Přímluvy v katedrále v Praze 13.10.2012

14.10.2012 - přímluvy

 

PŘÍMLUVY KE CTI 14 PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ 13.X. 2012

(možno se je modlit po celý říjen)

 

Kněz: Bratři a sestry,

s důvěrou v přímluvu blahoslavených 14 pražských mučedníků prosme Boha, našeho Otce, dárce všech darů, a otevřme svá srdce k modlitbě:

 

1. (It.)

Prosme za věrnost papeži a církvi, jak jí učil sv. František a jak ji stvrdili svou smrtí umučení bratři františkáni.

2. (Něm.)

Prosme za vztahy mezi různými křesťanskými vyznáními, aby v nich stále více vládla láska k pravdě, vzájemné odpuštění a hluboké bratrství.

3. (Česky)

Prosme za uzdravení historické paměti v našem národě i všech jeho dosud nezahojených náboženských ran.

4. (Fr.)

Prosme nebeského Otce, který k nám před čtyřmi sty lety k apoštolské službě povolal bratry z různých končin Evropy, ať posiluje v evropských národech křesťanskou víru i pravou vzájemnost.

5. (hol.)

Prosme za kraje, z nichž jednotliví umučení bratři pocházeli, aby se staly místy požehnání, pokoje a smíření.

6. (Špan.)

Prosme za pronásledované pro víru a spravedlnost, buď jejich světlem a nadějí a povzbuzuj je svědectvím těch, kdo položili život za své přesvědčení.

7. (It.)

Prosme, Pane, za tvé stvoření, ať si uvědomujeme svou odpovědnost vůči němu a pečujeme o ně starostlivěji.

8. (Česky)

Prosme za nás a za české a moravské diecéze, abychom byli blahořečením čtrnácti umučených bratří povzbuzeni k prohloubení duchovního života.

 

Kněz:  Otče svatý, shlédni na svou prosící církev. Kéž tvá láska spojí opět v jednotu to, co vina rozložila. Kéž tvá moc uzdraví naše rány.  Kéž nám tvůj Duch dá sílu tvé lásky, aby v nás zazářil obraz tvého Syna

a všichni lidé poznali na tváři církve slávu toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista, našeho Pána.

(V katedrále byla zpívaná odpověď: Hospodi, pomiluj!)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)