Poutní promluva na Svatém Hostýně 28.9.2013

29.09.2013 - promluvy

sv.vaclav.jpg

Úvod:

Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Až mi jde mráz po zádech, když to slyším. A bývá to často a řekne se to s takovou jistotou, že se ani nenadechnete k odpovědi. Jak nebiblické, jak nehezké a nehodící se ke svatému Václavu, hlavnímu patronu našeho národa a Křižanova. Četli jsme o něm, že přemáhal zlo dobrem. A teď nejde jen o to jeho poslední pozemské ráno, když vyrazil bratrovi zbraň z ruky a ještě mu odpustil. Víme přece, že prosazoval křesťanské zásady ve všem, v životě obyčejných lidí, že s k nim i jako kníže snížil, aby je to naučil, že jim přímo posloužil, když bořil šibenice, vysvobozoval otroky, pěstoval révu a obilí.

1.

A přesto lidé to hrozné úsloví o potrestání dobra opakují, i když to někdy řeknou jemně, s jakýmsi povzdechem: Pro dobrotu na žebrotu. Udělal jsem to dobře, schválně jsem ustoupil a doplatil jsem na to. Sami bychom si možná také na nějaký ten příklad vzpomněli. Raději se s ním nechlubíme. Jsme však na sváteční bohoslužbě, nechme zaznít slovo Boží, nejen v prostoru chrámu Páně, ale i ve svém srdci. Co jsme slyšeli mna závěr:

"Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."

Každý dostane odplatu za své jednání a dostane ji od Boha, který je nejvýš spravedlivý. Ta odměna bude spravedlivá a správná. Dobrá pro dobré, zlá pro zlé, jak nás ujišťuje na jiném místě Písma svatý Pavel. A myslí se samozřejmě, že to bude spravedlnost dobrá a správná, protože Bůh nikomu nestraní.

 2.

Prostě můžeme se těšit, že dobro zvítězí. Někdy se nám však zdá, že vítězí zlo. A s trpkým úsměvem vzpomeneme na heslo jiného Václava, že pravda a láska zvítězí. A když si otevřeme noviny, máme to černé na bílém, v televizi pak dokonce ve všech barvách. Některé takzvané sdělovací prostředky uznávají totiž jen toto železné pravidlo: Dobrá zpráva, žádná zpráva, žádný zisk, bílá kronika prostě nejde na dračku. Jenom ta černá kronika. Je to svým způsobem omluvitelné, ani tady v tomto chrámu Páně jsme si hned nevšimli, jak je všechno světlé, jasné, čerstvě vymalované. Kdyby však nějaký blázen tady hodil lahvičku inkoustu a na zeď a udělal tam malou tmavou kaňku, budou to za chvilku ukazovat na Nově celému národu. A pak se nedivme, že lidé, kteří věčně sedí před televizí nebo internetem a věří tomu, co píší v bulváru, se pak přikloní k tomu, že dělat dobro nemá cenu.

3.

Ve světě však nejsou dva směry, které by spolu bojovaly, kdo nakonec vyhraje. Když Bůh stvořil svět, viděl, že je dobrý a opakoval to každý den. Svět je dobrý. Přesvědčení, že dobro a zlo jsou dvě síly, silnější než Bůh, se cizím slovem nazývá dualismus. A ten byl církví odsouzen už dávno, ještě dříve, než k nám na Moravu přišli svatí Cyril a Metoděj a než pak pokřtili babičku a dědečka sv. Václava. A zde nám může to slovo církev znít velice líbezně. Církev je skutečně naše matka, u ní můžeme hledat jistotu jako dítě u své mámy, když jej někdo vyleká. I ta zdánlivá síla zla nás může vylekat. Církev nám jasně říká: Zlo existuje, ale není stejně silné jako to dobré, je to jen jeho nedostatek. Ať my máme dostatek dobrého, ať se nenecháme odlákat ani těmi takzvaně chytrými řečmi lidskými. Naopak: Ať se dáme povzbudit slovem Božím. Protože pořád platí, co jsme dnes zpívali několikrát během žalmu:

Ty, Hospodine, vládneš nade vším. On jediný a ne nějaké síly.

Závěr:

V evangeliu také čteme: Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. A v životopisech sv. Václava o tom také čteme, a Angličané o to m dokonce zpívají o vánocích. Kdo tu koledu nezná, najde ji na mých poutnických stránkách na internetu www.poutnik-jan.cz. Tož to také zkoušejme, ať uslyšíme také: Pojďte požehnaní mého Otce. A ať se se sv. Václavem setkáme a ať s ním Boha oslavujeme a uvidíme, jak všechno dobré bude u něj naplno a navěky odměněno.

Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU