Nejsvětější Trojice Boží – 26/5 2024

27.05.2024 - promluvy

Na Nejsvětější Trojici Boží budou samé trojice, ale jen lidské. 1) Je to tajemství víry. 2) Je to plně podloženo slovy Písma svatého. 3) Je to hlavní modlitba, a nejkratší, ať už začneme Ve jménu Otce   anebo Sláva Otci

A to Sláva… má také tři významy: Sláva, chvála dík

Za prvé Bohu Otci Stvořiteli - za každé poupátko, za každé mláďátko, za každé děťátko. Proto se opatrně ptám? Musíme hned každé poupátko rozmixovat sekačkou a pak vše odvézt do kontejneru na biologický odpad? Musí být všude vyholeno jako na golfovém hřišti. Mohou lidé, kterým to myslí, třeba myslivci, víc přemýšlet o záchraně mláďat při použití rychle sklízecích strojů (protože bez techniky to už dnes opravdu nejde)? Musíme uvěřit panu francouzskému prezidentovi, že právo na potrat je základní lidské právo anebo se postavit na stranu života, být pro život a za život, který je vždy darem Boha Otce Stvořiteli, kterému patří sláva nyní i vždycky a na věky věků.

Sláva chvála a dík Božímu Synu Pánu Ježíši. Když ho apoštolové uviděli, klaněli se mu. Musíme se klanět sportovcům a říkat, že jsou boží, musíme si dávat na oči obrazy zpěváků nebo zbohatlíků místo obrazu Pána Ježíše, kterému se klaníme a děkujeme, neboť svým křížem vykoupil svět. Můžeme si dát dom a kříž na čestné místo a můžeme trochu dbát, aby kříž u cesty nebyl sběrným místem pro silniční a jiné odpadky? Božím darem? Nemohli bychom nechat tleskání pro koncerty a divadla a úklony pro obřadní síně a v kostele pěkně a poctivě se klanět, tím, že poklekneme (pokud nám to zdravíčko ještě dovolí)?

A vydržme do třetice všeho dobrého konce – sláva i Duchu svatému. Je to Duch Boží, láska mezi Otcem a Synem, tak velká, že tvoří třetí osobu Trojice Boží. Ale je to Duch. Nelze vidět jeho přírodu, nelze přijmout jeho Tělo. Můžeme se těšit na jeho osvícení, na jeho útěchu, na jeho dary. Takže modlitba 003, doufám, že ji umíte, pak modlitba č. 020, o které jsem mluvil před týdnem. Nešlo by se obě naučit nazpaměť a říkat si je v těch nejposvátnějších chvílích – po svatém přijímání? Anebo kouknout do kancionálu a třeba i na mobil kancional.cz. Zkusili jsme si na sedmi prstech napočítat jeho dary Ducha svatého, anebo s jedním prstem přitaženým devatero jeho ovoce, devět plodů Ducha svatého, jak o nich píše sv. Pavel v listě Galaťanům, tedy našim keltským předkům v 5 . kapitole, 22 verši, když přece 5+2+2 dá to devatero. Já vám přeji radost ze všeho, co pro nás Bůh Otce stvořil,  klid a úlevu, protože Boží Syn za nás z lásky na kříži trpěl a tak vykoupil ze hříchu a útěchu Ducha svatého a devatero jeho ovoce: lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost a dobrotu, věrnost, tichost a zdrženlivost – v Písmu to najdeme v listě Galaťanům, 5, 22, protože 5 +2+2 je devět, což se o svátku Nejsvětější Trojice Boží dá říci ve třech trojicích dá říci i tak, že Otci i Synu i Duchu svatému patří sláva, chvála a díky i nyní i vždycky i na věky věků.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)