU BY MĚLI BÝT POUZE TI, KTEŘÍ JSOU TOHO HODNI. S pozdravem Josef Chudáček, Sokolnice u Brna


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU