Na Boží hod vánoční

25.12.2023 - promluvy

25/12 2023 na evangelium ze mše sv. ve dne  

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.

 

Mši sv. teď sloužím za ty, kterým jsme přáli a ty, kdo nám přáli. Všechno to jako modlitbu chceme přinést k oltáři Božímu.

Jak jsme si přáli? Nejméně 4 způsoby: osobně, písemně, elektronicky pomocí přenosného telefonu. Co jsme si přáli:   většinou asi 2 slova: šťastné a veselé. Tak jsme ovlivnění tou moderní koledou veskrz ateistickou a posměšnou – zpívejme přátelé o kapru pod skříní a vánočce pro kočku. I ti nejmenší pochopí, že to je píseň opravdu pro kočku. Někdo si přece jen přál tři věci: zdraví, štěstí a Boží požehnání. Zdraví si nekoupíme, štěstí mít nebudeme, i když si budeme pravidelně kupovat losy nebo sázet nebo stírat čísla a toužit, že na nás tentokrát to štěstí sedne.

Písemně do každé rodiny snad dostalo i moje přání, kde jsou také tři věci: víru, naději a lásku. A teď pojďme o krok výš a modleme se za víru, naději a lásku – je to č. 019 v kancionálu a i když tato vzácná knížka leží celý týden nečinně v lavicích, můžeme si to najít na těch chytrých krabičkách, bez kterých nikdo dneska neudělá ani krok. Pamatujme na č. 19, najděme si to a naučme se to nazpaměť. A modleme se to i za druhé.

Šťastné a veselé nestačí, ale co takhle milostiplné svátky vánoční. Už jsme to asi slyšeli, možná jsme to i občas řekli. Nebylo to však často. Protože my si se slovem milost nevíme moc rady. Každý sice ví, že se kdysi na zámku říkalo jak hraběnce tak hraběti: Vaše milosti. Kdeže ty časy dneska jsou? Víme také, že každý odsouzenec čeká na amnestii, což znamená, že dostane milost, tedy prominutí nebo zkrácení trestu. Milost je však něco víc a pro každého, nejen pro nějaké šlechtice či zločince.

O milosti nejlépe mluví nejlepší z evangelistů – sv. Jan, jak jsme to právě teď slyšeli: Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

Milost je od slova milovat mít rád. A to připomíná také svatý Jan v 3. kapitole 16. verši.  Kdo si na tuto biblickou a zároveň trochu matematickou souřadnici vzpomene, řekne si: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna….

Milost Boží, láska Boží, kterou nepřítel Boží zpochybňuje. Běda tomu, kdo mu naletí, kdo si zahrává s různými satanskými věcmi, kdo se dá cestou zla.

Milost  - milovanost - je láska a láska vede k odpuštění. Primas Čech o tom promluvil v katedrále při mši svaté za oběti tragédie a pisálkové se teď předhánějí v kritice, co si to dovolil. A davy možná budou křičet: proč ho nestačili pověsit! Stejně jako kdysi v Jeruzalémě křičeli: Ukřižovat!

Milost je odpuštění. Kdo ho nepotřebuje? Ten, kdo řekne, že nic špatného neudělal nebo nedělá a vymlouvá se na to, že to dělají všichni, že dneska se to nebere už tak vážně. Člověk, který zdravě uvažuje a používá zdraví rozum a cítí, ten to neřekne. Ten je rád, že ho má Bůh přesto rád, že mu odpustí, když lituje a že mu pomůže, když to chce napravit a hříchy neopakovat. A to je ta milost za milostí. Milost posvěcující, kterou jsme dostali na křtu, kterou ztrácíme hříchem a která je nám obnovena ve svátosti smíření. A milost pomáhající, abychom vydrželi, a když nevydržíme, abychom se vrátili znovu ke svaté zpovědi a zase to zkusili.

Proto jsme se s dětmi učili říkat před svatým přijímáním: Pane Ježíši, odpusť a pomoz, což platí pro každého, skutečně pro všechny Boží děti každého věku. Proto jsme rádi, že jsme dostali skrze Ježíše Krista milost za milostí. Proto si od něho přejeme milostiplné svátky a také milostiplný nový rok 2024 od jeho narození a všechny další, které nám ještě budou darovány. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)