Přímluvy v katedrále v Praze 13.10.2012

14.10.2012 - přímluvy

 

PŘÍMLUVY KE CTI 14 PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ 13.X. 2012

(možno se je modlit po celý říjen)

 

Kněz: Bratři a sestry,

s důvěrou v přímluvu blahoslavených 14 pražských mučedníků prosme Boha, našeho Otce, dárce všech darů, a otevřme svá srdce k modlitbě:

 

1. (It.)

Prosme za věrnost papeži a církvi, jak jí učil sv. František a jak ji stvrdili svou smrtí umučení bratři františkáni.

2. (Něm.)

Prosme za vztahy mezi různými křesťanskými vyznáními, aby v nich stále více vládla láska k pravdě, vzájemné odpuštění a hluboké bratrství.

3. (Česky)

Prosme za uzdravení historické paměti v našem národě i všech jeho dosud nezahojených náboženských ran.

4. (Fr.)

Prosme nebeského Otce, který k nám před čtyřmi sty lety k apoštolské službě povolal bratry z různých končin Evropy, ať posiluje v evropských národech křesťanskou víru i pravou vzájemnost.

5. (hol.)

Prosme za kraje, z nichž jednotliví umučení bratři pocházeli, aby se staly místy požehnání, pokoje a smíření.

6. (Špan.)

Prosme za pronásledované pro víru a spravedlnost, buď jejich světlem a nadějí a povzbuzuj je svědectvím těch, kdo položili život za své přesvědčení.

7. (It.)

Prosme, Pane, za tvé stvoření, ať si uvědomujeme svou odpovědnost vůči němu a pečujeme o ně starostlivěji.

8. (Česky)

Prosme za nás a za české a moravské diecéze, abychom byli blahořečením čtrnácti umučených bratří povzbuzeni k prohloubení duchovního života.

 

Kněz:  Otče svatý, shlédni na svou prosící církev. Kéž tvá láska spojí opět v jednotu to, co vina rozložila. Kéž tvá moc uzdraví naše rány.  Kéž nám tvůj Duch dá sílu tvé lásky, aby v nás zazářil obraz tvého Syna

a všichni lidé poznali na tváři církve slávu toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista, našeho Pána.

(V katedrále byla zpívaná odpověď: Hospodi, pomiluj!)

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)