Přímluvy upravené podle našich otců biskupů, apoštolátu modlitby a kruciáty

04.04.2010 - přímluvy

 

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:

 

1) Dej jim ducha moudrosti a prozíravosti, ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti.

2) Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy.

3) Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají  dobrý příklad celé společnosti.

4) Ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

5) Ve spojení se Svatým otcem a našimi biskupy prosme na úmysly apoštolátu modlitby, aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.

6) Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.

7) Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.

8) Modleme se za záchranu životů nenarozených dětí ohrožených umělým potratem a zvláště za neplodné manžele, aby našli smysl svého poslání.

9) Prosme za posvěcení kněží.

10) Dnešní mše svatá byla obětována za ................,

prosme za spásu  (jeho duše - její duše ) jejich duší.

 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (1)

 

je to šetření na nepravém místě. (0)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (0)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (0)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (0)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (0)

 

celkem hlasovalo 1 lidí

předchozí ankety

Dnes je 2. února 2023

svátek má Nela / Hromnice

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)