Svěcení kostela v Šumné

15.09.2008 - přímluvy

bylo dnes. Kostel je zasvěcen Svatému Duchu. Proto byly po obřadu rozdávány obrázky s touto modlitbou, schválenou o. biskupem Vojtěchem, který ji sám podepsal:

 

 

Přijď, Duchu Svatý.


Přicházej jako

- světlo, které v nás prozáří jakékoli temnoty.

- jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.

- radost, která dává našemu životu lesk a půvab.

- pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.

- krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.

- štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.

- víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.

- naděje,. Která nás chrání před skleslostí a sobectvím.

- láska, která v nás spojuje božské a,lidské a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.


Přijď, Duchu Svatý.


Žehná

+ Vojtěch Cikrle

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)