Na svátek Sv. rodiny

31.12.2023 - promluvy

V rodinách si vyprávíme pohádky. To je jistě lepší, než když se na ně díváme v televizi, ve smutném případě každý před jinou obrazovkou.

I já budu vyprávět pohádku, zkráceně, ale novou. O sobíkovi, to je malý sob, který zná ty moderní bajky o Santa Klausovi, že prý má sáně plné dárků a táhnou je sobi. Podle obrázku to jsou sice samice, protože sobí samci na podzim shazují paroží, a Santa přece jezdí v zimě. Nebudeme z toho dělat vědu. Naši jeleni nemají parohy zlaté, ale našemu Smolíčkovi ten zlatý opravdu dobře poradil. Ani prstíček – a co z toho bylo. Pozor i na současné jezinky. Umějí to, každá rada na obranu je opravdu drahá a tedy zlatá. Dnes totiž místo prstíčku používají takzvanou salámovou metodu.  A malý sob, tedy sobík, žije sám se svou mámou. A nějak se dozví, že jeho tátou je jeden sob z toho spřežení Santa Klause. Napadne ho, že se za ním podívá, protože by ho rád viděl. Vypraví se na severní pól, kde ti sobi čekají na příští dárkovou jízdu a žijí v jakési chatrči. Najde to a ptá se jich. Všichni tam celý rok něco slaví, takže jsou všichni stále ožralí. Přesto jeho otázku pochopí a v té chvíli všichni dají hlavy dolů, nikdo z nich mu neodpoví, protože každý z nich je záletník a už si nepamatují, kde a kdy co vyváděli.

Sobík je zklamaný, smutně se vrací domů. Jeho maminka si už opatřila jiného soba a brzy budou mít dalšího sobíka. A další díl sobíkových pohádek může popisovat, jak se ti dva poloviční bráchové snáší a nesnáší.

Naše české i moravské pohádky vedou děti k něčemu pěknému. V této moderní pohádce je sice seznámíme s novým slovem sobík – malý sob, protože o velkých sobech jistě už něco slyšeli. Využijme této pohádky, abychom jim vysvětlili podobné slovo: sobci. Ne sobíci – roztomilá sobí telátka, ale sobci – lidé, kteří vidí jen sebe a na druhých jim nezáleží. Jdou takzvaně za svým štěstím a dělají ostatní lidi nešťastné, především své děti. Ty nejvíce trpí, když někdo z dospělých uteče z rodiny za někým jiným, opustí své děti a jejich maminku s výkřiky, že on má právo jít za svým štěstím. Sobcům není rodina svatá a svátosti neberou vážně. A jsme nuceni připomenout i další nové slovo – sobkyně, protože se najdou i maminky, které se chovají sobecky a utečou od svých dětí s výkřiky, že na to mají právo. A na právo dětí na mateřskou lásku nikdo nedbá, o tom se v předpisech nepíše. Tragédie vinou obou stran.

A co my dnes o svátku Svaté rodiny nazaretské. Modleme se za posvěcení rodin, za rodiny v těžkostech a za nové a pevné rodiny. Děti: Modlete se za své rodiče. Rodiče: Modlete se za své děti a za jejich budoucí rodiny. Třeba i za rodinu farní nebo klášterní. Pán Bůh to ví, my ho prosíme, aby nás i naše děti – a vnoučata – vedl. Aby dokázali být citliví k Božímu hlasu, rozpoznali jej a řídili se podle něj. Jako ten Abrám, když byl povolán, také uvažoval, co že všechno Bůh po něm chce a kam ho volá. Uvěřil Bohu, jak o něm psal apoštol v listě Židům – jeho potomkům, jak jsme to slyšeli dnes ve 2. čtení: Bůh má dost moci, aby to udělal. I my chceme s Bohem spolupracovat. Už od teďka: Vy rodiče už teď za svou budoucí snachu, za svého budoucího zetě. Vždyť nechceme ani jednou dávat příčinu k těm tvrdým a jedovatým řečem o tchyních. Nikdy prosím takové kruté vtipy neopakujte. Modlete se i za svá vnoučata, za jejich rodiny, prostě za budoucí pokolení. Vy děti se také už ode dneška modlete za svou budoucí rodinu: vy, děvčata, za budoucího tatínka svých dětí, vy, kluci, za budoucí maminku svých dětí.

A všichni za víru, naději a lásku, která se v manželském slibu rozvíjí na lásku, úctu a věrnost.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)