8. neděle v mezidobí - promluva jáhna (kvůli mé karanténě)

27.02.2022 - promluvy

Boží Slovo - pro život člověka

Heslo: Lidstvo hříchem rozdělené, ať je Kristem sjednocené.

27. února 2022  - 8.neděle v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno." Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?" Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec." Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.  Četli jsme Slovo Boží. 

Válka.

V každém člověku je touha po míru a pokoji. Proto každého člověka zasáhla zpráva o válce na východě Evropy.  Tato válka probíhá už několik roků.  Mnozí pamatujeme její dramatický začátek, snahu mnohých politiků a diplomatů o vytvoření příměří.  Zpravodajství zaplnila jiná témata. Válka tam v mírnější podobě ale probíhala dál.            

Nedávno jsem četl bolestný povzdech, jak nebylo moudré zrušení předpostní doby v prožívání liturgického roku v životě Církve a tím i v praktickém životě křesťanů.    V roce 2022 se nám o několik předpostních dnů postaral Vladimír Putin.     

Na formačním setkání katolických duchovních na Velehradě jeden z biskupů mluvil o činnosti České biskupské konference - mimo jiné pracuje na novém překladu Písma Svatého pro bohoslužby.  V ten den se četlo evangelium o vyhánění zlého ducha.  Učedníci se ptají Pána Ježíše: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" Pán odpovídá: „Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou."   V knihách, z kterých se četlo ještě nedávno byla dvě slova navíc: „... modlitbou a postem."  A tak pří následné snídani položil jeden člověk čtyřem biskupům u stolu otázku: „Proč tam není ten půst? V novém překladu bude nebo ne?"  

Dva dny na to zavelel Vladimír Putin k útoku.  Ale před tímto jeho povelem zavelel prozíravě papež. Poprosil nás, abychom se na Popeleční středu obětovali své modlitby a přísný půst za mír v této oblasti. Věřící křesťané tentokrát reagovali okamžitě - modlitbami za mír, dnešní sbírkou na pomoc těm, kteří před válkou opouští své domovy a dalšími dobrými skutky.   

Dobrý Bůh, Bůh pokoje a míru nás určitě vyslyší, zvlášť, když své dobré skutky podložíme odříkáním - půstem. Kromě mimořádných výjimek všechny války i tato je o kořisti - o penězích.  Když se jí  vyhrožovalo vzrostla cena plynu a ropy - bez kterých si těžko současný život dokážeme představit - o 50 %.  Kde se toto šílenství zastaví?  Kde se zastaví náš strach?  Kdo to zastaví?     

A nyní bych chtěl náš pohled a snahu něco změnit zaměřit ze vzdálenosti mnoha kilometrů domů. Podívejme se do našeho srdce, do našich rodin.  Zde také často probíhá válka. Na války, které vedeme my. Na dvě z mnoha.  Podle statistik průměrná doba trvání manželství je sedm roků.  Dva lidé, kteří se často  titulují slovem přítel a přítelkyně, kteří si v období rychle pomíjející zamilovanosti slibují lásku až za hrob a vzájemně si dělají co si na očích vidí, si vyhlásí válku. Do ní většinou úspěšně zatáhnou příbuzné a známé. Tuto válku, „rozumně" ukončí rozsudek okresního soudu.  Jaké jsou následky tohoto řešení?  Proč mnoho takových „bojovníků" na stará kolena říká - bylo to zbytečné, neměl jsem se rozvádět, nic jsem tím nezískal a  co všechno jsem ztratil?     Další válkou je bitva proti počatému životu a její tragické oběti - zvláště zničený dar mateřství a otcovství.   

Je jediná Bohem povolená a pro člověka užitečná válka - boj s pokušením našeho těla, s pokušením  světa v kterém žijeme a  boj s pokušením  zlého ducha.  Za několik hodin Popeleční středou začne významná čtyřicetidenní bitva.  Zbraně - modlitba, půst, almužna jsou rozdány.  Kdo zvítězí?  Bůh nebo ďábel?  Víme, že vítěz je Bůh.  Budu bojovat na jeho straně?  

Všemohoucí Otče v Duchu Svatém tě prosíme, na přímluvu Panny Marie, královny míru,  dej nám pro tuto naši válku dar trpělivosti, kterou máme šanci zachránit svou duši a duše těch, které jsi nám ve své lásce svěřil. Skrze Krista našeho Pána. AMEN.

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (2)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 7 lidí

předchozí ankety

Dnes je 8. prosince 2023

svátek má Květoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)