Promluva jáhna Ladislava na svátek Sv. Rodiny 2012

31.12.2012 - promluvy

 

Poklad manželství a rodiny.

V katedrále po udílení svátosti kněžství novokněží děkovali svému biskupovi za nezaslouženou milost. Jako výraz poděkování a úcty mu darovali kytici. Jáhen, který stál blízko při pohledu na kytici si v duchu rouhavě řekl: „No nazdar, to je koště." Biskup kytici přijal, chvíli se na ni díval, rozzářil se a řekl: „Děkuji, tak krásnou kytici jsem ještě neviděl. Je mě líto, že nemohu jít ke každému z vás a ukázat vám ji. Je krásná a dokonce jsou zde i kočičky."  Biskup otevřel rouhajícímu jáhnovi oči a snad i srdce. 

Bratři a sestry - to co uslyšíte - je také taková kytice, kterou jsem natrhal na Boží louce myšlenek kazatelů Božího Slova a událostí života. Duchovních otců, kteří svěřené duše milují a chtějí je skrze dar dobře žitého manželství a rodiny přivést do nebe.  Mnohým z vás se na první pohled možná líbit nebudou, ale mějte na paměti výše uvedený příklad a snažte se je přijmout očima víry, věřícím srdcem.

Pán Ježíš - pán a král pro svůj příchod na tento svět zvolil naprostou chudobu - jedno bohatství, poklad si neodepřel - rodinu. Když máš otce, matku, rodinu jsi nesmírně bohatý. Pokud tvůj otec matka, rodina mají víru, pak jsi bohatý dvojnásob.

 V jednom kostele jsem se podíval do Betlémské jeskyně a místo tří osob jsem tam uviděl jen dvě.  Kdo tam chyběl?  Svatý Josef. Tak je to mnohdy i v našich rodinách - chybí tam manžel a otec. Někdy uteče, utíká sám, jindy je vyhnán, vyháněn. Mnohdy - žel - i když je přítomen, jako by tam nebyl. Za malou chvíli budeme obnovovat před Bohem své manželské sliby - buď společně nahlas nebo sami v duchu.  Jsou to silná slova - odevzdání se, přijetí druhého člověka se vším co k němu patří, láska, úcta, věrnost,  nést dobré a zlé až do smrti,  nikdy tě neopustím.

K tomuto nám všem malá nabídka několika poučných textů. Když budete chtít tak na mé e-mailové adrese: kinc@biskupstvi.cz - si je můžete vyžádat.

Max Kašparů: 12 rad koho si do manželství nebrat (případně jak to s ním vydržet).

Ladislav Simajchl: 12 rad jak vychovat z dítěte zločince

Roman Kubín: 15 vědecky podložených důvodů, proč je nesezdané soužití (na hromádce, na psí knížku) špatné pro následné manželství a rodinu.

Různí autoři: Poznávací otázky pro kandidáty manželství. (Stále se doplňuje) 

Největším ničitelem, nepřítelem manželství  a rodiny je jedno z moderních náboženství - jájismus. Křesťané mají základní pravidlo života: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Jájismus má také pravidlo:  JÁ;   jenom JÁ;  jenom a jenom - nikdo jiný jenom JÁ. 

Papežský kazatel P. R. Cantalamessa: Co mohou nejcennějšího dát rodiče dětem?  Víru.  Jak ji předat? Zásadní tajemství každé výchovy v evangeliu: Ježíš poslouchal své rodiče, protože jeho rodiče poslouchali Boha! K tomu jsou nutné dvě zásadní podmínky:

1. Zdravý duchovní život, který rodinu udržuje v Boží přítomnosti, v jeho světle a požehnání. Když říkáme duchovní život, myslíme tím osobní i společnou modlitbu, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí, vzájemnou lásku a lásku k bližnímu.

 2. Další zásadní podmínkou je vzájemná láska a porozumění mezi rodiči. Největším darem, kterým mohou rodiče obdarovat své děti, je jejich vzájemná osobní láska.

Babička pláče v domově důchodců: „Proč mě sem děti dali, vždyť jsem jim dala všechno?" Právě proto.

Střípky ze života:

Kolik má mít katolická rodina dětí? Manželé mají svobodu a zodpovědnost před Bohem. Je na nich, ale je možné se zamyslet nad číslem 4 - jedno pro Pána Boha, jedno pro tatínka, jedno pro maminku a jedno pro ostatní (společnost).

Děti, kdy je maminka nejhodnější?  Nebudete tomu věřit - možná až později, ale maminka je nejhodnější, když je nejpřísnější.

Otec (jáhnův nedostižný vzor): Život bez víry v Boha si nedovedu představit. Mým cílem je obstát před Božím soudem, chci se sejít se svou ženou a dětmi v Božím království.  U věčného soudu budu odpovídat na otázku: Kde je tvoje žena a děti, které jsem ti svěřil?  Ne vždy se mně vše daří, ale to co ve své hlouposti nebo lenosti zkazím, Bůh doplní nebo napraví. Víra a zbožnost našich dětí - na kterou jsem hrdý - považuji za velký Boží dar a ne svou zásluhu.

Nedávno v naší zemi našlo ohlas tzv. Velké varování, proti kterému vystoupil moravský metropolita. Bratři muži, otcové - jedno vážné varování, s kterým by snad arcibiskup souhlasil - pokud se stane a Vaše žena bude toužit po dítěti (v dnešní antikoncepční době) neříkejte ne.  Vaše ANO k této touze se vyplatí  vám i  celé Vaší rodině.

Co dodat na závěr? Četl jsem nedávno s našimi nejmladšími knihu - román o životě Svaté rodiny: Ve stínu Otce.  Jako červená nit se celou knihou vine víra Matky Boží Panny Marie.  Vždy, když je sv.Josef v rozpacích a neví kudy kam, hrozí velké nebezpečí, Panna Maria pozvedá zrak k nebi a říká: ON ví,  ON pomůže.

Když půjdeme touto mariánskou cestou, cestou pokorné víry, věřím že naše manželství a rodiny budou nádhernými květy jedné překrásné kytice Kristovy Církve, světa naší krásné vlasti. Amen.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU