K svátku matek na 4. neděli velikonoční od j. LK

14.05.2014 - promluvy

život." Bůh nám dává život skrze matky. Každý z nás má tři. V pohádkách se často nad kolébkou dítěte sklánějí tři sudičky, dvě dobré - jedna zlá. My nemáme sudičky, ale tři dobré - tři nejlepší maminky !

Naše maminka - společně s Bohem a s naším tatínkem nás počala, devět měsíců nosila pod srdcem, bolestně porodila a potom živila, šatila, starala se, chránila, léčila, vychovávala, trpěla za nás, zlobila se s námi a........ byla a je nám vším.

Matka Boží Panna Maria - svou pokorou a poslušností, svým ano nám přivedla na svět Božího Syna - Pána Ježíše, který svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním zničil naše hříchy a smrt - dává nám věčný život..... a na kříži nám ji dal za Matku

Matka Církev - toto tajemné tělo Ježíšovo, toto společenství věřících nám zprostředkovává vše co potřebujeme na naší životní pouti, abychom dosáhli toho co nám dal Pán Ježíš a my byli šťastní navěky.

Ptá se pán chlapečka: „Jak se máš?" - „Dobře."- „Proč se máš dobře?"- „Protože jsem hodný."

Svatý Jan Pavel II. se doprovázel matku Terezu při její službě v domě umírajících malomocných a řekl: „Kdybych mohl, papežoval bych odtud." A potom pochopil, že člověk může zakusit absolutní štěstí skrze absolutně nezištnou službu člověku.

Naše tři matky nám naprosto nezištně slouží po celý život - děkujme jim svou poslušností a tím, že se budeme za všech sil naplnit jejich touhu a cíl našeho života - budovat nebe zde na zemi a jednou po smrti v nebi se s nimi radovat navěky. AMEN.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 7. prosince 2022

svátek má Ambrož / Benjamín

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)