Na Boží hod vánoční

25.12.2023 - promluvy

25/12 2023 na evangelium ze mše sv. ve dne  

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.

 

Mši sv. teď sloužím za ty, kterým jsme přáli a ty, kdo nám přáli. Všechno to jako modlitbu chceme přinést k oltáři Božímu.

Jak jsme si přáli? Nejméně 4 způsoby: osobně, písemně, elektronicky pomocí přenosného telefonu. Co jsme si přáli:   většinou asi 2 slova: šťastné a veselé. Tak jsme ovlivnění tou moderní koledou veskrz ateistickou a posměšnou – zpívejme přátelé o kapru pod skříní a vánočce pro kočku. I ti nejmenší pochopí, že to je píseň opravdu pro kočku. Někdo si přece jen přál tři věci: zdraví, štěstí a Boží požehnání. Zdraví si nekoupíme, štěstí mít nebudeme, i když si budeme pravidelně kupovat losy nebo sázet nebo stírat čísla a toužit, že na nás tentokrát to štěstí sedne.

Písemně do každé rodiny snad dostalo i moje přání, kde jsou také tři věci: víru, naději a lásku. A teď pojďme o krok výš a modleme se za víru, naději a lásku – je to č. 019 v kancionálu a i když tato vzácná knížka leží celý týden nečinně v lavicích, můžeme si to najít na těch chytrých krabičkách, bez kterých nikdo dneska neudělá ani krok. Pamatujme na č. 19, najděme si to a naučme se to nazpaměť. A modleme se to i za druhé.

Šťastné a veselé nestačí, ale co takhle milostiplné svátky vánoční. Už jsme to asi slyšeli, možná jsme to i občas řekli. Nebylo to však často. Protože my si se slovem milost nevíme moc rady. Každý sice ví, že se kdysi na zámku říkalo jak hraběnce tak hraběti: Vaše milosti. Kdeže ty časy dneska jsou? Víme také, že každý odsouzenec čeká na amnestii, což znamená, že dostane milost, tedy prominutí nebo zkrácení trestu. Milost je však něco víc a pro každého, nejen pro nějaké šlechtice či zločince.

O milosti nejlépe mluví nejlepší z evangelistů – sv. Jan, jak jsme to právě teď slyšeli: Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

Milost je od slova milovat mít rád. A to připomíná také svatý Jan v 3. kapitole 16. verši.  Kdo si na tuto biblickou a zároveň trochu matematickou souřadnici vzpomene, řekne si: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna….

Milost Boží, láska Boží, kterou nepřítel Boží zpochybňuje. Běda tomu, kdo mu naletí, kdo si zahrává s různými satanskými věcmi, kdo se dá cestou zla.

Milost  - milovanost - je láska a láska vede k odpuštění. Primas Čech o tom promluvil v katedrále při mši svaté za oběti tragédie a pisálkové se teď předhánějí v kritice, co si to dovolil. A davy možná budou křičet: proč ho nestačili pověsit! Stejně jako kdysi v Jeruzalémě křičeli: Ukřižovat!

Milost je odpuštění. Kdo ho nepotřebuje? Ten, kdo řekne, že nic špatného neudělal nebo nedělá a vymlouvá se na to, že to dělají všichni, že dneska se to nebere už tak vážně. Člověk, který zdravě uvažuje a používá zdraví rozum a cítí, ten to neřekne. Ten je rád, že ho má Bůh přesto rád, že mu odpustí, když lituje a že mu pomůže, když to chce napravit a hříchy neopakovat. A to je ta milost za milostí. Milost posvěcující, kterou jsme dostali na křtu, kterou ztrácíme hříchem a která je nám obnovena ve svátosti smíření. A milost pomáhající, abychom vydrželi, a když nevydržíme, abychom se vrátili znovu ke svaté zpovědi a zase to zkusili.

Proto jsme se s dětmi učili říkat před svatým přijímáním: Pane Ježíši, odpusť a pomoz, což platí pro každého, skutečně pro všechny Boží děti každého věku. Proto jsme rádi, že jsme dostali skrze Ježíše Krista milost za milostí. Proto si od něho přejeme milostiplné svátky a také milostiplný nový rok 2024 od jeho narození a všechny další, které nám ještě budou darovány. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)